Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování podkladů do materiálu Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2012 06.04.2012 16:00
Vytýčení hranice interakčního prvku IP 3
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2012 10.02.2012 13:00
Zpracování projektové dokumentace v k.ú. Razice - Doprovodná zeleň HPC2, lokální biocentrum č. 4 a 5
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2012 29.03.2012 10:00
Přepracování rozpočtu dle Katalogu stavebních prací RTS, a.s. Brno - 4 polních cest
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2012
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby„Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.A etapa“
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 14.03.2012 30.03.2012 00:00
Doprovodná zeleň podle polních cest HPC10, VPC2 a VPC5 v k.ú. Bžany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2012 26.03.2012 10:00
DSP a DPS pro stavby polních cest po KPÚ
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2012 28.03.2012 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Městec u Nahořan a v katastrálním území Dolsko
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 13.03.2012 20.04.2012 09:00
Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Dvérce
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 12.03.2012 16.04.2012 15:00
M00195 Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 12.03.2012 26.03.2012 00:00
Projektová dokumentace polních cest v k. ú. Nové Veselí, v k. ú. Poděšín, v k. ú. Prosetín, v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí, v k. ú. Šeborov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2012 29.03.2012 14:00
Svratka, Unčín - zvýšení kapacity koryta
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 12.03.2012 28.03.2012 00:00
Technický dozor stavebníka na stavbách polních cest v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2012 27.03.2012 13:00
Vytyčení hranice pozemků zapsaných na LV 195 v k.ú. Hůrka u Libé
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2012 21.03.2012 15:00
Jihlava, Třebíč-zvýšení kapacity koryta, II.etapa-dodat. st. práce
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 08.03.2012 15.03.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016