Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772, k.ú. Horka nad Moravou - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.01.2021 09.02.2021 09:00
Morava, Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh - ř. km 130,250-131,870
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.01.2021 08.02.2021 09:30
Inspekční prohlídky plavidel závodu Roudnice nad Labem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2021 11.02.2021 09:00
Dodávky základních druhů chemikálií 2021 - 2024
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2021 08.02.2021 10:00
Velička, Strážnice, ř. km 3,827-4,212-oprava PB hráze
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2021 11.02.2021 10:00
VD Vír II, přeliv - oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2021 11.02.2021 09:00
MVE Jindřichov - nová turbína KT 600
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2021 11.02.2021 09:00
Bečva, Hranice – PPO města – autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2021 11.02.2021 09:00
Obnova podpory výrobce pro centralizované řešení pro sběr provozních záznamů LOGmanager do 31. 1. 2022
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2021 08.02.2021 09:00
VD Hracholusky – provozní objekt
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 26.01.2021 25.02.2021 10:00
Olešnice, Zlíč, kácení a pěstební zásahy, ř. km 0,500 - 0,635, I. až III. etapa
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2021 09.02.2021 10:00
Zajištění recepční služby pro SVÚ Olomouc 2021
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2021 08.02.2021 10:00
Dodávky obědů pro SVÚ Olomouc 2021
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2021 08.02.2021 10:00
Morava, Bolelouc – oprava dlažby ř.km 208,700 – 208,909; Morava, Tučapy – oprava koryta toku ř.km 207,900 – 207,979
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2021 10.02.2021 09:30
Moštěnka, Žalkovice, Říkovice - oprava koryta toku ř.km 7,500 - 11,000
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2021 10.02.2021 09:00
Bečva, Hranice – PPO města – výkon TDS
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2021 10.02.2021 09:00
Revize elektroinstalací a elektrospotřebičů v roce 2021
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2021 09.02.2021 09:45
Bečva, Hranice – PPO města – koordinátor BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2021 08.02.2021 09:30
Osiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:45
Pořízení nových počítačových sestav s příslušenstvím
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 02.02.2021 10:00
Třebůvka, Moravičany (u RO), Loštice - oprava opevnění, nánosy - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 10:00
Splavná, Drahotuše - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 11:00
Reichův jez
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:30
Ludslávka, Ludslavice, Zahnašovice, km 0,600 - 1,200 a 2,200 - 2,900, LB přítok Ludslávky km 0,197 - 1,138 - oprava opevnění koryta toku, odstranění nánosu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:00
Desná, Filipová - Loučná nad Desnou, oprava koryta toku ř. km 25,500 – 28,700 - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2021 05.02.2021 09:00
DVT Třebůvka, Útěchov (ř.km 40,370-42,400)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2021 04.02.2021 09:00
DVT Třebůvka, Dlouhá Loučka (ř.km 42,800 – 45,750) a LB přítok
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
Morava, Kunovice - Kostelany, LB řkm 142,560–143,100, oprava nátrží - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
DVT Malonínský potok, Jevíčko (ř.km 0,000 – 2,250)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2021 01.02.2021 10:00
Umístění akumulačních podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2021 17.02.2021 12:00
všechny zakázky