Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Analýza potřeb a povinností Povodí Labe ve vztahu k DTM
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 17.12.2020 09:00
PS Jičín, provozní budova, oprava komínu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 15.12.2020 09:00
Chrudimka, Hlinsko, oprava úpravy, ř.km 87,429-87,550
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 18.12.2020 08:00
VT Ostravice km 52,290-52,325 oprava opěrné zdi, stavba č. 4225
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 15.12.2020 09:00
Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 – 45,300
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 27.11.2020 16.12.2020 10:00
Maintenance systému SIEM HP ArcSight Express 6.9 EE7600-2500
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2020 15.12.2020 10:00
Dodávka racku pro datové sítě včetně vnitřního vybavení
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 26.11.2020 07.12.2020 09:00
Dodávka antivirového řešení pro virtualizované desktopy
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 26.11.2020 07.12.2020 09:00
Plán Energetického auditu Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 15.12.2020 09:00
Novořecká hráz, km 1,75 až 6,25, Holičky u Staré Hlíny – péče o porosty
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 18.12.2020 10:00
Ličná, Poříčí u Trutnova, kácení a úprava břehového porostu, ř. km 0,300 - 0,380
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 10.12.2020 09:00
VD Kostelec nad Orlicí, oprava jezu, ř. km 49,278 - vrtný průzkum + IG průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 09.12.2020 09:00
Zasíťování technického izolátoru na pokusném pozemku VÚRV v. v. i. Praha - ve Slaném - II.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 10.12.2020 10:00
Dodávka olejů, maziv a provozních kapalin
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 11.12.2020 09:30
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2020 11.01.2021 10:00
ELISA spektrofotometr (reader) s PC a SW
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
nadlimitní Příjem nabídek 25.11.2020 28.12.2020 10:10
Preparativní HPLC systém se sběračem frakcí
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
nadlimitní Příjem nabídek 25.11.2020 28.12.2020 10:00
Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky a nájemce lesa i držitele a uživatele honiteb
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2020 04.01.2021 13:00
Vltava ř.km 54,14 - rekonstrukce Šítkovského jezu
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2020 13.01.2021 10:00
Dodávka kolektoru a sondy pro monitorování provozu LAN
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 24.11.2020 03.12.2020 10:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2021 - 2022
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2020 21.12.2020 10:00
Nákup 1ks traktorového nosiče výměnných nástaveb (rok 2020)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2020 15.12.2020 10:00
Vyhodnocení efektivnosti projektů v operaci 6.4.1 investice do nezemědělských činností a v operaci 6.4.2 podpora agroturistiky
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2020 11.12.2020 10:00
Nákup inspekčního plavidla (rok 2020)
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2020 12.01.2021 10:00
Poskytování služeb ostrahy a dozoru pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 23.11.2020 08.01.2021 13:00
Dodávka VPN řešení
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 23.11.2020 02.12.2020 09:00
PS Blansko – rekonstrukce – projektová dokumentace
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2020 09.12.2020 10:00
Maintenance CheckPoint
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 23.11.2020 02.12.2020 09:00
Desná, Loučná nad Desnou – oprava zdí a koryta toku 2. etapa - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2020 09.12.2020 09:00
Velička, Velká nad Veličkou, ř. km 23,491-26,206, oprava povodňových škod
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2020 09.12.2020 10:00
všechny zakázky