Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Baťův kanál, čištění rejd PK
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2018 10.12.2018 10:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 06.12.2018 09:00
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2019 - 2020
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Zadáno 27.11.2018 11.12.2018 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 10.12.2018 09:00
Rámcová smlouva, technické plyny, provozně - technický úsek Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2018
Znalecké posudky pro oblast "Roudnicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Neratovicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Mělnicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Lovosicko - Děčínsko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Kolínsko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Čelákovice"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 12.12.2018 10:00
Bilanční hodnocení zásob podzemních vod za hydrologické roky 2018 až 2023 v hydrogeologických rajónech 2140, 2151, 2152 a 2160
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 05.12.2018 10:00
Tvorba odborné publikace Atlas svaloviny ryb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 21.11.2018 18.02.2019 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Pardubicko"
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 30.11.2018 11:00
VD Žlutice – rekonstrukce domku hrázného a výstavba skladu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 07.12.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016