Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Slapy - rekonstrukce savky TG1
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 24.04.2018 22.05.2018 10:00
Dodávka automatického pH metru
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2018 04.05.2018 08:30
Real - time PCR přístroj
Státní veterinární ústav Olomouc
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 23.04.2018
Zajištění podpory a rozvoje IS PGRLF CRM
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 04.05.2018 13:00
VD Albrechtice, ASŘ válcové konstrukce jezu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 11.05.2018 08:00
Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 17.05.2018 10:00
Komplexní prověrka a analýza veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 16.05.2018 13:00
Technický dozor investora a výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „Revitalizace historické stodoly ve dvoře Františkov“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 03.05.2018 09:00
Hážovický potok, oprava toku
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2018 23.05.2018 10:00
Odborná činnost v rámci výzkumného projektu
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2018 11.05.2018 11:00
RH Kružberk - využití akumulační nádrže pro chov ryb, č. st. 4045
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 03.05.2018 09:00
Vnitřní úpravy správní budovy PS Ivanovice na Hané
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 16.05.2018 10:00
Nákup hydraulické ruky pro ponton k tlačnému remorkéru (2018)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 09.05.2018 10:00
VD Roudnice, oprava dilatačních spár VPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 10.05.2018 09:00
Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem
Povodí Ohře, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2018 29.05.2018 09:00
VN Pocheň - sedimentační nádrž, stavba č. 4772
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 03.05.2018 10:00
PS Žamberk, oprava zpevněných ploch
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 11.05.2018 08:00
Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Varnsdorfu - Petra Bezruče
Povodí Ohře, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 19.04.2018 18.05.2018 09:30
Antivirový systém
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 02.05.2018 09:30
VD Střekov, instalace vázacích prvků na jez
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 10.05.2018 09:30
Stavební úpravy serverovny
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 02.05.2018 09:00
Nákup osobních manažerských vozidel (rok 2018)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Zadávání VZ 18.04.2018 10.05.2018 10:00
Oprava komorové sušárny
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 15.05.2018 10:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 04.05.2018 09:00
Tisk průkazu koně
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 04.05.2018 08:00
IDVT 10273501, ř.km 0,42-1,62, Brtí – rekonstrukce úpravy
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 02.05.2018 10:00
Dodávka prostředků na hubení plevele, travního semene a hnojiva
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 27.04.2018 09:00
Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 23.05.2018 15:00
Rozšíření výpočetní kapacity pro VDI
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 04.05.2018 09:00
Dodávka kolového traktoru
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 04.05.2018 10:00
všechny zakázky