Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Znalecké posudky pro oblast "Hradecko - Liberecko"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.01.2019 04.02.2019 10:00
Lotus Notes - podpora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2019 31.01.2019 09:00
Loučná, Prachovice-Platěnice, výsadba břehových porostů PB, ř.km 10,200-12,000
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.01.2019 08.02.2019 08:00
VD Hubálov, obnova jezu a štěrkové propusti – IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2019
Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti technického dozoru stavebníka
podlimitní Hodnocení 10.01.2019 29.01.2019 10:00
Rámcová smlouva, kontrola tech. stavu vozidel, oblast Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2019
"Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku" – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2018 07.01.2019 09:00
Úklid objektu provozního střediska Kostomlaty nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2018 14.01.2019 09:00
Plavební znaky na Labské vodní cestě
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 14.01.2019 09:00
Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520
podlimitní Vyhodnoceno 06.12.2018 15.01.2019 10:00
Řetězy (pro plovoucí plavební značení)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2018 19.12.2018 10:00
Servis HW - EDS - tech.podpora, náhr.díly
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.12.2018
Úpa, Úpice - Suchovršice, kácení a pěstební zásahy, ř. km 32,600 - 37,450, I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 17.12.2018 09:10
Úpa, Trutnov, kácení a pěstební zásahy, ř. km 47,500 - 51,900, I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 17.12.2018 09:00
VD Hubálov, zajištění havarovaných konstrukcí VD
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016