Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
AuditPro - update
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 19.06.2023 09:00
Budovy Povodí Labe v Ústí nad Labem, poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 14.06.2023 09:00
Ředický potok, Dolní Ředice, Horní Ředice, posečení travního porostu, ř. km 6,950 – 11,655
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.05.2023 16.06.2023 08:00
Bezpečnostní prvky IS - podpora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 07.06.2023 09:00
Ležák, geodetické zaměření a vymezení záplavového území (ř.km 0,0 - 16,8)
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2023 02.06.2023 12:00
MVE Rudolfov II, oprava turbíny
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2023 08.06.2023 10:00
PSS Pouchov, instalace FVE
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2023
Výrovka, Radim, kompenzační výsadba ř. km 15,300 -16,300
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2023 02.06.2023 08:00
MVE Lobkovice, havarijní oprava čisticího stroje
VZ malého rozsahu Zadávání 15.05.2023 22.05.2023 08:00
PSS Pouchov, oprava střechy autodílny a zámečnické dílny
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2023
Orlice, Hradec Králové, Slezská plovárna, odstranění ekologické zátěže, ř.km 2,7 - 2,8 - dotace+PD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2023
Nedomický p., Dříský p., Tišický p., sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2023 29.05.2023 08:30
VD Les Království, oprava + rekonstrukce koruny hráze
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2023 29.05.2023 09:00
VD Vrchlice, SOB čp. 57, výměna oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2023 02.06.2023 08:00
VD Rožátov, oprava elektroinstalace ovládání jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2023 29.05.2023 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››