Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Loučenský potok, ř. km 0,160 - 0,660 (Lahošť) - oprava opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2015 17.07.2015 12:00
Nákup počítačů a notebooků pro ÚKZÚZ 2015
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Zadáno 23.06.2015 17.08.2015 10:00
VD Křímov - potápěčské práce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 03.07.2015 13:00
Radniční Morava – odstranění sedimentů a revitalizace toku v úseku Smetanovy sady, objekt SO 03 – Obnova palisád
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 30.06.2015 13:00
Rož. Bečva a Hážovka - nánosy
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2015
Jez Černý potok - těžení sedimentů
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015
Lužická Nisa, Liberec, oprava koryta ř.km 31,470 – 33,200
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 30.06.2015 08:30
Rozovody vody
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2015 10.07.2015 09:00
VD Fláje, vtokový objekt - oprava tabulového uzávěru
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2015 24.06.2015 10:00
VD Střekov, oprava MPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2015 30.06.2015 08:30
Analyzátor prachových částic pro měření velikostně rozlišeného aerosolu
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Zadáno 08.06.2015 23.06.2015 10:00
Metalografická bruska pro preparaci metalografických a mineralogických vzorků
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015 11.07.2015 00:00
Přístroj na stanovení úrovně mikrobiální kontaminace vzduchu
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Zadáno 08.06.2015 13.07.2015 09:00
ŠP Hradišťský potok - rekonstrukce
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2015
Zpracování podkladů pro úkony související s transformací lesního hospodářství
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2015 19.06.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016