Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, generel břehových porostů, ř.km 726,6 - 847,43
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2023 24.05.2023 09:00
Dodávka hutního materiálu
VZ malého rozsahu Zadávání 09.05.2023
Nákup pneumatik pro autojeřáb
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 24.05.2023 09:00
VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a Gallových řetezů - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 18.05.2023 10:00
VD Lobkovice, oprava spodní stavby jezu, potápěčské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2023 18.05.2023 09:00
Třebovka, Ústí nad Orlicí, odstranění havarijního stavu jezových pilířů, ř. km 0,480
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2023 18.05.2023 09:00
Dodávka 6 ks serverů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2023 05.06.2023 09:00
Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř.km 2,100 – 4,150, vyhotovení znaleckých posudků
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2023 01.06.2023 11:00
VD Brandýs nad Labem, oprava protikorozní ochrany vrat PK
podlimitní Hodnocení 25.04.2023 18.05.2023 10:00
Černá Desná, Desná, oprava zdi LB, ř.km 2,700 - 2,850
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 15.05.2023 08:30
VD Souš, odstranění LMG potápěči
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 15.05.2023 08:30
VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 10.05.2023 09:00
VD Dolní Beřkovice, oprava portálového jeřábu 23t
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 02.05.2023 10:00
VD Pardubice, jeřábnické práce při hrazení a vyhrazování jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 09.05.2023 09:00
MVE Mladá Boleslav, zřízení systému provizorního hrazení náhonu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2023 15.05.2023 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016