Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, Prostřední Žleb-Obříství, kácení 126 ks stromů, generel - naléhavost 2 a 3 (ř.km 735,93-847,07)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2020 27.02.2020 09:00
Úpa, Mladé Buky, odstranění nánosů v obci, ř. km 55,000 - 58,000 - DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 03.03.2020 09:00
Trotina, Lužany nad Trotinou, oprava dlažeb, ř. km 9,220 – 9,480 – DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 03.03.2020 09:30
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 28.02.2020 09:00
Rámcová smlouva, kontrola tech. stavu vozidel, oblast Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020
Studie opatření k posílení akumulační funkce suchých nádrží
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.02.2020 06.03.2020 09:00
VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru
podlimitní Hodnocení 11.02.2020 03.03.2020 10:00
Ředický potok, Horní Ředice, Dolní Ředice, sekání trávy, ř.km 5,760-11,655
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 28.02.2020 08:00
Labe, Ostrá, obnova napojení odstaveného ramene Doubka
podlimitní Hodnocení 11.02.2020 04.03.2020 10:00
VD Smiřice, oprava zpevněných ploch u likusového skladu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 26.02.2020 08:15
ICP spektrometr
podlimitní Vyhodnoceno 04.02.2020 24.02.2020 10:00
Labe,Pardubice,LB,ř km 965,70-967,30 , ošetření stromů včetně památných dubů
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 11.03.2020 09:00
Labe ,zdrž Týnec nad Labem, PB a LB, ř km 936,10-938,40,pokácení 14 ks topolů kanadských
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 19.02.2020 09:00
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020
Jizera, Semily, smýcení náletů z profilu LB, ř.km 106,640 - 107,000
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 17.02.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016