Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba nové serverovny - předběžná tržní konzultace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2017 07.08.2017 10:00
Hluzovský potok, Černotín – rekonstrukce opevnění + „Hluzovský potok, Černotín – odstranění sedimentů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2017 31.07.2017 11:10
Bezejmenný tok IDVT 10191685, k.ú. Jevíčko – předměstí – oprava zatrubněné části toku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2017 31.07.2017 10:30
Točenka, Lhota u Kelče - oprava toku a zdí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2017 31.07.2017 10:50
Provoz monitorovacího systému vozidel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2017 02.08.2017 09:00
VD Klavary, oprava vytápění SOB č.p.34
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2017 07.08.2017 09:00
VD Kostomlátky, oprava oplocení objektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2017 07.08.2017 09:00
Tikovický p., ř. km 0,100 – 0,580, Ořechov, oprava koryta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2017 31.07.2017 10:00
VD Lobkovice, rekonstrukce srazových stoliček a těsnění dolních vrat PK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 07.08.2017 09:00
VD Kolín, rekonstrukce povrchu jezové lávky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 07.08.2017 09:00
PC, notebooky a monitory
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 18.07.2017 27.07.2017 10:00
„Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta, II. etapa B - kácení stromů a odstranění keřů (2. část)“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 03.08.2017 09:00
Terasy Karlštejn - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 15.08.2017 10:00
Oprava hnojného plata
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2017 04.08.2017 09:45
Obnova serverovny ÚZEI
nadlimitní Příjem nabídek 18.07.2017 08.08.2017 10:00
Jez Přerov – výměna hydraulických rozvodů a ovládání jezu“- projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.07.2017 26.07.2017 09:30
Dodávka automatu GPC
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.07.2017 31.07.2017 10:00
Dodávka analyzátoru pro stanovení zrnitosti
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.07.2017 31.07.2017 09:30
Dodávka automatického pH metru - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.07.2017 31.07.2017 09:00
Dodávka kalorimetru
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.07.2017 31.07.2017 08:00
Dodávka termogravimetru
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.07.2017 31.07.2017 08:30
Servisní smlouva na pozáruční servis přístroje MALDI Biotyper
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.07.2017 27.07.2017 10:00
Cidlina, Nový Bydžov, kácení na PB, ř. km 42,000 – 42,200 a Mlýnská Cidlina, výchovný zásah do břehového porostu, ř. km 0,000 – 0,233
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.07.2017 01.08.2017 09:00
Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2017 25.07.2017 10:00
Rozšíření licencí pro virtualizační platformu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.07.2017 24.07.2017 10:00
Znětínecký p., ř. km 0,000 – 0,472, Radostín nad Oslavou, odstranění nánosů, oprava opevnění
podlimitní Příjem nabídek 13.07.2017 10.08.2017 09:00
Mobilní hliníkové lešení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2017 28.07.2017 08:45
VD Lovosice, oprava obtoků a žebříků MPK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2017 28.07.2017 09:15
Příslušenství čerpadla Flyght - rozvaděč, přívodní kabely 4 ks
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2017 28.07.2017 09:30
VD Štětí, rekonstrukce osvětlení v hale
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2017 28.07.2017 10:15
všechny zakázky