Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu na rok 2018
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2018 31.01.2018 09:00
SLUŽBY VPN PRO ÚKZÚZ 2018 – 2020
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Zadáno 15.01.2018 31.01.2018 10:00
Kurýrní služba (přeprava a doručení spermatu plemenných hřebců) pro Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2018 29.01.2018 08:00
Výuka AJ v ÚHÚL Brandýs n. L. + pobočky
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 19.01.2018 10:00
MVE Josefův Důl - měření ZB hodinově
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018
Nákup 1 ks přepravníku jednodenních drůbežích mláďat
Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 22.01.2018 09:00
VD Srnojedy, rekonstrukce jezu – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi PD a realizace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 18.01.2018 09:00
Shromažďování, správa a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku – analýza dat a návrh metodiky na sběr, zpracování a praktického využití dat od produkčních chovatelů ryb v České republice
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2018 22.01.2018 10:00
Čekací stání pro malá plavidla na Labi
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 08.01.2018 31.01.2018 10:00
Smlouva o poskytování služby on-line GPS monitoringu vozidel
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2018
Rámcová smlouva, beton, oblast Turnov
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2018
Aplikace Vodohospodářský dispečink
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 05.01.2018 29.01.2018 10:00
Postřiky
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Vyhodnoceno 04.01.2018 19.01.2018 09:45
Rekonstrukce a oprava zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Zadáno 03.01.2018 02.02.2018 10:00
OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ, SOUVISEJÍCÍ ÚSCHOVA A SPRÁVA CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ S NIMI
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
nadlimitní Zadáno 29.12.2017 13.03.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016