Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Setkání zaměstnanců PM v roce 2022
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2022 23.08.2022 09:00
PPO Ústí nad Labem - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 25.08.2022 09:00
Dodávka 5 ks multifunkčních chodbových tiskáren - část III 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 31.08.2022 09:00
VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozní ochrany vrat PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2022 25.08.2022 10:00
Nákup mlýnku na suchý lesní humózní materiál
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
VZ malého rozsahu Zadávání 10.08.2022 22.08.2022 10:00
Profesionální komunální traktor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2022 01.09.2022 09:00
22 ks mobilních tiskáren a 9 ks stolních tiskáren - část I a II 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2022 23.08.2022 09:00
Dodávka mikrovlnného rozkladného zařízení II.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2022 24.08.2022 10:00
Propan pro teplo 2022 - 2023
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 24.08.2022 12:00
Nákup automobilu pro tažení přívěsu
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2022 09.09.2022 14:00
NÁKUP DAT O OBJEMECH PRODEJŮ A PRŮMĚRNÝCH PRODEJNÍCH CENÁCH VYBRANÝCH POTRAVIN ČI POTRAVINOVÝCH SKUPIN A JEJICH ZEMÍ PŮVODU V ČLENĚNÍ PODLE PRODEJNÍCH FORMÁTŮ (2022) II.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
podlimitní Příjem nabídek 05.08.2022 23.08.2022 10:00
Outsourcing role Hlavního architekta IT 2022
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 24.08.2022 09:00
Labe, Račice, protipovodňová ochrana - výkon činnosti koordinátora BOZP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 22.08.2022 09:00
Vyhotovení geometrických plánů pro výkupy nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Vlachovice – přírodě blízká opatření
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 15.08.2022 09:30
VD Fryšták, odběrná věž, oprava schodiště včetně podest", „VD Fryšták, revize provozních uzávěrů", ,,VD Fryšták, oprava pohonů provozních uzávěrů“
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 18.08.2022 10:00
Pojištění vozidel v resortu MZe
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 07.09.2022 11:00
Lis na kulaté balíky
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 26.08.2022 09:00
Dodávka kolového traktoru 120 kW
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 24.08.2022 09:00
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 08.09.2022 10:00
Nákup nákladních vozidel (rok 2022)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 03.08.2022 19.08.2022 10:00
Informační platforma pro monitoring lýkožroutů
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2022 10.08.2022 12:00
Poptávkové řízení - Automatické dendrometry a automatické senzory půdní vlhosti
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
mimo režim ZZVZ Zadávání 02.08.2022 18.08.2022 12:00
VD Josefův Důl, diagnostika asfaltobetonového pláště hlavní a boční hráze
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2022 25.08.2022 09:00
Podpora, reparametrizace a optimalizace PIM řešení MZe 2022+
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2022 02.09.2022 12:00
Zajištění a konsolidace licenční podpory softwarových produktů Red Hat
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
nadlimitní Příjem nabídek 01.08.2022 02.09.2022 10:00
VD Veletov, oprava dilatačních spár PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 15.08.2022 10:00
PS Koryčany, optimalizace provozního zázemí
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 01.08.2022 17.08.2022 09:00
VDNM, OČS - oprava výkonových vypínačů
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2022 10.08.2022 10:00
Laboratorní mycí automaty
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.07.2022 09.08.2022 10:00
LBP Plesné v Plesné - vyčištění koryta a oprava opevnění
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2022 15.08.2022 09:00
všechny zakázky