Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka prostředku na hubení plevele, travního semene a hnojiva
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 01.04.2019 08:00
SOB Křižanovice, oprava objektu č.p. 35
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2019 26.03.2019 09:00
Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř.km 1,870-4,370
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 25.03.2019 09:30
MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2019 09.04.2019 10:00
VD Č.Kopisty, oprava horní aretace střed.sektoru
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 01.04.2019 10:15
VD Střekov, oprava střechy velínu PK
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 01.04.2019 10:00
Nákup 16 ks mobilních měřících stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019
Lipkovský potok, Dolní Lipka, úprava průlehu zátopy poldru
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2019 25.03.2019 10:00
Provádění zahradnických prací v areálu Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2019 18.03.2019 14:00
VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2019 25.03.2019 09:00
VD Střekov, potápěčský průzkum, prohlídka horních vrat VPK
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019
Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2019 28.03.2019 10:00
Plavební nosič BPP400N, PL 100885, oprava obšívky
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 15.03.2019 00:00
Labe a Úpa, Jaroměř, sečení břehových porostů, ř. km 1014,7 – 1016,5 a 0,000 - 0,260
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 14.03.2019 09:45
Liščí potok, Hejtmánkovice, sečení břehových porostů, ř. km 0,800 – 5,600
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 14.03.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016