Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka dodávkových vozidel - 6 ks
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2020 29.06.2020 10:00
VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2020 07.07.2020 10:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - nádobí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 19.06.2020 13:00
MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2020 17.06.2020 09:00
VD Velký rybník, sanace skály
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2020 15.06.2020 10:00
VD Mšeno, rekonstrukce MVE a šoupátkových uzávěrů
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2020 30.06.2020 10:00
Kapalinový chromatograf s MS/MS detekcí
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2020 03.07.2020 10:00
VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 11.06.2020 09:00
VD Hvězda, instalace měření průtoku bypassem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 08:00
AuditPro - update
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 18.06.2020 09:00
VD Pastviny, chemické čištění drenáží
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 15.06.2020 08:00
VD Střekov, oprava pohonu horních vrat MPK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 15.06.2020 09:45
Dodávka zařízení a vybavení interiéru – elektrické spotřebiče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2020 08.06.2020 10:00
Klejnárka, ř.km 0,0 – 23,0, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2020 08.06.2020 12:00
Úpa, Trutnov, oprava LB
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2020 11.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››