Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Mostiště - PZTS
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 02.06.2021 10:00
Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramen
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 01.06.2021 09:00
Loučná, Sezemice, odstranění topolů, ř.km 1,400-1,600
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 04.06.2021 08:00
Auditorské služby pro rok 2022 - 2024
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2021 10.06.2021 09:00
Vysokotlaký čistič
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2021 31.05.2021 09:30
Čelní mulčovač
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2021 31.05.2021 09:00
Poskytování služeb podpory ICT provozu 2021+ (část 2)
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 21.06.2021 13:00
Analýza mimoprodukčních funkcí a ekologické akvakultury v ČR
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 27.05.2021 13:00
VD Kolín, oprava spodní stavby jezu, potápěčské práce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 27.05.2021 09:00
PLYNOVÝ CHROMATOGRAF (GC) S HMOTNOSTNÍM DETEKTOREM (MSD)“
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2021 01.06.2021 09:00
Nová administrativní dřevostavba Rychnov – Vícestupňová projektová dokumentace (DÚR, DSP + DPS) a související inženýrská činnost
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 12.05.2021 10.06.2021 09:00
Úklidové služby budov ZHM Olomouc
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 26.05.2021 10:00
Přístroj pro stanovení dusíku dle Kjeldahla
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 24.05.2021 13:00
Zvýšení bezpečnosti obousměrného provozu na Baťově kanále – lokalizační a dispozičně-technická studie
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 26.05.2021 09:30
VDNM, horní zdrž, zahrazení poškozeného segmentu č.2
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2021 27.05.2021 10:00
Rozšíření datového centra (vSAN cluster)
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2021 26.05.2021 10:00
Jez Habrkovice, jez Lanžov, oprava nátěrů jezové konstrukce
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 28.05.2021 08:00
Desná, Loučná nad Desnou, rekonstrukce/oprava zdí a koryta toku, 1. etapa, (část SO 03 a inventarizace dřevin)
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2021 15.06.2021 10:00
VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN 400
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 25.05.2021 10:30
VD Dolní Beřkovice, oprava tlakových dveří středního sektoru jezu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 25.05.2021 10:00
VD Josefův Důl, oprava portálu štoly
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 24.05.2021 09:00
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ (2021)
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 24.05.2021 10:00
Dodávky chemických přípravků na ochranu rostlin 2021
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 25.05.2021 10:00
Dodávka síťoviny
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 24.05.2021 13:00
Soubor 2 kapalinových chromatografů s příslušenstvím
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV PRAHA
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 24.05.2021 09:00
Dodávka doplňkových a minerálně vitamínových krmiv (2021 - 2022)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 28.05.2021 09:00
Invertovaný mikroskop s epifluorescencí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 20.05.2021 09:00
Dodávka 3 ks vozidel N1, 4x4 třístranný sklápěč do 3,5 t
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 25.05.2021 09:00
VD Křímov - rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu” – projektová dokumentace (DSJ) a “VD Křímov - 3. provozní uzávěr SV DN 800” - projektová dokumentace (DSJ)
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 21.05.2021 10:00
VD Štětí, oprava svodidla příjezdové komunikace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 20.05.2021 10:30
všechny zakázky