Veřejné zakázky Ministerstva zemědělství

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo zemědělství.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Kostelec nad Labem, SOB č.p. 803, oprava TZB
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2019 19.08.2019 09:00
Bělá, Solnice, kácení a prořez břehového porostu - II. etapa, ř.km 15,400 - 16,300
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2019 09.08.2019 08:00
Vybudování sociálních zařízení v prostorách hlavního skladu
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2019 06.08.2019 09:45
VD Hněvkovice – rozšíření provozní budovy, DPS
Povodí Vltavy, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2019 05.08.2019 10:00
Oprava 4 ks typových hydraulických válců JS 500 (rok 2019)
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2019 05.08.2019 10:00
Divoká Orlice, Záměl, ztížené kácení břehových porostů, ř. km 54,700 - 55,200
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 09.08.2019 08:00
Přístaviště Kunovský Les - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 31.07.2019 12:00
IT - technická podpora SSW - Servisní poplatek - IBM Tivoli Storage Manager
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 13.08.2019 09:00
Jez na Moravě, Nové Mlýny – revize a oprava technologie a PB zdi v nadjezí - PD
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 01.08.2019 10:00
VD Karolinka – pozorovací pilíř
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 30.07.2019 10:00
Okluky Dolní Němčí - nánosy řkm 19,337 - 21,400
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2019 05.08.2019 09:00
VD Lysá n.L., oprava jezové lávky
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2019 16.08.2019 09:00
VD Vranov – technické zabezpečení vjezdu na korunu hráze
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2019 31.07.2019 10:00
Dodávka mulčovačů, ramena s mulčovačem a boční protiběžné lišty
Povodí Moravy, s.p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2019 30.07.2019 09:00
Ještědský potok v Křižanech naproti eč. 11
Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2019 06.08.2019 09:00
MVN Hostokryje, oprava funkčních objektů, koruny hráze a odstranění sedimentu z nádrže
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2019 15.08.2019 10:00
Stavební úprava bytové jednotky č. 7
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 01.08.2019 09:45
Stavební úpravy bytové jednotky č. 3
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 01.08.2019 09:45
PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně zázemí provozní údržby
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 31.07.2019 10:00
Dyje, 81,550 – 84,028 – retenční prostor Novosedly
Povodí Moravy, s.p.
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2019 01.08.2019 10:00
PS Litoměřice, rekonstrukce elektrických rozvodů
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 30.07.2019 10:00
Separátory osiva pro Národní banku osiva
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 26.07.2019 12:00
Stavební úpravy prostor ubytovny
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2019 01.08.2019 09:45
Nákup přídavných vozíků za automobil – opakovaná výzva
Zařízení služeb MZe s.p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2019 25.07.2019 11:00
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín - Správce stavby
Povodí Vltavy, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2019 05.08.2019 10:00
VD Souš, oprava portálu vodárenské štoly a VD Souš, sanace betonových konstrukcí přemostění přelivu
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2019 05.08.2019 11:45
Labe, Labiště pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene
Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2019 06.08.2019 10:00
VD Č.Kopisty, oprava dolních vrat MPK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2019 19.08.2019 10:00
Labe, ř. km 726,60 – 847,02, prořez stromů v naléhavosti 1 GENEREL
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2019 29.07.2019 10:00
LVC, oprava servoválců na PK
Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2019 08.08.2019 09:00
všechny zakázky