Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VDNM, střední objekt, rozmrazování segmentů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 28.08.2019 09:00
Poskytnutí podpory Red Hat Smart Management a Red Hat Ansible Tower Standard
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2019 04.09.2019 10:00
Stavební úpravy budovy a stání aut ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.08.2019 26.08.2019 10:00
Nákup příslušenství k bagru (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 06.09.2019 10:00
Automatický přihrnovač objemného krmiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 04.09.2019 09:45
Nákup příslušenství k zemědělské technice (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 06.09.2019 10:00
Nákup kráčivého rypadla (rokk 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2019 06.09.2019 10:00
Nákup 2 ks terénních nákladních vozidel do 7,5 t (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2019 06.09.2019 10:00
Rostlinný materiál 2019
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 27.08.2019 10:00
POSKYTOVÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB V BUDOVÁCH HOLEČKOVA 3178/8 A GRAFICKÁ 36
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2019 05.09.2019 10:00
VD Nechranice – pěstební péče na vzdušním líci
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 03.09.2019 10:00
Dodávka 2 kusů užitkových vozů N1 s chladícím agregátem pro svoz vzorků
Státní veterinární ústav Jihlava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 27.08.2019 14:00
Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 14.08.2019 17.09.2019 09:00
Tichá Orlice, Mýtkov, kácení a prořez břehového porostu, ř.km 30,580 - 32,200
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 06.09.2019 08:00
Svratka, km 164,038 – 166,580 – PBPPO Herálec
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 26.08.2019 09:30
Nákup analyzátoru uhlíku a dusíku
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 31.08.2019 10:00
Studenecký potok, Studenec, Čelechovice n. H. – oprava toku
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 26.08.2019 09:00
Nákup mobilních telefonů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 12.08.2019 21.08.2019 09:00
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 12.09.2019 09:30
Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 30.08.2019 09:00
Rekonstrukce rybochovného hospodářství Koryčany
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 09:30
Olšava, Těšov, řkm 23,050 – 23,650, oprava nátrží, LB+PB
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 21.08.2019 10:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava – vyhledávací studie tras přeložek inženýrských sítí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 22.08.2019 11:00
VD Slušovice oprava elektroinstalace v odběrné věži a strojovně spodních výpustí
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 26.08.2019 09:00
Moutnický p., ř. km 6,265 – 7,833, Moutnice, Těšany, oprava toku a bet. objektu
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 10:00
Smědá, Frýdlant (u pivovaru), oprava průtočného profilu v ř.km 26,000 - 26,145
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 09.09.2019 08:30
Rotátor (CAT)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 22.08.2019 09:00
Vytvoření software pro zavedení registru hnojiv v Bosně a Hercegovině
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 02.09.2019 10:00
Otinoveský p., ř. km 2,200 – 4,894, PB přítok Otinoveského p., ř. km 0,000 – 0,620, oprava koryt
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 09:30
Lejtna, ř. km 0,000 – 0,858, Bratčice, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 09:00
všechny zakázky