Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka hardware pro ASŘ
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2024 25.01.2024 09:00
MVE Počaply, výměna pohonu česlí
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2023 11.01.2024 09:00
SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. 65010141/3
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2023
PS Děčín, mandátní smlouva o napojení elektronicky zabezpečeného objektu pod kontrolu PCO
VZ malého rozsahu Zadávání 15.12.2023 22.12.2023 11:00
ŘSP, budova A, rekonstrukce střechy - vypracování PD + výkon IČ a AD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2023
Mlýnský náhon ve Smiřicích, Smiřice, probírka břehového porostu, ř. km 1,900 - 2,750
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2023 20.12.2023 09:00
Přístav Děčín - Rozbělesy, pronájem přístavního můstku pro plavidla PS Děčín
VZ malého rozsahu Zadávání 01.12.2023 22.12.2023 08:00
VD Seč, oprava přemostění bezpečnostního přelivu
podlimitní Zadáno 29.11.2023 20.12.2023 10:00
Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe II
nadlimitní Hodnocení 27.11.2023 03.01.2024 10:00
Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř.km 4,600 - 5,300
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2023 11.12.2023 10:00
Zpracování podkladů AZZÚ na úsecích Labe – Litoměřice, Terezín, Lovosice a Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2023
Nákup svahové sekačky Spider ILD01
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2023
Labe, Poděbrady,PB,ř km 905,10-906,40,ošetření a kácení stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2023 01.12.2023 09:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2023 04.12.2023 09:00
VD Veletov, oprava provizorního hrazení jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2023 29.11.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016