Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Třebelovický p., ř.km 2,2-3,4, Třebelovice
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2017 19.07.2017 10:00
Projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby pro Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě
nadlimitní Příjem nabídek 22.06.2017 01.08.2017 10:00
Strhanec – posouzení současného stavu toku, objektů z pohledu správy toku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 12.07.2017 09:15
VD Nové Mlýny - geodetické zaměření hrází
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 11.07.2017 09:10
Český potok, Smržice – rekonstrukce zdí - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 12.07.2017 09:00
VDNM Dolní zdrž, doplnění nivelačních značek na hráze
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 11.07.2017 09:40
LB přítok Pstruhovce, úprava A Hříběcí, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 10.07.2017 09:00
VD Luhačovice – výměna drénu v údolní nivě mezi šachtami Š4, Š3, Š2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 11.07.2017 09:20
Bílá Desná, Desná, oprava vývaru spádového stupně č. 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 30.06.2017 08:30
VD Josefův Důl, oprava šachty bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 12.07.2017 09:00
MS Office multilicence 187ks
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 30.06.2017 10:00
Klenice, Mladá Boleslav, rekonstrukce zábradlí, ř.km 0,410-0,500
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 30.06.2017 08:30
VD Fojtka, zřízení nouzového přelivu
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2017 24.07.2017 08:30
Tištinka, Uhřice, ř. km 7,060 - 8,100, odtěžení nánosu, oprava opevnění a opěrných zdí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 11.07.2017 10:30
Úklidové služby pro potřeby SZPI
nadlimitní Příjem nabídek 22.06.2017 31.07.2017 09:00
Labe, Ústí nad Labem – Západní přístav, odstranění nánosů
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2017 11.07.2017 08:30
Labe, Ústí nad Labem - Centrální přístav, odstranění nánosů
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2017 11.07.2017 08:30
Instalace měření výroby a spotřeby MVE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2017 12.07.2017 14:00
PS Čáslav, rekonstrukce a přístavba budovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2017 30.06.2017 09:00
Zajištění stánku pro prezentaci PRV, CSV a partnerů na veletrhu Země živitelka 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2017 03.07.2017 10:00
Dodávka ponorných čerpadel – 6 ks
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2017 11.07.2017 09:00
Jizera, Otradovice-Káraný, odstranění štěrkopískových náplavů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2017 26.06.2017 08:30
Jizera, Bakov nad Jizerou - Rybní důl, oprava levého břehu ř.km 47,390-47,450
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2017 30.06.2017 08:30
Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, III. etapa, 2018-2022, studie - VN Brno – vyhodnocení účinnosti opatření a návrhy k udržitelnosti kvality vody
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2017 28.06.2017 09:30
Nákup svahových sekaček řízených rádiem (rok 2017)
podlimitní Zadávání VZ 20.06.2017 14.07.2017 10:00
Mřenka, oprava / úprava toku + oprava 3 stupňů na přítoku, Palačov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2017 30.06.2017 09:00
Starkočský potok, Bílé Podolí-Starkoč, ř.km 0,250-8,505, odtěžení sedimentu, oprava úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2017 29.06.2017 09:00
Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756) – výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2017 30.06.2017 09:00
Svitava, stupeň Letovice - oprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2017 30.06.2017 11:00
Nákup kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem LC-MS/MS
nadlimitní Zadávání VZ 19.06.2017 25.07.2017 10:00
všechny zakázky