Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 23.11.2020 12:00
VD Veletov,oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 24.11.2020 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 23.11.2020 09:00
MS Office multilicence
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 27.11.2020 09:00
VD Veletov, oprava hydraulických systémů jezových klapek
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2020 19.11.2020 09:00
VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze – I. etapa
podlimitní Hodnocení 30.10.2020 04.12.2020 10:00
VD Seč, měření náklonů hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020
IVECO 6H7 7792, oprava řídící jednotky a kabelových svazků motoru
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020
VD Labská, lamelová clona v obtokovém tunelu-lešení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020
VD Labská, lamelová clona v obtokovém tunelu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020
VD Roudnice nad Labem, oprava hydraulického válce MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 10.11.2020 10:00
Budova ŘSP, lokální klimatizace B215 + B216
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 23.11.2020 09:00
Management sedimentů na území ve správě státního podniku Povodí Labe – Analytická část
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020
Zařízení IBM - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 04.11.2020 09:00
Labe, k.ú. Střekov, k.ú. Svádov, náhradní výsadba s následnou péčí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 11.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016