Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup tří osobních automobilů nižší třídy naftového pohonu v provedení kombi se zvýšeným podvozkem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 05.12.2019 10.01.2020 09:00
Technický dozor investora při realizaci stavby „Stavební úpravy v areálu „Borek“
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2019 03.01.2020 09:00
Serverové NVMe karty
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 04.12.2019 09.12.2019 09:00
Licence Open license for Government
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
VZ malého rozsahu Zadávání 04.12.2019 13.12.2019 09:00
Technické plyny na rok 2020
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Provádění lesnických činností s prodejem dříví - rok 2020
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 19.12.2019 09:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - autorský dozor
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 17.12.2019 09:00
Zajištění úklidu a pomocných prací v kuchyni MZe a nájemní budově zadavatele pro rok 2020
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 16.12.2019 10:00
Čidla pro environmentální a ekologický monitoring
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 11.12.2019 10:00
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - koordinátor BOZP
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 16.12.2019 09:00
Upgrade stávající IT infrastruktury ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 11.12.2019 10:00
Napájecí cisterny na pastviny
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 18.12.2019 09:00
Průtokový cytometr
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2019 18.12.2019 10:00
VD Slapy – rekonstrukce mostní konstrukce na hrázi: DSP + související činnosti
Povodí Vltavy, státní podnik
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2019 08.01.2020 10:00
Revitalizace krajinářského parku Mošnice - podpora biodiverzity
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2019 07.01.2020 09:00
Čisticí prostředky a drogistické zboží na období 2020-2021
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2019 10.12.2019 13:00
Realizace WC pro veřejnost na pobočce NZM Kačina
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2019 10.12.2019 15:00
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry část I. II., IV. - Pžedběžná tržní konzultace
Povodí Moravy, s.p.
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2019 12.12.2019 13:00
VD Kostelec nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2019 17.12.2019 10:00
Osobní ochranné pracovní prostředky na období 2020-2021
Povodí Odry, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2019 10.12.2019 10:00
Zajištění informačních bezpečnostních konzultací
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 28.11.2019 17.12.2019 10:00
Geometrické plány staveb vodních děl – hrází Buzice a Žichovice
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2019 12.12.2019 10:00
VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV - dokončení
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2019 18.12.2019 09:30
VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon TBD v průběhu stavby
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 05.12.2019 10:00
Tichá Orlice, Gerhartice, těžba břehových porostů ohrožujících železnici, ř.km 44,600 - 46,200 - dendrologický posudek a hodnocení vlivů na ŽP dle § 67
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2019 13.12.2019 08:00
Poptávkové řízení - Přístrojové vybavení pro hydrologická měření – malá lesní povodí
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 02.12.2019 10:00
Zajištění bezpečnostních služeb v budově MZe Brno a Vyškov
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2019 17.12.2019 11:00
Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2019 12.12.2019 09:00
GEODETICKÉ SLUŽBY 2020 – RÁMCOVÁ DOHODA
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2019 09.12.2019 09:00
VD Mostiště – vodárenské potrubí, bajpas – výměna
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2019 09.12.2019 10:00
všechny zakázky