Profil zadavatele: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 2 ks kolových traktorů
podlimitní Vyhodnoceno 12.09.2018 25.09.2018 09:00
Dodávka real-time termocykleru
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 17.09.2018 09:00
Rozšíření spisové služby ICZ E-Spis o 9 doplňkových modulů – 2018
nadlimitní Hodnocení 03.09.2018 15.10.2018 10:00
Dodávka 16 ks meteorologických stanic ÚKZÚZ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2018 12.09.2018 10:30
Výstavba přístřešků ke stávající provozní hale v areálu ÚKZÚZ Přerov n/Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2018 03.08.2018 10:00
Dodávka adaptéru pro sklizeň kukuřice k maloparcelní sklízecí mlátičce
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 01.08.2018 10:00
Dodávka LC - MS/MS
nadlimitní Zadáno 29.06.2018 06.08.2018 09:00
DODÁVKA OSOBNÍCH VOZIDEL
nadlimitní Zadáno 15.06.2018 31.07.2018 10:00
Hmotnostně selektivní detektor s příslušenstvím
podlimitní Zadáno 07.06.2018 03.07.2018 10:30
Oprava hygienických zařízení v budově ÚKZÚZ Květná, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 27.06.2018 10:00
Dodávky laboratorního spotřebního materiálu 2018 – 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 18.06.2018 09:00
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2018 – 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 20.06.2018 09:00
Dodávky základních druhů chemikálií 2018 – 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 19.06.2018 09:00
Dodávka chemických přípravků na ochranu rostlin 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 18.06.2018 13:00
Dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky obilovin
nadlimitní Zadáno 30.05.2018 03.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››