Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství
podlimitní Příjem nabídek 11.01.2023 09.02.2023 10:00
Rámcová smlouva, uložení objemného biologicky rozložitelného odpadu, pro závod Z1, Z2, Z3
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2023
Štítarský potok, Lovčice, kácení rizikových topolů, ř. km 25,750 - 25,820
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2023 30.01.2023 08:00
Bylanka, Dobré Pole (IDVT 10179099), údržba břehového porostu, ř. km 12,490 - 12,620
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2023 27.01.2023 08:00
Severočeské komunální služby s.r.o. - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKO, SO.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2023
Autojeřáb AD20, oprava přední nápravy
VZ malého rozsahu Zadávání 09.01.2023 17.03.2023 00:00
Chrudimka, Chrudim, odstranění nánosů v intravilánu ř.km 19,528 - 22,070 (zhotovení PD)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2023 03.02.2023 08:00
VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a Gallových řetězů
podlimitní Příjem nabídek 06.01.2023 17.02.2023 10:00
Ukládání říčního sedimentu vytěženého z koryta řeky Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2023 12.01.2023 00:00
Mobilní aplikace (TE)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.01.2023 18.01.2023 09:00
Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábřežních zdí
podlimitní Příjem nabídek 03.01.2023 14.02.2023 10:00
VD Platěnice, oprava zdí v podjezí
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2023 20.01.2023 08:00
Veřejná zakázka: EIS – ekonomický informační systém (předběžné tržní konzultace)
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.12.2022 31.01.2023 10:00
Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, ř. km 12,713 – 12,800 - výkon KOO BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.12.2022 10.01.2023 09:00
PS Kostomlaty nad Labem, pravidelný úklid vnitřních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2022 12.01.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016