Profil zadavatele: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky chemických přípravků na ochranu rostlin 2024 - 2025
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 24.04.2024 09:00
Zajištění provozu a legislativního rozvoje Digitalizační platformy ÚKZÚZ a digitálních služeb 2024 - 2027
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 30.05.2024 09:00
Dodávky pohonných hmot prostřednictvím palivových karet 2024 - 2028
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2024 25.04.2024 09:00
Nákup chemikálií pro molekulární diagnostiku
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2024
nákup imunochemikálií a chem. pro serologicou diagnostiku
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2024
Dodávka mikrovlnného rozkladného zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2024 19.02.2024 10:00
Zajištění úklidových služeb Praha Motol 2024 - 2026
nadlimitní Hodnocení 25.01.2024 07.03.2024 09:00
Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje KONICA MINOLTA II 2024 - 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2024 29.01.2024 09:00
Zkušební úkony v oblastech Chlumec na Cidlinou, Lužany, Stupice, Uhřetice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2023
Poskytování PP IS Samoobslužné webové aplikace Odborné způsobilosti 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2023 20.12.2023 10:00
Nákup mobilních telefonů II 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 23.11.2023 09:00
Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na pořizování produktů MICROSOFT 2023 - 2026
nadlimitní Zadáno 26.09.2023 26.09.2023 15:00
Dynamický nákupní systém na pořizování produktů ORACLE 2023 - 2025
nadlimitní Zadáno 25.09.2023 25.09.2023 09:00
Servis motorových vozidel 2023 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2023
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2023 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 26.09.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››