Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava obslužné komunikace VD Luhačovice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2012 14.09.2012 00:00
„Vyměřování lesních pozemků podle § 21a v k. ú. Onšovice u Čkyně“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2012
AZV Plzeň, rekonstrukce sociálních zařízení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2012 17.09.2012 12:00
Revitalizace Svitávky - Božíkov (ř.km. 1,600-2,400)
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 31.08.2012 04.10.2012 00:00
SN Černá
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 31.08.2012 14.09.2012 00:00
VD Březová-opr.segmentu a nátěry; VD Březová - vyhřívání spodních výpustí; VD Březová - repase 2 ks návodních šoupat pravé a střední s.v. DN 1500
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 31.08.2012 04.10.2012 10:00
Lokální biokoridor BK13 v katastrálním území Nová Ves II
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 29.08.2012 29.10.2012 10:00
Polní cesty C10, C13 a C14 v k.ú. Bošín a Sovenice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 29.08.2012
Činnost odborného experta při provádění interního auditu systému bezpečnosti informací Ministerstva zemědělství
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2012 12.09.2012 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pozlovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 28.08.2012 13.09.2012 09:00
Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro realizaci polních cest Dolní Jadruž - polní cesta HPC 1, Dolní Jadruž - polní cesta VPC 4, Malé Dvorce - polní cesta H01 a Malé Dvorce - rekonstrukce rybníka VD 02
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2012 12.09.2012 14:00
Výkon TDI v rámci stavby "Záchytné a odovodňovací příkopy v k.ú. Březí"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2012
Vytyčení lesních pozemků, vytyčení hranic pozemků po KPÚ/JPÚ v k.ú. okresu Brno-venkov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2012
Polní cesty KPÚ Chlístov u Lažišť a KPÚ Kratušín – realizační projekt
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2012 10.09.2012 10:00
Technický dozor investora - Lštění u Radhostic, Velký Bor u Strunkovic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016