Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Čachovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2010 10.08.2010 14:00
Komplexní pozemková úprava Vranín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 23.07.2010 10.08.2010 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kateřinky u Opavy a Palhanec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.07.2010 13.09.2010 09:00
Výroba instruktážního audiovizuálního pořadu – Způsoby a cíle dotací MZe na podporu myslivosti a biodiverzity krajiny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2010 06.08.2010 10:00
Realizace polní cesty HC-04/2 v k.ú. Dolní Skorošice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.07.2010 10.08.2010 14:00
Suchá retenčnni nádrž na Němčickém potoce, polní cesty Pv1, Pv 2 v k.ú. Němčice a Pv 15 v k.ú. Žďár u Blanska
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.07.2010 16.08.2010 10:00
Výroba audiovizuálního pořadu o funkci technických protipovodňových opatření
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2010 09.08.2010 10:00
Polní cesta VPC 1 k.ú. Vidim
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Hodnocení 20.07.2010 25.08.2010 17:00
Projektová dokumentace společných zařízení KPÚ Myslkovice – účelové komunikace CHN9, CHN3 a KPÚ Pořín – účelové komunikace část C33 a část C34
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2010 30.07.2010 11:00
"Vytyčení hranic pozemků v katastrálním území Horní Ves u Mariánských Lázni na podkladě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2010 03.08.2010 15:00
DSP a DPS pro stavbu polní cesty Pv1 a Pv3 k.ú. Bánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2010 02.08.2010 13:00
DSP a DPS pro stavbu polní cesty Pv32 a Pv73 k.ú. Bánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2010 02.08.2010 13:00
PD pro realizaci LBK2, VL8 a VL15 k.ú. Bánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2010 02.08.2010 13:00
PD pro stavbu polní cesty Pv30 a realizaci IP21 a VL13 k.ú. Bánov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2010 02.08.2010 13:00
Rozbor možností úprav kritérií a podmínek pro přiznání a stanovení výše podpor z Programu rozvoje venkova v letech 2011 až 2013
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2010 02.08.2010 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016