Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Generální oprava elektroinstalace objektu VÚRV“ v.v.i. PS Hněvčeves
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2021 17.05.2021 10:00
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze - výkon technického dozoru stavebníka (TDS)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2021 12.05.2021 09:00
Antivirus
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2021 11.05.2021 09:00
Dodávka užitkového vozidla do 3,5 t
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2021 21.05.2021 09:00
Rožnovská Bečva, Rožnov - oprava toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2021 07.05.2021 10:00
Lipolecký p., ř. km 3,366 – 3,820, Lipolec, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 21.04.2021 21.05.2021 10:00
Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2021 06.05.2021 09:00
Jez Komín - stavebně-technický a inženýrsko-geologický průzkum
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2021 10.05.2021 09:00
Dodávka virtualizačního clusteru (2ks serverů) pro DB ORACLE
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2021 07.05.2021 10:00
Baťův kanál, Valcha - jez Sudoměřice, oprava opevnění
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 21.04.2021 24.05.2021 09:30
Černilovský potok, Černilov, sečení břehových porostů, ř. km 5,920 - 8,770
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2021 05.05.2021 09:00
PS Jičín, MVN, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2021 05.05.2021 08:30
VD Velký Osek, oprava těsnění pravého jezového pole
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 11.05.2021 09:00
VD Lysá nad Labem, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení jezu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 04.05.2021 09:00
Budova Dolní Beřkovice č.p. 54, oprava budovy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 04.05.2021 10:30
Labe, Vědomice, Valtířov, Děčín, zpracování PD pro provedení opravy břehového opevnění
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 04.05.2021 10:00
Zajištění grafických a tiskových služeb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2021 24.05.2021 13:00
Dodávka prostředku na hubení plevele, travního semene a hnojiva
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2021 03.05.2021 09:00
Baťův kanál Spytihněv, rekonstrukce mostu a přístupové komunikace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2021 27.04.2021 10:00
Labe, Poděbrady,PB,ř km 905,10-906,40,ošetření a kácení stromů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2021 03.05.2021 09:00
Bystřice(Teplice-Šanov)-opevnění koryta VT KP - havárie
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 04.05.2021 09:00
MVE Lučina – rekonstrukce technologie a MVE Žlutice – rekonstrukce technologie
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 20.05.2021 10:00
Oprava 4 plavidel
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2021 24.05.2021 10:00
VDN, sjezdy a výjezdy – pravé zavázání hráze
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 03.05.2021 09:00
Budovy Povodí Labe v Ústí nad Labem, poskytování úklidových služeb
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 28.04.2021 12:00
VD Štětí, modernizace mostového jeřábu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 29.04.2021 10:00
Kancelářská technika a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 29.04.2021 09:00
OČS Soutok, oprava technologie
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 26.04.2021 10:00
MS Office 365 E1
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 28.04.2021 09:00
Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro účely realizace stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ stavba č. 4074
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 26.04.2021 10:00
všechny zakázky