Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cidlina, Chlumec n. C., dolní jez, ř. km 29,056, oprava podesty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2021 18.08.2021 08:30
Labe, ř.km 1058,0 – 1075,8, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2021 17.08.2021 12:00
Multifunkční nosič nářadí – 3 ks
nadlimitní Příjem nabídek 26.07.2021 30.08.2021 10:00
VD Lobkovice, oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 232
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 12.08.2021 10:00
VD Štětí, rekonstrukce kanalizačního systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 09.08.2021 10:30
PS Roudnice nad Labem, sklad PTÚ, oprava střechy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 09.08.2021 10:00
VD Kolín, oprava provizorního hrazení obtoků PK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 12.08.2021 09:30
Centrální datové úložiště - podpora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 09.08.2021 09:00
VD Lobkovice, oprava - výměna oken na OB č.p. 232
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 12.08.2021 09:00
SN Žireč
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2021 19.08.2021 10:00
VD Kostelec nad Labem, oprava komínových těles včetně vyvložkování OB č.p. 694
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2021 05.08.2021 09:00
GPS monitorovací systém vozidel
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2021 04.08.2021 09:00
Dlouhá strouha, Solnice - Kvasiny, oprava koryta, ř. km 4,170 - 4,735
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2021 18.08.2021 08:00
VD Pastviny, oprava cesty do podhrází
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2021 30.07.2021 08:00
Tichá Orlice, jez Mladkov, oprava přelivné plochy, ř. km 89,064
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.07.2021 30.07.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››