Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, Pardubice až Kunětice, ř. km 963,70 – 973,40, ošetření 82 ks stromů
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2022 15.09.2022 09:00
Smlouva o zajišťování pracovnělékařských služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 30.08.2022 14:00
Zahradní traktorové sekačky - 2 ks
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2022 15.09.2022 09:00
VD Střekov, oprava trvale zatopených částí VD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2022 14.09.2022 09:00
VD Hradištko, oprava provizorního hrazení jezu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2022 13.09.2022 09:00
VD Lysá nad Labem, havarijní oprava těsnění vrat PK
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2022 13.09.2022 09:00
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a injektážního dozoru (INJ) po dobu stavby
nadlimitní Příjem nabídek 29.08.2022 29.09.2022 10:00
Reform Metrac H6X (RZ H02 1441), oprava motoru
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2022 12.09.2022 00:00
MVE Lobkovice, havarijní oprava vypínače VN
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2022 07.09.2022 00:00
VD Seč, výměna kabelů pro ovládání
VZ malého rozsahu Zadávání 25.08.2022
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2022 12.09.2022 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - znalecký posudek
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022
Aplikace Klient WS REST ISPOP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2022 07.09.2022 10:00
Servisní služby Microsoft
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.08.2022 07.09.2022 09:00
Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2022 06.09.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016