Profil zadavatele: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2019 - 2020
podlimitní Zadáno 27.11.2018 11.12.2018 09:00
Zajištění služeb ostrahy majetku 2019–2021
nadlimitní Zadáno 13.11.2018 17.12.2018 10:00
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2018 29.11.2018 10:00
Stavební úpravy haly a přilhlých místností provozní budovy ÚKZÚZ v Lednici n/Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 15.11.2018 09:00
Rozšíření spisové služby ICZ E-Spis o 9 doplňkových modulů – 2018
nadlimitní Vyhodnoceno 03.09.2018 15.10.2018 10:00
Dodávka 16 ks meteorologických stanic ÚKZÚZ
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 12.09.2018 10:30
Oprava hygienických zařízení v budově ÚKZÚZ Květná, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 27.06.2018 10:00
Dodávky laboratorního spotřebního materiálu 2018 – 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 18.06.2018 09:00
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2018 – 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 20.06.2018 09:00
Dodávky základních druhů chemikálií 2018 – 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 19.06.2018 09:00
Dodávka chemických přípravků na ochranu rostlin 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 18.06.2018 13:00
Prostředky pro vytváření elektronických podpisů dle eIDAS 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2018 11.06.2018 11:00
Outsourcing role hlavního IT architekta 2018 II
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 14.05.2018 10:00
Oracle Premier Support 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2018 06.04.2018 11:00
SLUŽBY VPN PRO ÚKZÚZ 2018 – 2020
podlimitní Zadáno 15.01.2018 31.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››