Profil zadavatele: Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.11.2020 21.12.2020 10:00
Servisní a materiálová smlouva na kopírovací stroje Konica Minolta 2020
VZ malého rozsahu Zadávání 18.11.2020 30.11.2020 10:00
Nákup mobilních telefonů III 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2020 26.11.2020 09:00
IS OOS – převod stávající komunikace s eAgri pomocí .NET komponenty na komunikaci pomocí webových služeb umístěných na ESB serveru MZe a vytvoření webových služeb pro pověřené inspektory k IS OOS přes Portál farmáře a související činnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2020 14.10.2020 12:00
Zajištění služeb ostrahy majetku 2021–2025
nadlimitní Hodnocení 13.10.2020 23.11.2020 09:00
Dodávka 30 ks digitálních mikroskopů včetně stativů - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2020 12.10.2020 10:00
Dodávka laboratorního nábytku 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 29.09.2020 10:00
Úprava aplikace IS Monitoring a rozvoj rozšíření aplikace IS Vnější karanténa ÚKZÚZ-2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.09.2020 10.09.2020 13:48
Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 15.09.2020 10:00
Dodávka osobních vozidel 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2020 02.09.2020 10:00
Služby VPN pro ÚKZÚZ 2020 - 2024
nadlimitní Zadáno 08.07.2020 13.08.2020 10:00
Výměna plechové střechy administrativní budovy ZS Jaroměřice n./R.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 09.07.2020 10:00
Oprava koupelen a šaten na ZS Chrastava
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 07.07.2020 10:00
Dodávka kancelářského nábytku 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 23.06.2020 10:00
Tisk formulářů rostlinolékařských osvědčení 2020 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2020 16.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››