Profil zadavatele: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem ICP/MS-HPLC
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2019 27.08.2019 09:00
Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2019 29.07.2019 10:00
Dodávka plynového chromatografu GC-MS/MS
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2019 29.07.2019 09:00
Nákup kancelářských potřeb 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 25.06.2019 15:10
Dodávka laboratorního mikroskopu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.06.2019 09.07.2019 09:30
Dodávka klecové technologie pro chov nosnic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.06.2019 09.07.2019 09:00
Dodávka modulárního stereomikroskopu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 24.06.2019 10:00
Parcelní sklízeč zelené píce
nadlimitní Hodnocení 14.06.2019 17.07.2019 09:00
Dodávka chemických přípravků na ochranu rostlin 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 17.06.2019 09:00
Dodávka optického emisního spektrometru
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 27.05.2019 09:00
Dodávka pásového zavlažovače
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 21.05.2019 10:00
Dodávka návěsu a podvalníku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2019 21.05.2019 09:30
Dodávka sběracího vozu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 21.05.2019 09:00
Dodávka postřikovačů - 3ks
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2019 14.05.2019 09:30
Dodávka 4 ks kolových traktorů
podlimitní Hodnocení 24.04.2019 13.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››