Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jevíčka, ústí - Chornice, oprava toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2012 06.04.2012 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Oldřiš
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 26.03.2012 20.04.2012 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kroužek
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2012 18.04.2012 11:00
Polní cesty Pacovsko, CV 14 v k.ú. Vysoká Lhota - zrušení zadávacího řízení
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2012 11.04.2012 14:00
Polní cesty Pv24 Pv42 v k.ú. Lutonina
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 26.03.2012 18.04.2012 13:00
Rámcová smlouva na geodetické služby v okrese Šumperk
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2012 10.04.2012 14:00
Zpevnění polní cesty HC 3 v k. ú. Stanovice - doplňující údaje
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2012 11.04.2012 14:00
Vyměřování a vytyčování pozemků-geodetické služby v regionech Benešov, Vlašim, Votice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2012 24.04.2012 12:00
Plošné vyhodnocení účinnosti léčebných postupů a rezistence léčiv užívaných proti onemocnění včel varroázou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2012 06.04.2012 12:00
Protierozní nádrž (suchý poldr) v k.ú. Hustopeče
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2012 17.04.2012 10:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Chotětov, k.ú. Hřivno a k.ú. Hrušov nad Jizerou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 23.03.2012 19.04.2012 10:00
Biokoridor Běchary LBK 3-5
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.03.2012 14.05.2012 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Kamenička, Bílá Voda a Horní Hoštice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 22.03.2012 22.05.2012 14:00
Ověření a nastavení systému ochrany osobních údajů u ÚPÚ
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.03.2012 10.04.2012 15:00
Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Vincencov - II. etapa
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.03.2012 11.04.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016