Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dolecký potok, Trutnov - Bojiště, stanovení ZÚ, ř.km 3,1 - 5,9
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2021 11.11.2021 12:00
Nákup mobilních boxů
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2021 02.11.2021 00:00
Malý pásový nakladač
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadávání 25.10.2021
Řečický potok, Lanžov, ř. km 0,000 - 0,440, probírka břehového porostu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2021 11.11.2021 08:30
Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.10.2021 11.11.2021 09:00
Záchytná nádrž Ježená, oprava
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2021 03.11.2021 10:00
Dodávka 1ks užitkového motorového vozidla
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 22.10.2021 03.11.2021 09:00
VD Mšeno, rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy dozorství - PD
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2021 08.11.2021 09:00
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2021 25.11.2021 10:00
Budova L PVL – Č:B: Řešení odsávání a filtraci zplodin při svařování velkých celků
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2021 16.11.2021 10:00
Čisticí prostředky a drogistické zboží na období let 2022-2023
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2021 02.11.2021 10:00
Labe, Račice, protipovodňová ochrana
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 21.10.2021 23.11.2021 10:00
PTÚ Pardubice, Z3, zřízení přípojek pro náhradní zdroje
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2021 04.11.2021 09:00
Nové zdroje tepla v objektech NHK (opakovaná VZ)
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2021 12.11.2021 09:00
Návrh a implementace Samoobslužné webové aplikace Odborné způsobilosti k IS PPP
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 01.11.2021 09:00
Likvidace škod po tornádu na toku Svodnice v okolí obce Hrušky
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 01.11.2021 09:00
Rozšíření bezdrátové sítě WiFi6 včetně páteřních přepínačů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 18.10.2021 27.10.2021 09:00
Datová úložiště pro rastrová a mediální data
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 18.10.2021 27.10.2021 10:00
Zařízení pro zálohování s podporou LTO8
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 18.10.2021 27.10.2021 10:00
Labe, Pardubice až Kunětice, ř. km 963,7 – 973,4, ošetření 40 ks stromů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2021 02.11.2021 09:00
VD Rozkoš, Lhota u Nahořan, odstranění suchem odumřelých porostů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2021 03.11.2021 09:00
VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jiřínský přivaděč
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 19.11.2021 10:00
B: OOPP lesnické
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Prokazování kvalifikace 18.10.2021 10.11.2021 10:00
A: Běžné OOPP
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Prokazování kvalifikace 18.10.2021 10.11.2021 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky pro rok 2022
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Zadávání 18.10.2021
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 18.11.2021 09:30
Zajištění služeb správy elektro v objektech MZe v Praze
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 15.10.2021 19.11.2021 11:00
Laboratorní myčka - 2 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2021 01.11.2021 09:00
VD Lovosice, oprava čerpadla Flygt BS 2250.011
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 02.11.2021 10:15
Komunikační strategie OP Rybářství 2021–2027
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.10.2021 03.11.2021 13:00
všechny zakázky