Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, sečení dělících hrází - přístav Rozbělesy, Západní přístav Ústí nad Labem, Centrální přístav Krásné Březno
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 26.11.2019 10:00
MVE Vraňany - hydraulická ruka
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 26.11.2019 10:00
Maintenance licencí CheckPoint
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 11.11.2019 20.11.2019 10:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 25.11.2019 10:00
Doplnění sestavy stereomikroskopů
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 04.12.2023 09:45
Budova ředitelství Povodí Moravy, s.p. – Odbourání terasy
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 22.11.2019 09:30
Rozšíření diskové kapacity datového centra
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 08.11.2019 19.11.2019 09:00
GIS SW pro PVZ
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 25.11.2019 09:00
Chrudimka, Chrudim, oprava nábřežní zdi LB, havárie, ř.km 21,085 - 21,095
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 29.11.2019 08:00
Provozní areál VD Mor. Třebová – oprava zpevněných ploch včetně odvedení dešťových vod
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 20.11.2019 10:00
Stroj na likvidaci plevele horkou vodou - II.
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 22.11.2019 10:00
VD Hvězda, instalace měření průtoku bypassem
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2019 26.11.2019 08:00
DYJE 2020/THAYA 2020 – pasivní značky pro biotelemetrický monitoring v rámci pracovního balíčku T2
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2019 21.11.2019 09:30
VD Lobkovice, oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 232
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 21.11.2019 09:00
Dodávka 2 automobilů kategorie SUV 4x4 pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 13.11.2019 10:00
Pojištění majetku ÚHÚL Brandýs nad Labem
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 06.11.2019 15.11.2019 10:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 19.11.2019 09:00
VE Rudolfov, oprava elektroinstalace VN části
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadávání 06.11.2019
VD Pařížov, rekonstrukce DČOV
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 22.11.2019 08:00
Provozní řády
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 25.11.2019 09:00
Maintenance licencí Veeam
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 04.11.2019 13.11.2019 10:00
Modifikace kamerového systému v Národním zemědělském muzeu, pobočka Praha
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.11.2019 21.11.2019 14:00
Zajištění úklidových služeb 2020 - 2023
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2019 06.12.2019 09:00
Servery - nákup 2019
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.11.2019 13.11.2019 10:00
VD Štěchovice - oprava provizorního hrazení PK
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.11.2019 21.11.2019 10:00
Provádění účelového rybářského hospodaření v letech 2020 až 2023
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 01.11.2019 19.11.2019 10:00
Rekonstrukce pavilonu ryb
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 22.11.2019 10:00
VD Březová - ocelové schodiště pod hráz
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.10.2019 15.11.2019 10:00
Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 30.10.2019 25.11.2019 10:00
Jenečský potok, ř.km 0,980-1,130 - úprava koryta
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 30.10.2019 28.11.2019 10:00
všechny zakázky