Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Upgrade SAN infrastruktury
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2019 08.10.2019 09:00
Labe,sečení dělících hrází - přístav Rozbělesy,Západní přístav Ústí n.L.,Centrální přístav Kr.Březno
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2019 08.10.2019 10:45
Labe, zdrž Lysá, PB, ř.km 878,30-879,80, údržba a výsadba doprovodného a břehového porostu
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2019 07.10.2019 10:00
VD Střekov, vrtný průzkum levé zdi VPK
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2019 11.10.2019 14:00
Labe, Libochovany, kácení 6 ks stromů v ochranném pásmu dráhy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 08.10.2019 10:15
VD Pastviny, oprava krytu komunikace k budově č.p. 313
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2019 08.10.2019 08:00
Jizera,Čejetice-Mladá Boleslav,kácení a ošetření nebezpečných stromů,řkm 35,400-38,260,II.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2019 07.10.2019 13:00
Levostranný bezejmenný přítok Jelenického potoka (IDVT 10182899),Liblice,kácení břehového porostu,ř.km 1,750-2,000
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2019 07.10.2019 13:00
PS Služeb Pouchov, oprava keramických obkladů stěn mycího boxu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 04.10.2019 09:15
Mulčovací rameno
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2019 04.10.2019 09:00
VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 03.10.2019 09:00
Mobilní odsávací systém svařovacích zplodin s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2019 07.10.2019 13:00
Košátecký potok ,Liblice,probírka břehového porostu u Geoindustrie,ř.km 8,200-8,500
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2019 02.10.2019 08:45
Hlavnovský potok,Lhota, probírka břehového porostu, řkm 2,500-3,800
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2019 02.10.2019 08:45
VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí + MVE rekonstrukce a modernizace
podlimitní Hodnocení 18.09.2019 08.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016