Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK (říjen)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2020 25.08.2020 09:00
VD Rozkoš, oprava příjezdové komunikace k MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020
Bylanka, Svítkov, aktualizace návrhu PPO po realizaci poldru Dřenice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020
VD Lovosice, oprava čerpadla jezu NBD-400
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2020 09.08.2020 00:00
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK (září)
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.07.2020 14.08.2020 09:00
VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 17.08.2020 09:00
VD Hubálov, rekonstrukce jezu – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.07.2020 05.08.2020 09:00
ŘSP, budova A, 5. a 6. patro, oprava podlahových krytin
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.07.2020 03.08.2020 10:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2020 24.08.2020 10:00
VD Střekov, oprava pohonu horních vrat MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 03.08.2020 10:00
PS Jičín, provozní budova, oprava komínu
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2020 03.08.2020 09:00
PPO Děčín - II. etapa - zpracování geometrických plánů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.07.2020 03.08.2020 10:00
VD Lovosice, výměna procesorů VPK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 30.07.2020 10:00
Osazení světelných plavebních znaků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.07.2020 21.07.2020 10:00
Jizera, Železný Brod, odstranění nánosů, ř.km 97,000 - 97,450
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2020 21.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››