Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění úklidových služeb včetně dodávky čisticích a hygienických prostředků
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Zadáno 04.04.2019 30.04.2019 13:00
VT Ondřejnice, Stará Ves, km 2,300-6,500, kosení travních porostů (2x), stavba č. 3655
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 10.05.2019 09:00
VD Lipno I – oprava schodiště ŠNV
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 04.04.2019 25.04.2019 10:00
Cidlina, Jičín, oprava opevnění v ř. km 75,950 - 76,035
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 17.04.2019 09:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2019-2021
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 24.04.2019 10:00
Personální zajištění kvalifikovaných lektorů pro projekt Medové snídaně s Ministerstvem zemědělství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 18.04.2019 10:00
Studie přírodě blízkých opatření v povodí Podvineckého potoka (VD Kryry)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 16.04.2019 09:00
Jez Kunovský les, rekonstrukce jezu - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2019 18.04.2019 10:00
Rekonstrukce interiérů budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 1. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2019 23.04.2019 09:00
Návrh opatření ke zvýšení retence vody v povodí řeky Doubravy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 11.04.2019 10:00
Dodávka software a informačního systému pro soustavu mrazících pultů
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 10:00
Monitoring biodiverzity - Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 27.03.2019 29.04.2019 10:00
AutoCAD SW - upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 08.04.2019 09:00
Berounka LB ř.km 5,5 - 5,7, úprava svahu koryta
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 27.03.2019 15.04.2019 10:00
Příprava podkladů pro novelizaci vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 11.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016