Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Nové Mlýny – oprava stavební části objektu MVE, I. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 08.03.2019 26.03.2019 09:30
Dodávka switchů
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 19.03.2019 14:00
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP pro období 2021-2027
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 06.03.2019 28.03.2019 14:00
Zajištění realizace odborného doprovodného programu na Národní výstavě myslivosti
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 15.03.2019 10:00
Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř.km 1,870-4,370
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 25.03.2019 09:30
MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 09.04.2019 10:00
VD Č.Kopisty, oprava horní aretace střed.sektoru
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 01.04.2019 10:15
VD Střekov, oprava střechy velínu PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 01.04.2019 10:00
Zahradnické služby na zámku Kačina 2019
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 12.03.2019 10:00
Nákup 16 ks mobilních měřících stanic
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019
Lipkovský potok, Dolní Lipka, úprava průlehu zátopy poldru
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 25.03.2019 10:00
Provádění zahradnických prací v areálu Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 14:00
Chemické přípravky na rok 2019
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 19.03.2019 09:00
VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 25.03.2019 09:00
VD Střekov, potápěčský průzkum, prohlídka horních vrat VPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016