Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: DPK Štvanice, ř. km 49,85 – 50,1, levý břeh – oprava břehového opevnění
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je oprava břehového opevnění na levém břehu v dolním plavebním kanálu VD Štvanice včetně vybudování stabilizační opěrné štětové stěny.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 12.03.2024 10:00
Datum zahájení: 01.12.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: