Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduchá pozemková úprava - rekonstrukce přídělů v k.ú. Hodonice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 27.11.2009 18.12.2009 12:00
Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 06.10.2009 16.11.2009 15:00
Opakovaná evaluace komunikační kampaně na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR – RYBA DOMÁCÍ a zajištění šetření postojů a informovanosti cílových skupin formou výzkumu veřejného mínění
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 05.05.2009 27.05.2009 15:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Dubá
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 23.04.2009 15.06.2009 12:00
Příprava, organizační zajištění a realizace konferencí a jednání Monitorovacích výborů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2009 06.05.2009 15:00
Příprava, výroba audiovizuálního díla a výroba POS předmětů
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2009 06.05.2009 15:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Lipina
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 15.04.2009 01.06.2009 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chocovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 15.04.2009 01.06.2009 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zbyny
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 02.02.2009 20.02.2009 12:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Vitějovice
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 06.10.2008 26.11.2008 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Václavova a k.ú. Dolní Václavov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 03.10.2008 24.11.2008 12:00
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Vlachovo Březí
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 01.08.2008 03.10.2008 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Lipina
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 08.07.2008 06.08.2008 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Kojetína
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 08.07.2008 29.08.2008 10:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Skalka u Doks
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 20.05.2008 10.06.2008 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016