Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba polní cesty Na Hůrkách v k.ú. Petrovice u Karviné a Závada nad Olší
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2011 26.08.2011 12:00
Zateplení a odvětrání půdních prostor v budově Ministerstva zemědělství, Nádražní 1988, Písek
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2011 26.08.2011 12:00
Zpracování geometrických plánů a vytyčení pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2011 22.08.2011 15:00
Rekonstrukce a modernizace vstupních dveří
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2011 22.07.2011 12:00
Geodetické práce 2011
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2011 22.08.2011 08:00
Rekonstrukce polní cesty 4572 a realizace lokálního biokoridoru BK2a v k.ú. Javorník-ves
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2011 24.08.2011 10:00
Umělé osvětlení společných chodeb 1.-10.patro, schodiště B, schodiště A až do 2.PP a nouzové osvětlení centrální chodby v 1.PP ve stávajícím objektu administrativní budovy Kotlářská 53 v Brně
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2011 19.08.2011 14:00
Výsadba zeleně - PC C5 Slezské Pavlovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2011 23.08.2011 08:00
Nákup devítimístného minibusu
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2011 17.08.2012 00:00
Polní cesty C 3, C 11, C 17 a výsadba alejí v k. ú. Krmelín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2011 19.08.2011 13:00
Právní poradenství a právní služby zaměřené na analýzu současného stavu interních předpisů a externí legislativy v oblasti poskytování státních příspěvků právnickým osobám (PO) v rezortu Mze ČR
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2011 18.08.2011 15:00
Technický dozor investora a koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. na stavbu "Výměna obvodového pláště a oken v AB MZe ČR, Zarámí 88, Zlín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2011 17.08.2011 12:00
Dodávka vybavení kantýny.
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2011 12.08.2011 10:00
KPÚ Bahno, KPÚ Štipoklasy u Černín
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 04.08.2011 26.08.2011 14:00
Vyměřování pozemků v kat. území Rychvald a Závada nad Olší
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2011 17.08.2011 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016