Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Výrovice, funkční objekt, svodidla, závlaha
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2017 06.12.2017 09:00
NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu, stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému a zpřístupnění sklepních prostor II
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2017 13.12.2017 10:00
Čisticí prostředky a drogistické zboží na období 2018-2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2017 05.12.2017 10:00
Elektronická řídící kontrola
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2017 04.12.2017 10:00
Dodávka tiskových náplní a příslušenství pro kancelářskou techniku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2017 05.12.2017 09:00
Vyvážecí vlek s ramenem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2017 05.12.2017 08:00
Projektová příprava rekonstrukce zařízení pro výcvik koní ve Slatiňanech
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2017 14.12.2017 10:00
Maintenance systému SIEM HP ArcSight Express 6.9 EE7600-2500
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2017 08.12.2017 10:00
Dotazníkové šetření o využívání informačních kanálů o potravinách spotřebiteli a o vybraných souvisejících rysech nákupních zvyklostí spotřebitelů v ČR
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2017 01.12.2017 10:00
Nosič kontejnerů
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2017 08.12.2017 09:45
„Klimatizace budov v areálu generálního ředitelství Povodí Vltavy, státní podnik“
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 21.11.2017 18.12.2017 10:00
Zajištění Lesní ochranné služby v letech 2018 – 2021
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2017 02.01.2018 10:00
„Zákolanský potok ř.km 0,0 - 1,825, Kralupy nad Vltavou-úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí“
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 20.11.2017 06.12.2017 10:00
VT Ostravice, Staré Město, km 26,250-26,400, oprava balvanitého skluzu
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2017 06.12.2017 09:00
Technickobezpečnostní dohled nad VD ve správě PM, s.p. v letech 2018-2021
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2017 02.01.2018 10:00
Zahradní traktor - sekačka
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2017 01.12.2017 09:00
Vysokotlaký čistič WAP s ohřevem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2017 01.12.2017 09:00
Navýšení kapacity a rozšíření typu analýz metodou NMR - dodávka
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2017 19.12.2017 09:00
Laboratorní přístroje 2017
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2017 05.12.2017 09:45
Úklidové služby 2018
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2017 01.12.2017 09:00
Jílový potok, Chrastava, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,157
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2017 23.11.2017 08:30
Míchací krmný vůz
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2017 30.11.2017 09:45
Projektová příprava - Obnova budovy NZM Praha, III. etapa
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2017 06.12.2017 13:00
VN Sedlice - odstranění nánosů ve vzdutí nádrže – těžební pokus – SO 01-04
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2017 29.11.2017 10:00
Nákup podpory softwarových produktů ORACLE
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 14.12.2017 10:00
Pořízení ICT prostředků (rok 2017)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2017 24.11.2017 10:00
Expertní a poradenské činnosti v oboru lesního semenářství a školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií a využívání introdukovaných a rychle rostoucích dřevin
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 15.12.2017 10:00
Restaurování orební garnitury zn. Fowler II.
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 20.12.2017 13:00
VD Jirkov - oprava zhlaví a pažnic vztlakoměrných vrtů v injekční chodbě
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2017 27.11.2017 09:00
Poldr Kamenice - rekonstrukce hráze - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2017 27.11.2017 09:00
všechny zakázky