Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace IP 3 a ochranného zatravnění v k. ú. Bříza nad Ohří
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2012 10.02.2012 12:00
Retenční nádrž Nenkovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 20.01.2012 08.02.2012 15:00
Projektová dokumentace-protierozní opatření v k.ú. Střelice - II. etapa
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2012
Tvorba map povodňového nebezpečí a povod. rizik v oblasti povodí Moravy a v oblasti povodí Dyje
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 19.01.2012 16.03.2012 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 18.01.2012 12.03.2012 11:00
Projektové dokumentace pro provádění staveb polních cest a průlehu na okrese Plzeň – sever.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2012 27.01.2012 12:00
Právní poradenství a právní služby odboru zakladatelské činnosti Ministerstva zemědělství
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2012 27.01.2012 15:00
Komplexní pozemkové úpravy Bělčice a Záhrobí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 16.01.2012 15.03.2012 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hostěrádky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 16.01.2012 12.03.2012 11:00
Mobilní telefonie pro MZe a vybrané organizace
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Hodnocení 16.01.2012 27.02.2012 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ochranné protipovodňové hráze v k.ú. Zárybničná Lhota
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2012 25.01.2012 11:00
Posouzení stavu vnitřních předpisů zachycujících metodiku postupu při realizaci pozemkové úpravy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2012
Základní popis a rozbor procesu výběrového řízení v rámci agendy realizace pozemkové úpravy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2012
Nákup fotoaparátu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Úprava informačních tabulí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016