Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Velká strouha, ř.km 0,0 – 6,2, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 20.04.2020 12:00
Liščí potok, Hejtmánkovice, sečení břehových porostů, ř. km 0,800 – 5,600
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 08.04.2020 10:00
PS Dvůr Králové n.L., jih, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 08.04.2020 09:30
PS Jičín, MVN, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 08.04.2020 09:00
VD Rozkoš, oprava havarijního poškození části za-střešení objektu dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020
Veeam upgrade
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2020 01.04.2020 09:00
Tichá Orlice, jez Mladkov, oprava přelivné plochy, ř.km 89,064
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 06.04.2020 08:00
Jez Letohrad, sanace průsaků jezu, přespárování dlažby a zdiva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 06.04.2020 08:00
VD Obříství - VD Lovosice, kontrola a nastavení el. pohonů sektorových jezů
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2020 23.03.2020 09:00
Poskytování odborné pomoci dle Dohody ADR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2020 24.03.2020 09:00
Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624 – IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadávání 04.03.2020
VD Strašík – hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2020 17.03.2020 09:00
Semčický potok (IDVT 10185573), oprava koryta, ř.km 0,000-1,000
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.03.2020 18.03.2020 08:30
PS Dvůr Králové n.L., východ, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2020 18.03.2020 10:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - Projekt kontrolních měření a Program TBD po dobu stavby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2020 16.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››