Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk formulářů rostlinolékařských osvědčení 2020 - 2024
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2020 16.06.2020 10:00
Dodávka dodávkových vozidel - 6 ks
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2020 29.06.2020 10:00
VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2020 07.07.2020 10:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - nádobí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 19.06.2020 13:00
Maintenance RSA
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 03.06.2020 12.06.2020 09:00
Záložní zdroje pro datové centrum
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 03.06.2020 12.06.2020 09:00
MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 17.06.2020 09:00
Dodávka preparativního chromatografického systému
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 02.06.2020 18.06.2020 10:00
Monitorovací systém teploty
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.06.2020 15.06.2020 13:00
Kancelářské a konferenční židle s certifikáty
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 02.06.2020 12.06.2020 10:00
VD Velký rybník, sanace skály
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2020 15.06.2020 10:00
VD Mšeno, rekonstrukce MVE a šoupátkových uzávěrů
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2020 30.06.2020 10:00
Kapalinový chromatograf s MS/MS detekcí
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2020 03.07.2020 10:00
VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 11.06.2020 09:00
Hovoranský potok, Šardice-Hovorany 0,000-2,250
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 10.06.2020 13:00
VD Hvězda, instalace měření průtoku bypassem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 08:00
AuditPro - update
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 18.06.2020 09:00
Vyhotovení geometrických plánů pro výkupy nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 11.06.2020 10:00
Nákup 4 ks štěpkovačů (rok 2020)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 16.06.2020 10:00
Realizace klimatizace v budově MZe ve Žďáru nad Sázavou
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 28.05.2020 22.06.2020 10:00
VD Pastviny, chemické čištění drenáží
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 08:00
Nákup a dodávka Trimble Geo 7X
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 27.05.2020 12.06.2020 10:00
Nákup a dodávka elektronické průměrky Haglof Digitech Professional II se software Versio DP
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 27.05.2020 12.06.2020 10:00
Nákup a dodávka Vertex Laser Geo
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 27.05.2020 12.06.2020 10:00
Nákup kapalinového chromatografu s hmtnostním detektorem
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 27.05.2020 29.06.2020 10:00
VD Střekov, oprava pohonu horních vrat MPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 15.06.2020 09:45
Měrný profil - Malá Haná
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 10.06.2020 10:00
VD Luhačovice - oprava elektroinstalace věže
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 09.06.2020 10:00
Údržba břehového porostu na DVT Kobylník
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 08.06.2020 09:00
Odpad Perná, D. Dunajovice km 0,000–2,700 – oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 08.06.2020 10:00
všechny zakázky