Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dynamický nákupní systém - Nákup osobních vozidel pro Povodí Odry, státní podnik
nadlimitní Zadávání VZ 30.01.2017 23:59
Úprava Krupé – Staré Město, ř. km 9,472 – 10,702
podlimitní Příjem nabídek 25.10.2016 07.11.2016 09:00
Blízkovský p., ř.km 1,610-2,505, Blízkov, oprava dlažeb
podlimitní Příjem nabídek 25.10.2016 14.11.2016 10:00
Ultrazvukový zmlžovač - pořízení přístroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2016 04.11.2016 15:00
Koryčany – provozní středisko - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2016 08.11.2016 09:30
Přítok 01 Strabenického potoka, Strabenice, odstranění nánosů (300 m)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2016 31.10.2016 09:00
VD Slušovice, vztažné body N9, N10 a pozorovací vrty SOI a SOII + VD Slušovice, zatěsnění tlakového vrtu TVII
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2016 31.10.2016 09:00
Baťův kanál, Huštěnovice - Babice III. etapa, km 37,527 - 39,150, oprava opevnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2016 31.10.2016 10:00
Luhačovický potok, km 15,800 - 18,060 - záchytná nádrž, revitalizace konce vzdutí a toku nad VD Luhačovice - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2016 02.11.2016 09:00
Plošné vyhodnocení účinnosti léčebných postupů a rezistence léčiv užívaných proti onemocnění včel varroózou. Návrhy na úpravu postupů a používání léků pro využití včelařů a SVS ČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2016 27.10.2016 10:30
Upřesnění postupů diferenciální diagnostiky bakteriálních chorob včelího plodu (hniloba včelího plodu, mor včelího plodu) jako podklad pro rozhodování o způsobu a rozsahu likvidace ohnisek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2016 27.10.2016 10:00
VD NM přelivné objekty horní a střední – rekonstrukce střech strojoven
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2016 27.10.2016 09:00
„Jez Tři Mosty, Horka – přístupová lávka přes Střední Moravu“ + „Jez Tři Mosty, Horka – přístupová lávka (oprava) – SO 03 Demolice původní lávky“
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2016 20.10.2016 09:00
Hráz v Lesnici, filtrační stabilizace podloží (eliminace vlivu odvodňovací stavby)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2016 20.10.2016 09:00
Elektroinstalace a ochrana před bleskem adm. bud. Šumperk (vč. bytu)
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.10.2016 20.10.2016 09:00
Středisko Hodonín-sklad, garáž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2016 27.10.2016 11:00
Dotazníkové šetření - Zjištění ochoty platit za eliminaci negativních externalit z provozu bioplynové stanice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.10.2016 20.10.2016 10:00
VD Koryčany - rekonstrukce VD - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2016 24.10.2016 09:00
Dotazníkové šetření o způsobu hospodaření na travních porostech a doplňkových informací u zemědělských podniků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2016 17.10.2016 10:00
Analyzátor pro stanovení celkového dusíku v tekutých a pevných vzorcích
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2016 17.10.2016 12:00
Luční potok, Rudník, kácení porostů, ř.km 2,050 - 3,450
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2016 11.10.2016 10:30
Fryštácký potok, Lukoveček, km 10,550 - 10,700 - oprava
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2016 18.10.2016 09:30
Bobrůvka (Loučka), ř. km 48,130 - 49,237, Radešínská Svratka, oprava opevnění
nadlimitní Hodnocení 01.10.2016 24.10.2016 10:00
REKONSTRUKCE SUTERÉNNÍCH PROSTOR BUDOVY MZE TĚŠNOV PRO ÚČELY VÝUKY
podlimitní Hodnocení 30.09.2016 24.10.2016 10:00
Suchá nádrž Jelení, OHO
nadlimitní Zadávání VZ 30.09.2016 24.11.2016 12:15
Dodávka plynového chromatografu s hmotnostním detektorem typu trojitého kvadrupólu
podlimitní Zadávání VZ 30.09.2016 24.10.2016 10:00
Dodávka doplňkových a minerálně vitamínových krmiv na rok 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.09.2016 11.10.2016 09:00
Dolní Věstonice - provozní středisko - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2016 18.10.2016 09:00
Ličná, Bernartice, kácení porostů, ř. km 16,100 - 17,900
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2016 11.10.2016 10:00
Dodávka jezdeckých potřeb a oděvů na rok 2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.09.2016 11.10.2016 10:30
všechny zakázky