Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Křešovský potok, IDVT 10182582, Březno-Petkovy, oprava koryta v ř.km 0,000-3,500
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2017 10.03.2017 09:00
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu - KOOBOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2017 07.03.2017 10:00
Luční potok v Leštině - oprava opevnění u č.p. 1
podlimitní Příjem nabídek 20.02.2017 22.03.2017 09:00
Bystřice, Chlumec nad Cidlinou - Roudnice, odstranění nánosů, ř. km 0,000-13,200
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2017 06.03.2017 10:00
Šardický potok, Šardice – oprava koryta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2017 27.02.2017 10:30
VD Chroustovice, rekonstrukce hradící konstrukce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2017 06.03.2017 10:00
Dědina, Dobruška, oprava opevnění ř.km 27,570-27,900
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2017 02.03.2017 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2017 02.03.2017 10:00
Lužická Nisa, Liberec-Staré Pavlovice, oprava lichoběžníkového koryta, ř.km 29,227-31,470
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2017 01.03.2017 09:00
VD Hučák, oprava mostní konstrukce jezu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2017 01.03.2017 09:00
IDVT 10171731 (Nadýmač), Bolehošť, oprava koryta, ř.km 0,000 -1,744
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2017 01.03.2017 09:00
Pracovní oblečení a ochranné pomůcky na rok 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2017 02.03.2017 09:00
Údržba DVT Kolínsko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2017 07.03.2017 09:00
VD Střekov, oprava pohonů dolních vrátní VPK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2017 08.03.2017 08:30
Zajištění úklidu a pomocných prací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2017 22.02.2017 10:00
Zajištění servisních prací gastronomických strojů a zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2017 22.02.2017 11:00
VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2017 28.02.2017 09:00
IDVT 10166909, Hajnice, odstranění nánosů z upraveného koryta, ř. km 0,090 – 0,260
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2017 02.03.2017 10:00
Dříský potok, IDVT 10182832, Nedomice, oprava koryta v ř.km 1,600 - 2,600
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2017 02.03.2017 10:00
NÁKUP OSOBNÍ AUTOMOBILŮ – SEDAN 4X4, COMBI 4X4 A SUV
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2017 02.03.2017 10:00
Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2017 23.02.2017 09:00
Poskytování servisní podpory produktů CISCO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2017 22.02.2017 10:00
Rámcová smlouva - sběr semenného materiálu a částí rostlin na území ČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2017 23.02.2017 09:00
PS Žamberk, rekonstrukce budovy provozního střediska
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2017 01.03.2017 09:30
Plavební nosič BPP 400N, PL 100 885, instalace kotvícího zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2017 24.02.2017 09:00
Rajská strouha, Podůlšany, oprava koryta, ř. km 9,300 - 14,300
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2017 10.03.2017 09:00
Nový řídící systém vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Prokazování kvalifikace 10.02.2017 13.03.2017 10:00
VD Labská, kácení porostů na PB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.02.2017 28.02.2017 09:00
VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 – 999,460
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.02.2017 28.02.2017 09:30
Kráčivá rypadla - 2 ks
nadlimitní Příjem nabídek 10.02.2017 22.03.2017 10:00
všechny zakázky