Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Univerzální nosič nářadí - 2 ks
podlimitní Příjem nabídek 28.04.2017 18.05.2017 10:00
Jez Tři mosty, Horka – přístupová lávka k jezu přes Střední Moravu + Jez Tři mosty, Horka – přístupová lávka (oprava)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.04.2017 17.05.2017 11:00
Hučivá Desná, Anín – stabilizace koryta toku - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.04.2017 17.05.2017 11:30
Morava, Kostelany, řkm 139,740 - 142,550 oprava nátrží – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 10.05.2017 09:30
Baťův kanál, Vnorovy – Veselí n. Mor, km 14,895 – 17,825, opevnění koryta – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 10.05.2017 09:15
LVC, obnova nátěrů svodidel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 11.05.2017 09:00
Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000-0,342, oprava koryta (PD)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 15.05.2017 09:00
Blahovský potok, 10185440, Vysoké Mýto, 0,200 - 1,300, oprava koryta (PD)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 15.05.2017 09:00
Novopleský potok, Josefov - Nový Ples, odstranění nánosu, ř. km 0,000 - 3,500
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 10.05.2017 09:00
Výměna a posílení mikrovlnné trasy Hradec Králové – Roudnice nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2017 17.05.2017 08:30
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 11.05.2017 09:00
VD Letovice – odstranění sedimentů - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 11.05.2017 09:30
VN Smolenská - přednádrž - odtěžení nánosů
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2017 17.05.2017 10:30
VD Hubenov – opatření na převedení KPV10 000 – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 11.05.2017 10:00
Novosedly, km 0,000-2,150 – oprava koryta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 10.05.2017 10:00
Sestava zařízení pro zavedení izotopové analýzy potravin - repase přístroje SNIF-NMR.
nadlimitní V jednání 26.04.2017
Část A
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 11:00
Část D
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 11:00
Část E
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 11:00
Příslušenství k traktorům
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 11:00
Část C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 11:00
Část B
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 11:00
Brlenka, Velké Poříčí, oprava opevnění koryta PB a LB, ř. km 0,000 - 0,100
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 22.05.2017 09:00
Baťův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. - komplexní oprava - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 10:30
Olbramovický p., Branišovice, km 8,900-9,600 – oprava koryta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 10:00
Bobrůvka, km 4,450 - 5,870 - přírodě blízká protipovodňová opatření Dolní Loučka – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 08:00
Kyjovka, km 22,313 - 28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 08:45
Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 08:30
Dyje, 81,550-84,028 - retenční prostor Novosedly – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 08:15
Ponorné čerpadlo KDFU 125
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 10.05.2017 10:00
všechny zakázky