Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Ivanské jezero, obnova vodního díla
podlimitní Hodnocení 18.10.2019 11.11.2019 10:00
IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2019 07.11.2019 10:00
Nosič nářadí jednoosý
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2019 07.11.2019 09:00
Dodávka dodávkových vozidel - 11 ks
nadlimitní Vyhodnoceno 17.10.2019 18.11.2019 10:00
Lužická Nisa, Růžodol-Nové Pavlovice, probírka břeh. porostů, ř.km 29,545-31,075
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2019 07.11.2019 08:30
Zpracování technických podkladů pro posudek kompenzačních opatření Koncepce vodní dopravy
VZ malého rozsahu Zadávání 15.10.2019
VD Lysá n. L., oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 316
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 31.10.2019 09:00
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 30.10.2019 10:00
Malířské práce v budově A ředistlství státního podniku Povodí Labe - přízemí. a 4. patro
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019
Malířské práce v budově A ředistlství státního podniku Povodí Labe - 2. a 3. patro
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019
Mohelka, Buřínsko, probírka břehového porostu, ř.km 5,300 - 5,780
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 29.10.2019 08:30
PS služeb Pouchov, rekonstrukce vrat dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 25.10.2019 09:00
PTÚ Pardubice, Z3, náhradní zdroje - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2019 29.10.2019 09:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 23.10.2019 10:00
Štěpkovače
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 23.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016