Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vliv Programu rozvoje venkova a zvláště agroenvironmentálních opatření a zalesňování na zmírňování změn klimatu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2011 15.07.2011 16:00
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA KOMPLEXNÍ EKONOMICKÉ, PERSONÁLNÍ, ORGANIZAČNÍ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO STRUKTURÁLNÍ REFORMU URČENÝCH INSTITUCÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 27.06.2011 18.08.2011 09:00
Vytvoření digitální evidence platných rybářských revírů v kompetenci Ministerstva zemědělství (§ 22 odst. 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství).
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2011 13.07.2011 12:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Knovíz
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 24.06.2011 26.07.2011 14:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dolní Chřibská
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 24.06.2011 31.08.2011 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Poříčí nad Křetínkou, Lazinov a Meziříčko u Letovic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 24.06.2011 10.08.2011 13:00
KPÚ Louka u Ostrohu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 24.06.2011 10.08.2011 14:00
Polní cesta C5 Slezské Pavlovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2011 13.07.2011 10:00
Polní cesta Brodská
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.06.2011 15.07.2011 12:00
Polní cesta HPC4, k. ú. Ostrožské Předměstí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2011 11.07.2011 11:00
Polní cesta Pv30, interakční prvek IP21 a větrolam VL13, k. ú. Bánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2011 11.07.2011 11:00
Větrolamy VL8 a VL15, k. ú. Bánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2011 13.07.2011 11:00
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Tachov - upřesnění (rekonstrukce) přídělů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2011 04.07.2011 15:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Střítež nad Ludinou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 17.06.2011 08.08.2011 11:00
Traktor kolový s žacím ramenem a Traktor kolový s lesnickou nástavbou
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 17.06.2011 01.07.2011 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016