Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 09.09.2019 10:00
UPGRADE LABORATORNÍHO SYSTÉMU LABSYSTÉM Z VERZE 6 NA VERZI 7 - 2019
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Zadáno 16.08.2019 30.08.2019 14:00
Poskytnutí podpory Red Hat Smart Management a Red Hat Ansible Tower Standard
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Zadáno 15.08.2019 04.09.2019 10:00
Automatický přihrnovač objemného krmiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2019 04.09.2019 13:45
Nákup 2 ks terénních nákladních vozidel do 7,5 t (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 15.08.2019 06.09.2019 10:00
POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB V BUDOVÁCH HOLEČKOVA 3178/8 A GRAFICKÁ 36
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadáno 15.08.2019 05.09.2019 10:00
VD Nechranice – pěstební péče na vzdušním líci
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2019 03.09.2019 10:00
VD Hubálov, oprava a rekonstrukce jezu - PD
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2019
Následná péče o vysázené porosty, OHO, část SO03 Veg.úpravy 5758
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019
Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Zrušeno 14.08.2019 17.09.2019 09:00
Nákup analyzátoru uhlíku a dusíku
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2019 31.08.2019 10:00
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadáno 12.08.2019 12.09.2019 09:30
Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 12.08.2019 30.08.2019 09:00
Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 09.08.2019 30.08.2019 09:30
VD Klavary, oprava vodního díla – variantní návrh řešení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016