Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění grafických a tiskových služeb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 20.03.2018 10:00
Petříkovec, Ostrožská Nová Ves ř.km 0,300 - 6,100 - odstránění nánosů - projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2018 27.02.2018 09:00
PD Pardubice, demolice provozního objektu 02
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2018 09.03.2018 08:00
Dodávka laboratorního nábytku pro VÚRV, v.v.i. Praha
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2018 06.03.2018 10:00
Studie proveditelnosti: VD Kamýk - zabezpečení VD před účinky velkých vod
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2018 05.03.2018 10:00
Zlonínský potok, Bašť, oprava koryta, ř. km 8,940 - 9,470
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2018 02.03.2018 08:00
Výrovka, Kostelní Lhota-Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi, ř.km 5,200-7,100
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2018 02.03.2018 08:00
Restaurování historického kočáru typu Mylord
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2018 28.02.2018 09:00
PS Litoměřice, pravidelný úklid provozní budovy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2018 26.02.2018 09:00
Zákolanský potok ř.km 0,0 - 1,825, Kralupy nad Vltavou-úprava koryta toku a rekonstrukce opěrných zdí
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 09.02.2018 06.03.2018 10:00
Obytné buňky - 3 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 09.03.2018 09:00
Dodávka průmyslových hnojiv na rok 2018
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 27.02.2018 09:00
Dodávka osiv na rok 2018
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.02.2018 27.02.2018 08:00
Přísnotický potok, Vranovice km 0,000-0,720 - oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2018 20.02.2018 09:30
Jez na Moravě, Hodonín – hloubkově stabilizované body
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2018 20.02.2018 10:30
Šumický p., Šumice - Kubšice, km 5,500-9,400 - oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2018 27.02.2018 09:30
Suchý potok, Suchohrdly, km 6,170-7,300 - oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2018 20.02.2018 10:00
VD Brno, koruna hráze, oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2018 19.02.2018 09:00
Prezentace Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2018 – Akce na podporu exportu
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 06.02.2018 20.03.2018 10:00
Labe, Lovosice, p.p.č. 1003/10 - náhradní výsadba s následnou péčí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2018 23.02.2018 09:00
VD Újezd - sanace betonového mostu k věžovému objektu
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2018 22.02.2018 10:00
Zajištění servisních prací gastronomických strojů a zařízení pro rok 2018
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.02.2018 19.02.2018 09:00
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2018 28.02.2018 09:00
VD Labská, kácení porostů na PB
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2018 14.02.2018 09:00
Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice II.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2018 02.03.2018 10:00
Výstava k 100 letům Národního zemědělského muzea (NZM), na dvorku a na střeše pobočky Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 15.02.2018 14:00
Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany –projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 14.02.2018 10:00
Oprava vodovodního přivaděče
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 16.02.2018 10:00
Geodetická totální stanice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 16.02.2018 09:00
ČOV Babice, rekonstrukce na jímku na vyvážení, ČOV Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do kanalizace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 20.02.2018 11:00
všechny zakázky