Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nábytku - kancelářské židle a křesla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 09.10.2019 10:00
VD Štěchovice - oprava povrchových ochran a těsnění horních vrat PK - III.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 30.09.2019 10:00
Biologický mikroskop s digitální kamerou a analýzou obrazu
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Stereomikroskop s digitálním fotoaparátem a analýzou obrazu
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Termální cykler pro real-time PCR
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 11.10.2019 10:00
Termocyklér 2x48 vzorků
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Nano/kapilární HPLC sestava s iontovým zdrojem pro rozšíření stávajícího LC-(HR)MS zařízení typu QExactive
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Odstředivka (Chlazená multifunkční centrifuga)
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 09.10.2019 10:00
Optimalizace dlouhodobě udržitelné a efektivní produkce násad cenných druhů ryb určené k následnému vysazení do volných vod a do vodárenských nádrží
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 24.09.2019 29.10.2019 10:00
VN Přehrada Bavorov, Bavorovský potok ř.km 3,79-rekonstrukce nádrže
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 24.09.2019 24.10.2019 10:00
Upgrade SAN infrastruktury
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 08.10.2019 09:00
Labe, zdrž Lysá, PB, ř.km 878,30-879,80, údržba a výsadba doprovodného a břehového porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 07.10.2019 10:00
VD Střekov, vrtný průzkum levé zdi VPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 11.10.2019 14:00
Zajištění bezpečnostních služeb MZe
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 20.09.2019 24.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016