Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Prodloužení podpory antivirového a antispamového řešení ESET
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2023 12.04.2023 09:00
Dodávky chemických přípravků na ochranu rostlin 2023 - 2024
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2023 20.04.2023 09:00
Dezinfekce, deratizace a dezinsekce stájových a souvisejících prostor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 21.04.2023 09:00
Regálový (pojezdový) systém do depozitáře
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 26.04.2023 09:00
VD Lipno II – dovybavení štěrkové propusti technologickým zařízením (třetí uzávěr) – DSP + IČ + DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 19.04.2023 10:00
Budova provozu Přerov - výměna střešní krytiny
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 14.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část F – Mojena s přítoky
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část E – Vsetínská Bečva
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část D – Bílý potok (Polička) a přítoky
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část C – Dřevnice, Zlín
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území Část B – Morava – Olomoucký a Pardubický kraj
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území - Část A – Olšava, Uherský Brod
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 09:00
Aktualizace záplavových území
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Zadávání 28.03.2023
Vzorkovač odpadních vod - 3 ks
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 12.04.2023 09:00
Autokláv
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 12.04.2023 09:00
Rámcová dohoda - Podpora HW
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 19.04.2023 11:00
Rámcová dohoda - na nákup a dodávku licencí on-line cloudové služby Microsoft Dynamics 365 Business Central
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 19.04.2023 10:00
Realizace opatření na BÚN - intenzifikace aeračního systému první etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 17.04.2023 10:00
Dvouosé žačky
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 28.04.2023 10:00
Opatovický kanál, Semín, kompenzační výsadba, ř. km 0,000 - 0,380
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 21.04.2023 08:00
Třebůvka, Útěchov (ř. km 40,370 - 42,400)
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2023 27.04.2023 10:00
VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 13.04.2023 10:00
VD Vrchlice, zabezpečení skalní stěny
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 13.04.2023 09:00
VD Hučák, oprava mostní konstrukce jezu - stavebně diagnostický průzkum
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 10:00
VD Kolín, přestavba strážní budovy č.p.85
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 09:00
Pilotní ověření provádění kontrol mimoprodukčních funkcí rybníků
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 04.04.2023 10:00
VD Lovosice, oprava procesoru PJP
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 13.04.2023 09:00
Plovoucí garáž pro měřící loď Střekov, zhotovení projektové dokumentace
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 13.04.2023 09:30
VD Švihov – ochranná hráz přístaviště
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 23.03.2023 14.04.2023 10:00
Nákup použitého tlačného člunu TČ 500 (rok 2023)
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 04.04.2023 10:00
všechny zakázky