Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Veletov, oprava dilatačních spar PK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2018 23.01.2018 09:00
VD Srnojedy, rekonstrukce jezu – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi PD a realizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2018 18.01.2018 09:00
Čekací stání pro malá plavidla na Labi
podlimitní Příjem nabídek 08.01.2018 31.01.2018 10:00
VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory
podlimitní Příjem nabídek 08.01.2018 30.01.2018 10:00
Aplikace Vodohospodářský dispečink
podlimitní Příjem nabídek 05.01.2018 29.01.2018 10:00
Malé Labe, Dolní Lánov, probírka břehového porostu v ř. km 3,600 – 4,150
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2018 18.01.2018 09:00
Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábřežních zdí u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 - 20,044 – dokončovací práce
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017
Dodávka kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.12.2017 17.01.2018 12:00
VD Les Království, obnova NKP – výkon činnosti BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2017 05.01.2018 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - znalecký posudek
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2017
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana- neodkladné zabezpečovací práce rozpracované stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - aktualizace DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017
MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov - výkon činnosti BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 14.12.2017 09:00
Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580 - Biologické hodnocení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 15.12.2017 09:00
Úklidové práce na rok 2018/2019 – Provozní středisko Vysoké Mýto
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 15.12.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30  ››