Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Řetězy (pro plovoucí plavební značení)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2022 14.07.2022 09:00
Splavná Drahotuše
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2022 14.07.2022 10:00
PS Dvůr Králové n.L., západ, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 29.06.2022
Odstranění závad z revizních zpráv – oprava hromosvodů v roce 2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 18.07.2022 09:45
Bílá Desná, Desná I, oprava spádového stupně č.27, ř.km 2,385
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 20.07.2022 09:00
Prodloužení podpory pro SW Arcserve
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 12.07.2022 10:00
Prodloužení podpory serverů a LTO
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 12.07.2022 10:00
Kamenice, Velké Hamry, smýcení náletů ř.km 13,339 - 14,550
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 15.07.2022 09:00
Jez Přerov, oprava těsnění a obnova antikorozní ochrany levého a středního segmentu
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 15.07.2022 09:00
MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto - výkon činnosti koordinátora BOZP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 18.07.2022 10:00
VD Srnojedy, oprava segmentových uzávěrů obtoků PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 18.07.2022 09:00
HW diskové pole Hitachi G200 - prodloužení záruky
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 14.07.2022 10:00
Jez Komín - stavebně-technický a inženýrsko-geologický průzkum
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 11.07.2022 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 14.07.2022 09:00
VD Lipno II – modernizace provizorního hrazení a dveře pod klapkami
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 03.08.2022 10:00
Dodávka laboratorních mlýnků - 2ks
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 11.07.2022 10:00
VD Štěchovice – rekonstrukce budov zázemí VD
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 27.07.2022 10:00
Stavidlo na vtoku náhonu propojující toky Křetínku a Svitavu, ř. km 0,460, Letovice
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 11.07.2022 10:00
Mikroskop
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 25.07.2022 12:00
VD Vidhostice
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 29.07.2022 09:00
Lužická Nisa, Jablonec n. N., havárie PB zdi, ř.km 44,400 - 44,420
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2022 13.07.2022 09:00
PS Dvůr Králové n.L., západ, sečení břehových porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 18.07.2022 08:00
Zajištění podpory licencí ForgeRock 2022+
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 23.06.2022 26.07.2022 12:00
Pořízení víceúčelového secího stroje 2022
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 13.07.2022 09:00
Břehnický potok - zakrytý profil
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2022 11.07.2022 09:00
Dodávka prutových bran - 2ks
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 11.07.2022 09:00
DVT Kozrálka, Prusinovice – těžba sedimentu - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 12.07.2022 10:00
DVT Nemilanka, Nemilany – těžba sedimentů a oprava toku – PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 13.07.2022 10:00
Dodávka maintenance RSA
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 22.06.2022 01.07.2022 10:00
Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích na období 2022-2024 (Hamry,Křižanovice,Vrchlice)
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2022 11.07.2022 10:00
všechny zakázky