Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Dolany – sanace podjezí
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 06.08.2024 10:00
Želetavka, ř. km 27,450 - 29,440, Jemnice, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2024 02.08.2024 09:00
Dendrometrické měření na plochách ICP Forests II
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 29.07.2024 10:00
Úprava zpevněné plochy a terénní úpravy Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 15.08.2024 09:00
OBNOVA SERVEROVNY ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2024 12.08.2024 10:00
Realizace výstavy Fotosyntéza
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 26.07.2024 10:00
VD Landštejn – rekonstrukce VD vč. elektro – DÚSP a DPS
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2024 12.08.2024 09:00
Dodávka 25 ks stolních a mobilních tiskáren část II 2024
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 25.07.2024 09:00
Tradice a inovace v zemědělství – zvýšení atraktivity expozic a studijních depozitářů Národního zemědělského muzea v Ostravě – DSP
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 13.08.2024 10:00
Deštná, Třebčín – oprava stupně
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 23.07.2024 10:00
Nákup kapalinového chromatografu LC-MS/MS
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 09.08.2024 10:00
Dodávka nabíjecích zařízení
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2024 22.07.2024 09:00
Dodávka a výdej jídel pro závod Chomutov
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 19.07.2024 10:00
Dodávka a migrace firewallů Open Server Checkpoint III
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 04.07.2024 26.07.2024 09:00
VD Vrchlice, rekonstrukce šoupat odběru povrchové vody
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2024 23.07.2024 10:00
Přestavba tlačného člunu MATYLDA I.
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2024 02.08.2024 10:00
Zajištění cestovních služeb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2024 01.08.2024 12:00
Projektová dokumentace rehabilitace Selmického kštítu
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2024 06.08.2024 09:00
Levobřežní silnice, OHO, I. etapa (stavba č. 4369)
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2024 02.08.2024 10:00
Novohradka, Jenišovice, odstranění nánosů, ř.km 21,720 - 21,840
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2024 15.07.2024 09:00
Propan pro teplo
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2024 22.07.2024 13:00
Oprava loveckého pokoje - Obora Březka
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2024 12.07.2024 10:00
Grafické práce – propagační grafika a grafický vizuál NZM
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2024 22.07.2024 10:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2024 11.07.2024 09:00
Rekonstrukce tréninkové plochy
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 26.07.2024 12:00
Třebůvka, Linhartice – optimalizace koryta toku (horní úsek)
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 18.07.2024 09:00
NZM Praha – rekonstrukce multifunkčního sálu, 2.etapa – realizace
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Hodnocení 25.06.2024 11.07.2024 10:00
VD Mšeno, rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy dozorství
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Hodnocení 24.06.2024 17.07.2024 10:00
Rámcová smlouva - Stavebniny DEK a.s.
Povodí Labe, státní podnik
mimo režim ZZVZ Zadávání 24.06.2024
Robotický analyzátor CHSK-Mn a analyzátor kyanidy + MBAS
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2024 18.07.2024 10:00
všechny zakázky