Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže - výkon geotechnického dozoru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2022 05.09.2022 09:00
Čertovka, Bílé Podolí, oprava opevnění v obci, ř. km 10,077 – 10,111
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2022 09.09.2022 08:00
Jahodovský potok, Rychnov nad Kněžnou - Roveň, oprava koryta, ř.km 0,000-3,800
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2022 31.08.2022 09:00
Kapalinový chromatograf s MS detektorem
podlimitní Vyhodnoceno 16.08.2022 06.09.2022 10:00
Lužická Nisa, vodní dílo Andělská Hora, studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2022
VD Labská, oprava základových konstrukcí provozní budovy č.p. 98
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2022
Dron
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2022
PPO Ústí nad Labem - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.08.2022 25.08.2022 09:00
Labe, Račice, protipovodňová ochrana - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2022 22.08.2022 09:00
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor
nadlimitní Hodnocení 04.08.2022 08.09.2022 10:00
Inovace editačních funkcí GIS
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022
Vozidlo Škoda Octavia, oprava po havárii
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022
VD Josefův Důl, diagnostika asfaltobetonového pláště hlavní a boční hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022 25.08.2022 09:00
VD Veletov, oprava dilatačních spár PK
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 15.08.2022 10:00
VD Pastviny, zřízení sjezdu do nádrže
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2022 15.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016