Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření SCSM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2017 02.10.2017 10:00
Napájecí záložní zdroj pro SB766
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2017 03.10.2017 09:00
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa - výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 03.10.2017 09:30
Outsourcing role specialisty na dohled a monitoring
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 02.10.2017 10:00
Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř.km 0,000-17,200
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 03.10.2017 10:00
MSVT Beřkovice, Opatovice, Obříství, Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2017 12.10.2017 08:30
Zápisy vodních děl do katastru nemovitostí - Dolní Labe
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 03.10.2017 09:00
Dyje, Břeclav, ř. km 22,950 – 23,300 – úprava koruny hráze
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 06.10.2017 10:00
Dodávka pneumatik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 27.09.2017 09:00
Loučná, Platěnice, kácení břehového porostu, úsek č. 26, ř.km 11,000-11,970
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 13.10.2017 09:00
Orlice, Hradec Králové, kácení a pěstební zásahy do porostů - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 02.10.2017 09:00
VD Hradištko, oprava rozvaděče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2017 26.09.2017 09:00
Zařízení pro automatickou hydrolýzu vzorků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2017 02.10.2017 14:00
Dodávka zařízení pro mobilní sběr dat
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.09.2017 29.09.2017 10:00
Vltava, VD Smíchov, ř. km 53,9 – 54,2 – oprava spárování zdí kanálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2017 03.10.2017 10:00
Odběr lomového kamene
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2017 26.09.2017 09:30
Nákup iontového chromatografu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2017 02.10.2017 09:00
Oprava elektroinstalace administrativní budovy ZS Uherský Ostroh
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2017 10.10.2017 10:00
VD Brandýs n.L., oprava stěn PK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2017 02.10.2017 09:00
Dodávka přístroje LC-MS/MS
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2017 26.09.2017 16:00
Vrchlice, Malešov, těžení nánosů v náhonu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2017 02.10.2017 09:00
Hráz Dyje v Břeclavi, mezi žel. mosty, ř. km 19,900 – 20,730 – úprava koruny hráze a zpevnění koruny hráze“
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2017 03.10.2017 10:00
Zprůtočnění DVT Častava v k.ú. Skrbeň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2017 26.09.2017 10:30
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 13.09.2017 19.10.2017 10:00
VD Horka - oprava návodního šoupátkového uzávěru DN 800 levé SV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2017 27.09.2017 10:30
Nákup terénních automobilů 4x4 pick-up (rok 2017)
nadlimitní Zadávání VZ 13.09.2017 19.10.2017 10:00
Nákup nákladního víceúčelového vozidla - nosiče nářadí (rok 2017)
podlimitní Zadávání VZ 13.09.2017 03.10.2017 10:00
pořízení zemědělského secího stroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2017 09.10.2017 00:00
Kamerové systémy vč. infrastruktury - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2017 25.09.2017 10:00
VD Újezd - oprava vlnolamu na koruně hráze
podlimitní Příjem nabídek 12.09.2017 03.10.2017 10:00
všechny zakázky