Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Labská, oprava základových konstrukcí provozní budovy č.p. 98
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2022
Plovoucí garáž pro měřící loď Střekov, zhotovení projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2022 30.08.2022 09:00
PPO Ústí nad Labem - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2022 25.08.2022 09:00
VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozní ochrany vrat PK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2022 25.08.2022 10:00
Labe, Račice, protipovodňová ochrana - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 22.08.2022 09:00
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2022 08.09.2022 10:00
Vozidlo Škoda Octavia, oprava po havárii
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022
VD Josefův Důl, diagnostika asfaltobetonového pláště hlavní a boční hráze
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2022 25.08.2022 09:00
VD Veletov, oprava dilatačních spár PK
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2022 15.08.2022 10:00
VD Pastviny, zřízení sjezdu do nádrže
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2022 15.08.2022 09:00
VD Roudnice n.L., VD Dolní Beřkovice, oprava převodovek zpětné vazby jezu
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2022 10.08.2022 09:00
Metuje, Náchod - Běloves, pěstební zásahy do břehového porostu, ř. km 35,720 – 36,020
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022
IDVT 10182057, Světlá pod Ještědem, kácení havarijního stromu, ř. km 1,650
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2022 22.08.2022 08:30
Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.07.2022 04.08.2022 09:00
Nedomický p., Dříský p., Tišický p., sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2022 08.08.2022 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››