Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Propustek na vodním toku Bečvárka realizovaný v rámci KPÚ Svojšice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2013 21.01.2013 09:00
Technický dozor stavebníka v rámci realizace stavby „Morava, Uherské Hradiště, Staré Město zvýšení kapacity koryta I. etapa“
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 02.01.2013 21.01.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby polních cest v k. ú. Chvalšiny, Malčice-Osek a Pernek
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.12.2012 16.01.2013 08:00
Nákup ročního obnovitelného pronájmu aplikace SAS Visual Data Discovery s licenční podporou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2012
Hráz PB na Kyjovce - Lanžhot, sanace hráze poškozené zvláště chráněným živočichem bobrem evropským
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 21.12.2012 19.11.2013 00:00
Podhradský rybník - revitalizace nádrže a litorálního pásma
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 21.12.2012 19.11.2013 00:00
Obnova roční systémové podpory aplikace "Správa agend EU"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2012
Projektové dokumentace na polní cesty HPC5 a HPC 6 v k.ú. Prašný Újezd, VPC 1 a VPC 2 v k.ú. Jablečno a na výsadbu lokálního biokoridoru LBK 1220 v k.ú. Chlum nad Berounkou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2012
KPÚ v k.ú. Dolní a Horní Čermná - část 1 KPÚ v k.ú. Dolní Čermná
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 19.12.2012 12.02.2013 08:15
KPÚ v k.ú. Nová Ves u Postupic a v k.ú. Milovanice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 19.12.2012 06.03.2013 11:00
KPÚ v k.ú. Skuhrov u České Třebové
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 19.12.2012 29.01.2013 08:15
Rekonstrukce polní cesty CV 14 v k.ú. Vysoká Lhota - výsledky výběrového řízení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 19.12.2012 16.01.2013 10:00
Dodatečné služby v rámci KPÚ Malé Všelisy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2012
Ochranná retenční nádrž Lichnov II-spodní voda
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2012
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 18.12.2012 12.02.2013 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016