Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Posouzení stavu vnitřních předpisů zachycujících metodiku postupu při realizaci pozemkové úpravy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2012
Základní popis a rozbor procesu výběrového řízení v rámci agendy realizace pozemkové úpravy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2012
Nákup fotoaparátu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Úprava informačních tabulí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Oprava GPS
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Revize požárních vodovodů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Revize a oprava hasících přístrojů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Výměna pneumatik SOA
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Nákup válce do tiskárny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Výměna podlahové krytina a oprava podlahy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Oprava PC
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Nákup vybavení kuchyňky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Výměna nefunkčního zařízení výměníkové stanice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Revize elektroinstalace
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
Nákup nábytku
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016