Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zpracování pasportu staveb“ – projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.12.2018 03.01.2019 09:00
Veřejná zakázka: Představení plánovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2019
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 13.12.2018
Představení plánovaných podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik, pro kalendářní rok 2019
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 13.12.2018
Krokovický p., ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 13.12.2018 17.01.2019 10:00
Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 13.12.2018 18.01.2019 10:00
Auditorské služby pro rok 2019 - 2021
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2018 10.01.2019 09:00
Management Plan Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.12.2018 08.01.2019 11:00
Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu Zbýšov – Újezd u Brna a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.12.2018 09.01.2019 09:30
VD Modřany – rekonstrukce nákladního výtahu
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2018 08.01.2019 10:00
Dunávka, ř. km 3,760 – 5,010, Rajhradice, retenční opatření na toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 10.12.2018 14.01.2019 10:00
Demolice staveb na pozemku parc. č. 488 v k. ú. Zámrsky
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2018 09.01.2019 09:00
PS Havlíčkův Brod – stavební úpravy objektů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2018 08.01.2019 10:00
Žejbro, Synčany, odstranění nánosů, ř.km 5,590-6,150
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 21.12.2018 08:00
Nákup kráčivých rypadel
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 07.12.2018 10.01.2019 10:00
Rekreační přístav Napajedla – Pahrbek - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 10.01.2019 09:30
Upgrade softwaru vizualizace provozních stavů OČS
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2018 08.01.2019 10:00
Realizace expozice Potravinářství, pivovarnictví a vinařství
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 06.12.2018 14.01.2019 13:00
Radbuza, Dobřany, ř. km 22,525, oprava jezu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2018 08.01.2019 10:00
Servis osobních motorových vozidel ve flotile ÚHÚL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 06.12.2018 17.12.2018 10:00
Plavební znaky na Labské vodní cestě
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 14.01.2019 09:00
Elektronické informační zdroje
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2018 17.12.2018 10:00
Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2018 07.01.2019 10:00
Povodňový dvůr Rajhrad, provozní budova
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2018 18.12.2018 09:00
Řetězy (pro plovoucí plavební značení)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2018 19.12.2018 10:00
VD Římov – stabilizace kotevního bloku levé odběrné větve vodárenského potrubí
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2018 19.12.2018 10:00
Nákup dvou přepravních automobilů pro koně s pevnými přívěsy
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 04.12.2018 17.01.2019 09:00
Dodávka a montáž mačkací linky obilovin
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 04.12.2018 08.01.2019 09:00
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 04.12.2018 09.01.2019 09:00
Potápěčské práce 2019
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2018 17.12.2018 10:00
Dodávka serverových rozvaděčů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 03.12.2018 12.12.2018 09:00
všechny zakázky