Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Kostelec nad Labem, protikorozní ochrana vrat PK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2019 17.12.2019 10:00
Tichá Orlice, Gerhartice, těžba břehových porostů ohrožujících železnici, ř.km 44,600 - 46,200 - dendrologický posudek a hodnocení vlivů na ŽP dle § 67
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2019 13.12.2019 08:00
Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2019 12.12.2019 09:00
VD Hubálov, obnova jezu
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2019 19.12.2019 10:00
Tlačné čluny, oprava plavidel
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2019 19.12.2019 10:00
DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění, ř.km 2,785 – 2,815 (zhotovení projektové dokumentace)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 06.12.2019 08:00
TČ BPP 60 PL 100797, TR Mělník, TR Ústí, TR Adam, stanovení TP a finančních nákladů opravy plavidel
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2019 30.11.2019 00:00
VD Střekov, oprava horních vrat VPK
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2019 03.12.2019 09:00
Dodávka čisticích prostředků a jiného drogistického zboží
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2019 02.12.2019 10:00
Labe, sečení dělících hrází - přístav Rozbělesy, Západní přístav Ústí nad Labem, Centrální přístav Krásné Březno
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 26.11.2019 10:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2019 25.11.2019 10:00
GIS SW pro PVZ
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2019 29.11.2019 09:00
Chrudimka, Chrudim, oprava nábřežní zdi LB, havárie, ř.km 21,085 - 21,095
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2019 29.11.2019 08:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 19.11.2019 09:00
VE Rudolfov, oprava elektroinstalace VN části
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››