Profil zadavatele: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
IS OOS - nové webové služby pro komunikaci s MZE, aplikace pro potřeby vzorkování a úpravy ohlášení dovozu 2022-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 13.12.2022 09:00
Zajištění úklidových služeb v Plané nad Lužnicí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2022 06.12.2022 09:00
Zajištění úklidových služeb 2023 - 2026
nadlimitní Příjem nabídek 25.10.2022 19.12.2022 09:00
HARDWARE - SERVER 3 ks - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2022 05.10.2022 09:00
Dodávka adaptéru na sklizeň silážní kukuřice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2022 12.09.2022 10:00
Dodávka mikrovlnného rozkladného zařízení II.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022 24.08.2022 10:00
Outsourcing role Hlavního architekta IT 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 24.08.2022 09:00
Dodávka laboratorního parního sterilizátoru
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 09.08.2022 09:00
Dodávka laboratorních mikroskopů - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 08.08.2022 09:00
Zajištění služeb ostrahy majetku Praha 2022–2025
nadlimitní Zadáno 17.06.2022 27.07.2022 08:00
Zajištění úklidových služeb Zemědělská 1a, Brno - 2022 - 2026
nadlimitní Zadáno 16.06.2022 27.07.2022 08:00
Nájem 1 ks produkčního barevného stroje 2022 - 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2022 25.07.2022 10:00
Dodávka jednořádkového taženého sklízeče brambor
podlimitní Zadáno 17.05.2022 03.06.2022 08:00
Dodávky chemických přípravků na ochranu rostlin 2022 - 2023
podlimitní Zadáno 10.05.2022 26.05.2022 09:00
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2022-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2022 12.05.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››