Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Analýza potřeb a povinností Povodí Labe ve vztahu k DTM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 17.12.2020 09:00
PS Jičín, provozní budova, oprava komínu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 15.12.2020 09:00
Chrudimka, Hlinsko, oprava úpravy, ř.km 87,429-87,550
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 18.12.2020 08:00
Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 – 45,300
podlimitní Příjem nabídek 27.11.2020 16.12.2020 10:00
Plán Energetického auditu Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 15.12.2020 09:00
Ličná, Poříčí u Trutnova, kácení a úprava břehového porostu, ř. km 0,300 - 0,380
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 10.12.2020 09:00
VD Kostelec nad Orlicí, oprava jezu, ř. km 49,278 - vrtný průzkum + IG průzkum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 09.12.2020 09:00
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2020 11.01.2021 10:00
Dodávka čisticích prostředků a jiného drogistického zboží
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 07.12.2020 09:00
Antivirus
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 03.12.2020 09:00
Dodávka počítačů, notebooků a dalších zarízení IT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2020 03.12.2020 09:00
Vrchlice, Malešov, odstranění nánosů v intravilánu obce ř.km 14,800-15,000
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2020 04.12.2020 08:00
Polepka, Dobřeň, oprava úpravy, ř.km 17,190 - 17,260
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2020 04.12.2020 08:00
DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění, ř.km 2,785 – 2,815
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2020 04.12.2020 08:00
Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta - zpracování geometrických plánů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2020 08.12.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››