Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hradecké služby a.s. - Smlouva o poskytování služeb v odpadovém hospodářství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2022
Dodávka pitné vody a odvádění splašků - Mlýnská 297, Roudnice nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2022 12.10.2022 00:00
Redesign WAN/LAN
nadlimitní Příjem nabídek 09.12.2022 02.02.2023 10:00
Klenice, Ml.Boleslav, oprava říms a zábradlí, ř.km 0,870-0,900
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022 10.01.2023 08:30
PS Ml. Boleslav, oprava mostu přes náhon MVE Rožátov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022 10.01.2023 08:30
VD Josefův Důl, výměna tepelného čerpadla
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2022 10.01.2023 08:30
VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí
podlimitní Vyhodnoceno 05.12.2022 21.12.2022 10:00
Smlouva o poskytnutí cloudové služby E-ZAK
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2022
Tichá Orlice, Borohrádek, IDVT 10171209, revitalizace mrtvého ramene – IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 14.12.2022 09:00
Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,760 - 1070,931
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2022 13.12.2022 09:00
Úklid provozních prostor ekonomického úseku závodu Roudnice nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2022 15.12.2022 09:00
PS Turnov, rekonstrukce TZB a elektroinstalace budovy PS
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2022 12.12.2022 10:00
Náhradní díly čerpadla
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2022 15.12.2022 09:15
Malý labský náhon, Plotiště nad Labem, probírka břehového porostu, ř. km 8,450 – 10,036
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2022 12.12.2022 08:30
Drahyně, Horní Vlčkovice, kácení stromů, ř.km 5,770 - 6,080
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2022 12.12.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016