Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Prezentace sladkovodní akvakultury v letech 2017 a 2018 30.09.2016
PPO Města Písek, levý břeh Otavy, sídliště Portyč, ústí potoka Jiher 23.09.2016
Zajištění provozu, podpory a rozvoje systému SAP ERP a SAP Solution Manager na rok 2017+ 12.09.2016
Pořízení kolových traktorů s příslušenstvím 05.09.2016
Pořízení stájového traktoru s příslušenstvím 26.08.2016
Výkon TBD na vybraných vodních dílech I. a II. kategorie v letech 2017-2020 23.08.2016
Rekonstrukce suterénních prostor budovy MZe Těšnov pro účely výuky 21.07.2016
DVT Únětický potok - rekontrukce koryta toku v ř. km 9,276 - 12,398 20.07.2016
Nežárka, ř. km 8,844 - rekonstrukce jezu Hamr 13.07.2016
LBP Hájevského potoka Hořesedly, ř. km 0,000 - 0,28756 17.06.2016
Nákup 1 ks nákladního automobilu - valník třístranný sklápěč (rok 2016) 17.06.2016
Nákup 1 ks nákladního automobilu - valník s hydraulickým ramenem (rok 2016) 17.06.2016
Sázava ř.km 17,904, Rekonstrukce jezu Podělusy 15.06.2016
Sázava ř.km 29,230, Městečko - rekonstrukce jezu 09.06.2016
MVE Štvanice – rekonstrukce technologie 23.05.2016
VT Dětmarovická Mlýnka, km 2,765-5,177, zkapacitnění toku (č.st. 4962) 19.05.2016
VN Hať, oprava hráze a sdruženého objektu 04.05.2016
Pojištění majetku a odpovědnosti 03.05.2016
Město Sázava – protipovodňová opatření 19.04.2016
Poskytování služeb elektronických komunikací 22.03.2016
DVT Losinský p., ř.km 0,18-0,60, Štěnovice, oprava kamenných zdí 11.03.2016
VD HUSINEC – REKONSTRUKCE PROVOZNÍCH UZÁVĚRŮ SPODNÍCH VÝPUSTÍ A OPRAVA LÍCE HRÁZE 08.03.2016
Nákup zahradních traktorů a nosičů nářadí (rok 2016) 07.03.2016
Nákup traktorového nosiče výměnných nástaveb (rok 2016) 07.03.2016
Nákup stavebních strojů (rok 2016) 07.03.2016
1 2  ››