Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 4 ks užitkových automobilů (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 28.05.2019 13.06.2019 10:00
Servisní smlouva - zabezpečení perimetru
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019 06.06.2019 10:00
VD Hněvkovice - zabezpečení VD před účinky velkých vod
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Zadáno 27.05.2019 09.10.2019 10:00
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 27.05.2019 08.07.2019 10:00
Realizace expozice potravinářství, pivovarnictví a vinařství - předběžná tržní konzultace
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Hodnocení 24.05.2019 11.06.2019 10:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - elektrické spotřebiče
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 06.06.2019 14:00
Zajištění národní části soutěže Mladí lidé v Evropských lesích (YPEF)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 04.06.2019 10:00
VD Kostomlátky, rekonstrukce dělících zdí PK
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 23.05.2019 18.06.2019 10:00
VT Sadový potok, Č. Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 22.05.2019 24.06.2019 10:00
„Jez Bělov, provozní budova – zajištění statiky objektu“
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 09:00
VD Trnávka - odstranění nánosů
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 21.05.2019 20.06.2019 10:00
Ichtyologická hodnocení kvality rybích společenstev zájmových lokalit ve vazbě na požadavky ÚRH a RS
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 05.06.2019 09:00
Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Zadáno 20.05.2019 26.06.2019 09:00
VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli – monitoring RP
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 03.06.2019 09:00
Poskytování odborných služeb pro zpracování studie proveditelnosti
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 23.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016