Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Člun Gaston, PL32110864, oprava plavidla
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2020 30.09.2020 10:00
PS Dvůr Králové n.L., východ, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020
WEB gateway
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2020 12.10.2020 09:00
VD Lobkovice, oprava spodní stavby pravého břehového pilíře – potápěčské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 24.09.2020 09:00
Klenice, Mladá Boleslav, rekonstrukce zábradlí, PB, řkm 0,795-0,810
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2020 23.09.2020 08:00
Větrovský potok, Větrov, rekonstrukce kapacity koryta, ř.km 0,845 - 0,885
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 23.09.2020 08:00
Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2020 14.10.2020 10:00
Modernizace zálohovací infrastruktury
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2020 23.09.2020 09:00
Adaptace VD Rozkoš na klimatickou změnu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020
VD Bakov, oprava trafostanice MB 5271
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.09.2020 21.09.2020 08:00
Jizera,Nový Vestec,probírka břehových porostů,řkm 0,000-2,000
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2020 21.09.2020 08:00
Labe, Libotenice, revitalizace za koncentrační hrází
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2020 15.09.2020 10:00
Objekty Z3, víceúčelový objekt, oprava + rekonstrukce garáží dopravy
podlimitní Příjem nabídek 31.08.2020 13.10.2020 10:00
VD Jahodnice, obnova vodního díla – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 09.09.2020 09:00
FTIR spektrometr - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2020 08.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016