Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výuka AJ v ÚHÚL Brandýs n. L. + pobočky
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2019 22.01.2019 10:00
Laboratorní analýzy 2019 SVÚ Jihlava
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2019 18.01.2019 09:00
MULTIFUNKČNÍ TISKOVÉ SLUŽBY
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Zadáno 11.01.2019 25.02.2019 13:00
Laboratorní analýzy 2019 VŠCHT PRAHA
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2019 23.01.2019 09:00
Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti technického dozoru stavebníka
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 10.01.2019 29.01.2019 10:00
Úklid administrativní budovy VÚMOP, v.v.i. Praha - Zbraslav
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
podlimitní Zadáno 10.01.2019 04.02.2019 13:00
Hnojiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2019 31.01.2019 09:45
Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 – 1. ETAPA, km 0,000 – 1,881
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 09.01.2019 28.03.2019 09:00
Laboratorní analýzy 2019 EUROFINS BEL/NOVAMANN
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2019 14.01.2019 09:00
Laboratorní analýzy 2019 SVÚ Praha
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2019 18.01.2019 09:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, stupeň č.13 - č.16
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadáno 04.01.2019 22.03.2019 09:00
Laboratorní analýzy 2019 SVÚ Olomouc
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2019 07.01.2019 09:00
VD Dráteník, Záskalská, Obecnice, Pilská, Láz – zabezpečovací systémy VD
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 03.01.2019 04.02.2019 10:00
Rámcová smlouva, kontrola tech. stavu vozidel, oblast Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2019
Smlouva o užívání pozemní části veřejného přístavu Děčín - Rozbělesy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 01.01.2019 15.06.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016