Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, sečení dělících hrází - přístav Rozbělesy, Západní přístav Ústí nad Labem, Centrální přístav Krásné Březno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 26.11.2019 10:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 25.11.2019 10:00
GIS SW pro PVZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 25.11.2019 09:00
Chrudimka, Chrudim, oprava nábřežní zdi LB, havárie, ř.km 21,085 - 21,095
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 29.11.2019 08:00
VD Hvězda, instalace měření průtoku bypassem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2019 26.11.2019 08:00
VD Lobkovice, oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 232
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 21.11.2019 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 19.11.2019 09:00
VE Rudolfov, oprava elektroinstalace VN části
VZ malého rozsahu Zadávání 06.11.2019
VD Pařížov, rekonstrukce DČOV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 22.11.2019 08:00
Provozní řády
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2019 25.11.2019 09:00
Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885
podlimitní Příjem nabídek 30.10.2019 25.11.2019 10:00
VD Rozkoš, pěstební zásah do porostů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.10.2019 13.11.2019 09:00
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem – Levý břeh
nadlimitní Příjem nabídek 24.10.2019 25.11.2019 10:00
Budova závodu Jablonec, havarijní oprava po zatečení střechou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019
Zařízení IBM - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 07.11.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››