Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytnutí licence SAS Visual Analytics včetně technické a uživatelské podpory
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 14.12.2021 10:00
Zajištění L3 podpory MS Azure v prostředí PGRLF 2
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 15.12.2021 10:00
Maintenance licencí CheckPoint
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 24.11.2021 03.12.2021 10:00
Audit účetních závěrek a výročních zpráv státního podniku za kalendářní roky 2022 - 2024
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 09.12.2021 10:00
MERTA, Petrov nad Desnou – oprava koryta toku ř. km 0,000 – 4,200
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 23.12.2021 10:00
Nákup 10 ks limnigrafů - II.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 30.11.2021 10:00
Nákup 2 ks štěpkovačů - II.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 08.12.2021 10:00
Modernizace provozního zázemí VVC Mlazice – DSP, IČ, DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2021 17.12.2021 10:00
Zajištění licenční podpory softwarových produktů Red Hat 2022
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2021 09.12.2021 10:00
Software pro e-mailovou komunikaci
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 03.12.2021 10:00
MVE Libčice – dodávka převodovky
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2021 08.12.2021 10:00
VD Lovosice, oprava čerpadla Flygt BS 2250.011
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2021 07.12.2021 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na roky 2022-2023
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2021 30.11.2021 10:00
Novostavba skleníku II
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2021 07.01.2022 10:00
Jez Spytihněv - zajištění průsaků a měření - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2021 01.12.2021 10:00
Litava, Nesovice ř. km 42,015 – 42,980 – úprava koryta - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2021 30.11.2021 10:00
Geodetický přístroj – GNSS (Globální navigační satelitní systém)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2021 30.11.2021 09:00
Laboratorní přístroje pro USKVBL
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2021 22.12.2021 10:00
Rokytka, Stará Paka - Nová Paka, odstranění nánosů, ř.km 2,000 - 3,330
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 06.12.2021 11:00
Šembera, Český Brod, odstranění nánosů v intravilánu, ř.km 15,940 - 16,920
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 10.12.2021 08:00
DODÁVKA PLYNOVÉ KOTELNY na ZS Vysoká III 2021
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 08.12.2021 09:00
Čidla pro environmentální a ekologický monitoring 2021
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2021 29.11.2021 10:00
VD Lobkovice, oprava protikorozní ochrany dolních vrat PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2021 07.12.2021 10:00
VD Hradištko, oprava protikorozní ochrany vrat PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2021 06.12.2021 10:00
Redakční systém vědeckých časopisů ČAZV
ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD
VZ malého rozsahu Zadávání 16.11.2021
Osiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2021 02.12.2021 09:45
Hnojiva
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2021 02.12.2021 09:45
Postřiky
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2021 02.12.2021 09:45
Doplňková krmná směs pro telata na mléčné výživě
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2021 02.12.2021 09:45
VD Hradištko, oprava jezových polí
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2021 30.11.2021 09:00
všechny zakázky