Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklidové služby pro NZM, pobočka Praha 2019
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Zadáno 08.04.2019 06.05.2019 11:00
Uspořádání mezinárodních konferencí na téma bioodpady a provedení testů zralosti metodou NIRS z důvodu hodnocení kvality kompostů pro VÚZT, v.v.i. Praha
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.04.2019 25.04.2019 08:00
Oracle Premier Support 2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 18.04.2019 11:00
Hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod za období 2016-2018
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019
Administrace veřejných zakázek pro projekt PROFISH
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019 15.04.2019 10:00
Zajištění úklidových služeb včetně dodávky čisticích a hygienických prostředků
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Zadáno 04.04.2019 30.04.2019 13:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2019-2021
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 24.04.2019 10:00
Personální zajištění kvalifikovaných lektorů pro projekt Medové snídaně s Ministerstvem zemědělství
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 18.04.2019 10:00
Jez Kunovský les, rekonstrukce jezu - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2019 18.04.2019 10:00
Návrh opatření ke zvýšení retence vody v povodí řeky Doubravy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 11.04.2019 10:00
Dodávka software a informačního systému pro soustavu mrazících pultů
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 10:00
Monitoring biodiverzity - Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 27.03.2019 29.04.2019 10:00
AutoCAD SW - upgrade
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 08.04.2019 09:00
Příprava podkladů pro novelizaci vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 11.04.2019 10:00
Chladící klimaboxy s monitorovacím systémem teplot a vlhkosti
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 09.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016