Předběžné oznámení: DVT Únětický potok - rekontrukce koryta toku v ř. km 9,276 - 12,398

Informace o předběžném oznámení

Evidenční číslo ve VVZ: 642587
Datum odeslání: 19.07.2016
Datum uveřejnění: 20.07.2016

Zadavatel

  • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
  • IČO: 70889953
  • Poštovní adresa:
    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
stav předběžného oznámení uveřejněný

Formuláře k předběžnému oznámení

URL odkazy

Navazující zadávací řízení