Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Parní čistič
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2019 02.10.2019 08:45
Nákup 2 ks traktorů (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2019 04.10.2019 10:00
Nákup zařízení pro mobilní sběr dat
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 16.09.2019 25.09.2019 09:00
Mohelka, Buřínsko, probírka břehového porostu, ř.km 5,300 - 5,780
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2019 02.10.2019 08:45
Kabina na Arctic Cat Prowler včetně topení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2019 02.10.2019 08:45
DVT Střebovka,Kouřim, údržba břehových porostů ř. km 0,550
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2019 04.10.2019 08:00
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2019 14.10.2019 13:00
VD Boskovice - rekonstrukce MVE
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2019 01.10.2019 09:00
PS Kostomlaty nad Labem, oprava střechy garáží a dílny
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 03.10.2019 09:00
VD Štětí, oprava svodidla příjezdové komunikace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 30.09.2019 10:00
VD Mšeno, rozdělovací objekt Loučná, oprava zábradlí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2019 02.10.2019 08:45
Nákup počítačů, notebooků a monitorů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 12.09.2019 24.09.2019 09:00
Labe, zdrž Nymburk Na Remanenci, LB ř.km 897,10-897,60, kácení doprovodného porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 01.10.2019 09:00
Multifunkční reader pro měření absorbance
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 23.09.2019 10:00
Rekonstrukce skleníků v areálu VÚRV Praha v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 25.09.2019 10:00
Nákup a dodávka Trimble Geo 7X
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 11.09.2019 20.09.2019 09:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 24.09.2019 10:00
Vyhodnocení efektivnosti projektů v operaci 6.4.1 investice do nezemědělských činností a v operaci 6.4.2 podpora agroturistiky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 26.09.2019 10:00
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2019 14.10.2019 10:00
Geometrické plány ochranných hrází „Jez České Vrbné – most Strakonická“ a „Kyselá Voda“
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2019 25.09.2019 14:00
IDVT 10166431, Lánov, mýcení břehového porostu, ř. km 0,700 - 0,900
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 25.09.2019 09:00
VT Lučina, Žermanice, km 24,750-24,780, oprava koryta
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 23.09.2019 10:00
Dodávka 5 ks osobních motorových vozidel
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 10.09.2019 23.09.2019 10:00
AuditPro - 750 licencí, update
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 24.09.2019 09:00
Traktory - 18 ks
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2019 10.10.2019 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 09.09.2019 11.10.2019 09:30
Pojištění plavidel včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem plavidel
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2019 20.09.2019 09:30
HP CarePack pro VMware - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2019 17.09.2019 09:00
VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN 300 a DN 500
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2019 03.10.2019 10:00
VD Fojtka, oprava spárování konstrukcí vývaru a zdí manipulačních domků
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2019 23.09.2019 08:45
všechny zakázky