Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smržovský potok, ř.km 0.0 – 6.3, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 25.05.2018 12:00
Jablonec n. N., štola Mšeno, sanace škod
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018
Šatava, km 26,824 – 27,176, Prštice, oprava toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadáno 11.05.2018 01.06.2018 09:30
Rámcová smlouva, kámen, oblast Liberec
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018
Zajištění 4 workshopů a tvorba odborného manuálu k tématu sociální zemědělství/podnikání
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018 23.05.2018 10:00
Rámcová smlouva, kámen, oblast Hradec Králové I
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018
Rámcová smlouva, kámen, oblasti Dvůr Králové a Jičín
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018
Zpracování podkladů a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla v dílčím povodí Berounky - II
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 25.05.2018 09:00
Rámcová smlouva, beton, oblast Jičín
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018
Rámcová smlouva, beton, oblast Liberec
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018
Rámcová smlouva, beton, oblasti Dvůr Králové a Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018
Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) – rekonstrukce-projektová dokumentace
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018 23.05.2018 10:00
Rámcová smlouva, beton, oblast Mladá Boleslav
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018
Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 21.05.2018 09:00
Monitoring vozidel
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 23.05.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016