Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Evaluace organizací podřízených MZe z hlediska provozních a investičních nákladů a návrh řešení úsporných opatření ze strany zřizovatele vůči těmto podřízeným organizacím
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2010 04.11.2010 12:00
Výběr poskytovatele elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zemědělství
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2010 08.11.2010 15:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice - I. a II. etapa
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2010 12.11.2010 12:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Řešín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2010 09.11.2010 14:00
Utěsnění břehu rybníka Čert v k.ú. Hořany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2010 04.11.2010 14:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Beřovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 22.10.2010 19.11.2010 14:00
Pozemkové úpravy v okrese Zlín - "KPÚ v k.ú. Racková" a " KPÚ v k.ú. Sazovice"
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 21.10.2010 10.12.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Markvartice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 15.10.2010 29.12.2010 12:00
Malá vodní nádrž v k.ú. Sedlec
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2010 25.10.2010 09:00
Vyhotovení geometrického plánu dle schválené-ho návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Dolní Lutyně, lokalita U tratě a vytyčení pozemku dle § 21a zákona č. 229/1991 Sb.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2010 25.10.2010 13:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Srby u Tuchlovic
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2010 01.11.2010 12:00
Ostraha objektu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2010 20.10.2010 10:00
Systemizace a popis způsobů uvádění dříví na trh a hodnocení jejich uplatnitelnosti podle kriterií navržených zhotovitelem
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2010 19.10.2010 12:00
Uzavření rámcové smlouvy na kvalitativní posouzení technických zpráv pilotních projektů OP Rybářství
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2010 20.10.2010 10:00
Služby ICT provozu MZe 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 30.09.2010 15.11.2010 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016