Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Krounka, Kutřín, výstavba poldru – výkon stálého technického dozoru stavebníka (TDS)
nadlimitní Hodnocení 30.11.2020 07.01.2021 10:00
Analýza potřeb a povinností Povodí Labe ve vztahu k DTM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2020 17.12.2020 09:00
PS Jičín, provozní budova, oprava komínu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2020 15.12.2020 09:00
Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 – 45,300
podlimitní Hodnocení 27.11.2020 16.12.2020 10:00
Plán Energetického auditu Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 15.12.2020 09:00
Ličná, Poříčí u Trutnova, kácení a úprava břehového porostu, ř. km 0,300 - 0,380
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2020 10.12.2020 09:00
VD Kostelec nad Orlicí, oprava jezu, ř. km 49,278 - vrtný průzkum + IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2020 09.12.2020 09:00
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2020 16.02.2021 10:00
Servisní prohlídka MVE Lobkovice
VZ malého rozsahu Zadávání 25.11.2020 10.01.2021 00:00
Dodávka čisticích prostředků a jiného drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 07.12.2020 09:00
Antivirus
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2020 03.12.2020 09:00
Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta - zpracování geometrických plánů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2020 08.12.2020 09:00
Smědá, Frýdlant-Hejnice, oprava koryta, ř.km 25,800-26,000;34,020-34,030 a 36,585-36,600
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 27.11.2020 08:00
Cidlina, Libice nad Cidlinou, pěstební zásahy do břehových porostů, PB, ř. km 0,000 – 0,520
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2020 30.11.2020 09:00
Čistá, Čistá v Krkonoších, rekonstrukce koryta a PB zdi, ř. km 11,700 - 11,820
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 30.11.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016