Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zákolanský potok ř.km 0,0 - 1,825, Kralupy nad Vltavou-úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o obnovení původní průtočné kapacity území formou odstranění sedimentů, současně bude opraveno poškozené opevnění a rekonstruována opěrná zeď. Sedimenty budou uloženy na skládku inertního odpadu s ohledem na výsledky rozborů, které potvrzují využití sedimentů na povrchu terénu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Kontakt: Ing. Veronika Volfová, 221 401 457
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: zjednodušené podlimitní řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 06.03.2018 10:00
Datum zahájení: 09.02.2018 10:00