Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Ostravice Staré Město km 25,650, rekonstrukce spádového stupně
podlimitní Zadávání VZ 23. 03. 2015 10:00
Dynamický nákupní systém - Nákup osobních vozidel pro Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadávání VZ 30. 01. 2017 23:59
Realizace expozice „Gastronomie“ pro Národní zemědělské muzeum, s.p.o. – pobočka Praha
nadlimitní Příjem nabídek 31. 08. 2016 24. 10. 2016 10:00
Žlebůvka, Němčice nad Hanou, km 0,450-1,290 - odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. 08. 2016 15. 09. 2016 09:15
Jez na Moravě, Veselí - výměna pístnic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. 08. 2016 15. 09. 2016 11:00
PK, výroba a osazení zábradlí na plavebních komorách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. 08. 2016 15. 09. 2016 09:45
VD NM – rekonstrukce střech 4 strojoven
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. 08. 2016 15. 09. 2016 09:30
VN Roštění, oprava opevnění a objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. 08. 2016 15. 09. 2016 09:00
VD Vranov - rekonstrukce koruny hráze vč. průzkumu a jeřábové dráhy - autorský dozor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. 08. 2016 06. 09. 2016 09:00
Pekelský potok, oprava opevnění, ř.km 8,742 - 9,382
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. 08. 2016 16. 09. 2016 09:00
PS Blansko - rekonstrukce – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. 08. 2016 12. 09. 2016 09:00
Blinka, Libodřice, obnova koryta v ř.km 8,9 - 9,5
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. 08. 2016 16. 09. 2016 09:00
Svitava, Svitavy - zvýšení kapacity koryta III.etapa - autorský dozor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. 08. 2016 06. 09. 2016 09:00
Údržba DVT Neratovicko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. 08. 2016 16. 09. 2016 09:00
Provádění účelového rybářského hospodaření v letech 2017 až 2019
podlimitní Zadávání VZ 26. 08. 2016 12. 09. 2016 10:00
VD Janov - výstavba MVE
podlimitní Zadávání VZ 26. 08. 2016 22. 09. 2016 10:00
VD Opatovice - rekonstrukce VD
nadlimitní Příjem nabídek 26. 08. 2016 19. 10. 2016 10:00
VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. 08. 2016 12. 09. 2016 09:00
Hostačovka, Vilémov, odstranění nánosů přes obec, ř. km 13,170-13,860
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. 08. 2016 16. 09. 2016 09:00
Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200,Litohoř; 2,150-3,400, Jakubov, odstranění nánosů
podlimitní Příjem nabídek 25. 08. 2016 16. 09. 2016 10:00
Mohelka, ř.km 5.0 – 27.0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. 08. 2016 12. 09. 2016 12:00
Třebůvka, Linhartice - Mor. Třebová - 2. etapa - nánosy, opevnění
podlimitní Příjem nabídek 24. 08. 2016 15. 09. 2016 10:00
Dodávka sběracího vozu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 24. 08. 2016 07. 09. 2016 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti
nadlimitní Zadávání VZ 24. 08. 2016 18. 10. 2016 10:00
VT Borský potok - oprava opevnění
podlimitní Zadávání VZ 23. 08. 2016 15. 09. 2016 12:00
Pořízení profesionálních průmyslových praček
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. 08. 2016 12. 09. 2016 10:00
Úpa, Úpice, oprava římsy PB zdi, ř. km 32,685 - 32,990
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20. 08. 2016 05. 09. 2016 10:00
VD Josefův Důl, oprava sociálního zařízení a instalací v objektu 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19. 08. 2016 29. 08. 2016 08:30
Odra Bohumín, km 3,480-3,980, sanace PB výtrže (č.st. 3109)
podlimitní Příjem nabídek 19. 08. 2016 06. 09. 2016 10:00
Dodávky technických plynů v lahvích, kapalného argonu v zásobnících a nájmy tlakových lahví v letech 2017-2021
podlimitní Zadávání VZ 19. 08. 2016 19. 09. 2016 10:00
všechny zakázky