Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Jihlávka, Prostředkovice, revitalizace toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2023 08.12.2023 08:00
Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe II
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 27.11.2023 03.01.2024 10:00
Poptávkové řízení - nákup pelet prosinec 2023
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
mimo režim ZZVZ Zadávání 24.11.2023 01.12.2023 13:00
Provádění účelového rybářského hospodaření v letech 2024 až 2027
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2023 12.12.2023 10:00
Pořízení elektromobilu, závod Frýdek-Místek - Povodí Odry, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2023 04.12.2023 10:00
GEODETICKÉ SLUŽBY 2024 – RÁMCOVÁ DOHODA
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2023 07.12.2023 09:00
Nákup malotraktoru
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 05.12.2023 10:00
Maintenance HW a SW řešení Cisco VPN
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 21.11.2023 01.12.2023 09:00
Morava, Tlumačov – ochranná hráz – projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2023 07.12.2023 09:00
Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř.km 4,600 - 5,300
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2023 11.12.2023 10:00
Poptávkové řízení na „Stanice pro hodnocení ekologických a fyziologických parametrů“
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
mimo režim ZZVZ Zadávání 21.11.2023 28.11.2023 12:00
Maintenance licencí CheckPoint
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2023 30.11.2023 09:00
PB Plzeň - oprava elektroinstalace pro VHL
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2023 14.12.2023 10:00
Svratka, Sedliště u Jimramova, obnova původního koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2023 07.12.2023 10:00
Servisní smlouva zabezpečení perimetru
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2023 30.11.2023 09:00
Maintenance licencí Veeam
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 20.11.2023 30.11.2023 09:00
Podkovářské služby – hřebčín Slatiňany (kování VS Slatiňany a korektury Slavice)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2023 08.12.2023 09:00
Podkovářské služby – hřebčín Slatiňany (Heřmanův Městec, stáj hřebců a klisen)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2023 08.12.2023 09:00
Dodávka FVE o výkonu 99,90 kWp
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2023 11.12.2023 10:00
Nákup svahové sekačky Spider ILD01
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 16.11.2023
Rozšíření licenčního pokrytí formou subskripce licencí včetně podpory a zajištění prodloužení podpory Perpetual licencí Dynatrace pro aplikační monitoring IT prostředí MZe
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2023 19.12.2023 10:00
Labe, Poděbrady,PB,ř km 905,10-906,40,ošetření a kácení stromů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2023 01.12.2023 09:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na období let 2024-2025
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2023 27.11.2023 10:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2023 04.12.2023 09:00
VD Veletov, oprava provizorního hrazení jezu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2023 29.11.2023 10:00
Dodávka a montáž 2 ks plynových kondenzačních kotlů a výměna odkouření spalinových cest
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 13.11.2023 23.11.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace k DNS "Sečení trvalých travních porostů pro Povodí Moravy, s.p. v letech 2024 - 2027"
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadávání 13.11.2023
Terénní úpravy, areál Josefov (III. etapa)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2023 29.11.2023 09:00
Nákup traktorů (rok 2023)
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2023 14.12.2023 10:00
Zajištění licenční podpory (subscripce) softwarových produktů Red Hat
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2023 14.12.2023 10:00
všechny zakázky