Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Protierozní a protipovodňový příkop P2 a polní cesta C1 v k.ú. Dolní Jablonná
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.03.2012 23.03.2012 10:00
Provádění geodetických prací pro Pozemkový úřad Litoměřice 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2012 15.03.2012 12:00
Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Tachov - upřesnění obvodu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2012
Poradenská a vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2012
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2012 22.03.2012 15:00
„Polní cesty v k.ú. Struhy a k.ú. Lipník“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 07.03.2012 21.03.2012 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vranovice nad Svratkou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 06.03.2012 24.04.2012 11:00
Projektové dokumentace pro společná zařízení v k. ú. Červené Pečky, Dolany u Červených Peček a Sedlov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2012 21.03.2012 12:00
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby polních cest v k. ú. Ovesné Kladruby, Horní Ves, Tachovská Huť a Plánská Huť, včetně výkonu autorského dozoru
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2012 23.03.2012 12:00
KPÚ v k.ú. Žlunice a v k.ú. Slavhostice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 05.03.2012 03.05.2012 09:00
Polní cesty Vinice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.03.2012 19.03.2012 09:00
„Protipovodňová opatření v k.ú. Lhotka u Zlína“
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.03.2012 19.03.2012 10:00
Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná - Stavba č. 1 a 2
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 01.03.2012 22.03.2012 10:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Oblekovice a části k.ú. Dobšice u Znojma
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2012 26.03.2012 13:00
Výstavba polních cest v k.ú. Velká Buková
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 01.03.2012 19.03.2012 10:00
Polní cesta Paseky v k.ú. Kelníky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 28.02.2012 20.03.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016