Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Brandýs nad Labem, vrtný průzkum horního ohlaví PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 08.02.2022 09:00
Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř. km 4,600 - 5,300 - DSJ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 10.02.2022 08:30
Dodávka nové korby pro vozidlo Tatra 815
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 04.02.2022 09:00
MVE Vrchlice, modernizace šoupátkového uzávěru TG2
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2022 11.02.2022 08:00
Modernizace provozního zázemí VVC Mlazice – DSP, IČ, DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.01.2022 17.02.2022 10:00
Představení významných plánovaných veřejných zakázek na stavební práce zadavatele Povodí Ohře, státní podnik, pro kalendářní rok 2022
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2022 02.02.2022 10:00
Budova Račice, č.p. 108 a budova D. Beřkovice, bez č.p., stanovení technických podmínek staveb.úprav
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2022 08.02.2022 10:00
Sázava, ř.km 0,800-2,650 odstranění sedimentů
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 20.01.2022 28.02.2022 10:00
Potápěčské práce 2022
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2022 07.02.2022 09:00
Svitava, Blansko, oprava opevnění a jezových klapek včetně hradidel
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2022 04.02.2022 10:00
Dodávka 2 ks kolových traktorů
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 19.01.2022 22.02.2022 09:00
MVE Kadaň – těžení naplavenin před vtokem
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2022 04.02.2022 09:00
RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou a MVE
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2022 08.02.2022 09:00
Vozidlo kategorie N1, 4x4, skříňová dodávka
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 01.02.2022 09:00
VD Miřejovice – zajištění vodorovného ztužení mostu nad 2. a 3. jezovým polem
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.01.2022 10.02.2022 10:00
VT Teplá - LB zeď pod Galerií umění
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.01.2022 07.02.2022 09:00
Úterský potok, ř. km 22,55 – 22,7, Úterý, oprava úpravy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 07.02.2022 10:00
PS Litoměřice, oprava střech provozních budov
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 01.02.2022 10:00
Převoz měřícího plavidla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 03.02.2022 09:00
Péče o náhradní výsadbu PPO Olomouc
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 02.02.2022 10:00
VD Bojmany, oprava příjezdové komunikace - zpracování projektové dokumentace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 04.02.2022 08:00
MVN Sedmpány – odstranění sedimentů
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 03.02.2022 10:00
Olšava, Záhorovice, km 32,000 – 32,850, odtěžení nánosů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 26.01.2022 10:00
DODÁVKA 6 KS MOTOROVÝCH VOZIDEL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2022 01.02.2022 09:00
„VT Břehnický potok - úprava opevnění“
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2022 16.02.2022 09:00
Dezinfekce stájových a souvisejících prostor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 04.02.2022 09:00
MVE Libčice – dodávka převodovky
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 12.01.2022 08.02.2022 10:00
Jez ve Slapanech - těleso jezu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2022 27.01.2022 09:00
VD Josefův Důl, rekonstrukce koupelny v domku hrázného
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2022 28.01.2022 08:30
Potápěčské práce 2022
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2022 27.01.2022 09:00
všechny zakázky