Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dynamický nákupní systém - Nákup osobních vozidel pro Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadávání VZ 30.01.2017 23:59
Zálohovací systém virtualizační infrastruktury
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2016 15.12.2016 10:00
Ladenská strouha, St. Břeclav – Ladná, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2016 15.12.2016 09:00
VD Opatovice - rekonstrukce VD - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2016 14.12.2016 09:00
Pořízení chemické jednotky k analyzátoru Skalar
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2016 12.12.2016 15:00
VN Klášov – oprava bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2016 12.12.2016 09:30
DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2016 15.12.2016 09:00
Sanace sila - 2. etapa
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2016 20.12.2016 08:45
Dodávka ponorných čerpadel – 6 ks
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2016 19.12.2016 09:30
VD Křižanovice, rekonstrukce uzávěru spodní výpusti DN 2000
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2016 21.12.2016 09:30
Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy a areálu
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2016 22.12.2016 09:30
Probírka břehového porostu Loučník, Knínice u Boskovic, ř. km 0,340 – 1,820
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2016 09.12.2016 10:00
Probírka břehového porostu VVT Jihlava, Moravské a Nové Bránice, ř. km 31,050 - 31,590
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2016 09.12.2016 09:45
Probírka břehového porostu VVT Rokytná ř. km 14,600 - 19,010, Dobřínský potok ř. km 0,000 - 0,210, Moravský Krumlov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2016 09.12.2016 09:15
Probírka břehového porostu VVT Svratka, Komárov, Jundrov, Komín, ř. km 38,836 - 48,767
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2016 09.12.2016 09:30
Probírka břehového porostu VVT Punkva, Blansko, ř. km 0,620 - 1,740
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2016 09.12.2016 09:00
Jizera, jez Horní Sytová, jez Dolánky, zprůchodnění migračních překážek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2016 13.12.2016 09:00
VD Mšeno, rekonstrukce uzávěrů hrázových výpustí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2016 12.12.2016 09:00
Zajištění letecké hasičské služby (LHS) v letech 2017 - 2018 ve vymezených částech České republiky
nadlimitní Příjem nabídek 28.11.2016 02.01.2017 15:00
IDVT 10171692, České Meziříčí, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2016 08.12.2016 11:00
Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř.km 3,290-3,335
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2016 08.12.2016 10:00
VN Ordějov - usazovací, odstranění sedimentu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2016 12.12.2016 09:00
Lukavický potok, Letohrad, 1,000 - 1,750, obnova koryta
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2016 06.12.2016 09:00
Údržba DVT Neratovicko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2016 08.12.2016 09:00
Tlačný člun TČ BPP 400, PL 103 348, oprava outorů a obšívky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2016 07.12.2016 09:00
Odpad "L", Pardubice, údržba koryta ř. km 0,750 – 1,369
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2016 07.12.2016 09:00
Blinka, Libodřice, obnova koryta v ř.km 8,900 - 9,500
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2016 07.12.2016 09:00
Zajištění rozvoje a provozu Informačního systému Národní dotace 2017 – 2018
nadlimitní Příjem nabídek 22.11.2016 21.12.2016 10:00
Živá Šatava - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2016 07.12.2016 09:00
Kojatický p., ř. km 0,8 – 2,7, Hornice, Kojatice, Velký Dešov, oprava koryta
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.11.2016 05.12.2016 10:00
všechny zakázky