Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba DVT Neratovicko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2017 06.02.2017 10:00
Rusava, Holešov km 14,400-15,220, oprava opevnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2017 31.01.2017 09:00
MVN Mentour, oprava vodního díla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2017 30.01.2017 10:00
Dobrovka, IDVT 10185574, Dobrovice - Voděrady, oprava koryta v ř.km 0,000 - 2,800
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2017 03.02.2017 09:00
Elektroinstalace a ochrana před bleskem adm. bud. Šumperk (vč. bytu)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2017 02.02.2017 09:00
Nákup lesního malotraktoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2017 30.01.2017 10:00
Cidlina, Opolany, odtěžení nánosů, ř. km 4,850 - 5,210
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2017 27.02.2017 09:00
Hluboký příkop, IDVT 10179399, a přítok IDVT 10179407, Kostomlaty nad Labem, oprava koryta v ř.km 0,000-1,900 a 0,000-1,000
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2017 02.02.2017 09:00
Mrlina, Budiměřice - Rašovice, oprava koryta
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2017 03.02.2017 09:30
Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábřežních zdí u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 - 20,044
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2017 02.02.2017 12:00
Vinařický potok, IDVT 10179305, Dobrovice, oprava koryta v ř.km 0,000-1,600
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2017 31.01.2017 09:00
Labe, Hostinné-Prosečné, odstranění nánosů z upraveného koryta, ř. km 1054,650-1058,273
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2017 26.01.2017 10:00
VD Karolinka, rekonstrukce schodiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2017 30.01.2017 09:30
Němčický potok, IDVT 10179312, Němčice, oprava koryta v ř.km 0,000-1,200
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2017 27.01.2017 10:00
Provádění laboratorních rozborů - DIOXINY II
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.01.2017 23.01.2017 10:00
Dodávka odčervovacích a vakcinačních přípravků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2017 23.01.2017 08:00
Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2017 24.01.2017 10:00
VD Kameničky, odstranění nánosů ze zásobního prostoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2017 24.01.2017 09:00
Jasenná, Jásenná, oprava dlažeb, ř. km 6,600 - 7,580
podlimitní Příjem nabídek 11.01.2017 09.02.2017 09:30
IDVT 10171692, České Meziříčí, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2017 26.01.2017 09:00
VN Klášov – oprava bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2017 26.01.2017 09:30
Vrchlice, Malešov, těžení nánosů v náhonu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2017 27.01.2017 09:00
Blinka, Libodřice, obnova koryta v ř.km 8,9 - 9,5
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2017 24.01.2017 09:00
Poskytování telekomunikačních služeb mobilního operátora II
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 09.01.2017 19.01.2017 10:00
Ličná, Poříčí u Trutnova, kácení porostů, ř. km 0,380 - 1,280
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2017 23.01.2017 09:00
Osoblaha – Petrovice km 30,700 – 33,000 (č.st. 2888)
podlimitní Příjem nabídek 06.01.2017 26.01.2017 10:00
Lyofilizátor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2017 26.01.2017 08:30
Bojetický potok, IDVT 10179306, Dobrovice, oprava koryta v ř.km 0,000-1,500
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.01.2017 19.01.2017 09:00
VD Slušovice, vztažné body N9, N10 a pozorovací vrty SOI a SOII + VD Slušovice, zatěsnění tlakového vrtu TVII
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.01.2017 26.01.2017 09:00
Dodávka jezdeckých oděvů a potřeb na rok 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2017 18.01.2017 09:00
všechny zakázky