Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geodetické služby 2016 - rámcová smlouva
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015
Kompletní výměna dvou výtahů včetně návrhu technického řešení v budově Mze, ulice Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 25.11.2015 16.12.2015 12:00
Příprava půdy pro dlouhodobé polní pokusy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2015 02.12.2015 10:00
Úklidové práce
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2015 11.12.2015 00:00
Provádění laboratorních rozborů - DIOXINY
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015 09.12.2015 10:00
ZABEZPEČENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VODOVODY A KANALIZACE
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015 30.11.2015 10:00
Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe "PRAIS"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 21.11.2015 24.02.2016 11:00
Výměna serverů Oracle RAC
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2015 02.12.2015 09:15
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel, doplňková pojištění, havarijní pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 01.12.2015 09:00
Oprava soklu a opěrné zdi a oprava dvorní fasády u budov MZe v Novém Jičíně
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2015 30.11.2015 12:00
PODPORA PŘIROZENÉ ÚRODNOSTI PŮDY A OCHRANA JAKOSTI VODY PROSTŘEDNICTVÍM STABILIZACE ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2015 23.11.2015 10:00
Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2015 26.11.2015 09:00
Ostraha areálu SZZPLS, a.s., Praha 6 - Řepy
Státní zkušebna strojů, akciová společnost
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2015 10.12.2015 13:00
Výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly I. kategorie v letech 2016 až 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 13.11.2015 05.01.2016 09:00
VD Pod Santonem - zpevněné plochy
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2015 20.11.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016