Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, ř.km 1058,0 – 1075,8, vymezení záplavového území - zaměření
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2021 17.08.2021 12:00
Svahové sekačky na dálkové ovládání 2021
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2021 10.08.2021 10:00
Morava, jez OR Vnorovy, ř. km 0,745
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 18.08.2021 13:00
Jez Radkov – rekonstrukce zavázání jezu, opevnění v podjezí vč. LB za ukončovacím prahem
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 10.08.2021 09:30
Morava, Bolelouc (oprava dlažby, ř. km 208,700 - 208,909); Morava, Tučapy (oprava koryta toku ř. km 207,900 - 207,979)
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 10.08.2021 10:00
Manažerská vozidla 2021
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 10.08.2021 13:00
VN Skalice - rekonstrukce - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 18.08.2021 10:00
Setkání zaměstnanců PM v roce 2021
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.07.2021 09.08.2021 09:00
Rekonstrukce budovy ředitelství státního podniku Povodí Moravy, s.p. – 3. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2021 19.08.2021 10:00
Probírka VVT Moštěnka v k.ú. Prusy a Beňov
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.07.2021 09.08.2021 09:00
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2021 27.08.2021 10:00
MVE Libčice - dodávka převodovky
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 26.07.2021 24.08.2021 10:00
Velkoobjemový laboratorní autokláv - 2 ks
Státní veterinární ústav Jihlava
podlimitní Příjem nabídek 26.07.2021 11.08.2021 09:00
Jevíčka, Velké Opatovice – nánosy, oprava koryta
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2021 10.08.2021 10:00
VT Stonávka, Hradiště pod Babí Horou, km 19.100 – 19.400, oprava opevnění
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2021 12.08.2021 10:00
Multifunkční nosič nářadí – 3 ks
Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 26.07.2021 30.08.2021 10:00
Dodávka secího stroje II
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 09.08.2021 10:00
Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 27.08.2021 10:00
Mýtní nahodilá těžba harvestorem + přibližování vyvážečkou srpen 2021
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 02.08.2021 10:00
2. část: 1 ks kolového svahového nosiče nářadí pro VHP Ostrava
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 10.08.2021 10:00
1. část: 1 ks kolového svahového nosiče nářadí pro VHP Frýdek - Místek
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 10.08.2021 10:00
Svahové nosiče nářadí 2021
Povodí Odry, státní podnik
podlimitní Zadávání 23.07.2021
VD Lobkovice, oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 232
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 12.08.2021 10:00
VD Štětí, rekonstrukce kanalizačního systému
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 09.08.2021 10:30
PS Roudnice nad Labem, sklad PTÚ, oprava střechy
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 09.08.2021 10:00
VD Kolín, oprava provizorního hrazení obtoků PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 12.08.2021 09:30
Oprava 3 ks typových hydraulických válců JS 500
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 11.08.2021 10:00
Centrální datové úložiště - podpora
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 09.08.2021 09:00
Zajištění kompletních servisních služeb pro vozidla MZe se stanovištěm v Praze
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2021 17.08.2021 13:00
VD Horní Bečva- správní budova, oprava přístupové terasy, vč. schodiště
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 04.08.2021 09:30
všechny zakázky