Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Náhradní díly čerpadla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2022 15.12.2022 09:15
Malý labský náhon, Plotiště nad Labem, probírka břehového porostu, ř. km 8,450 – 10,036
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 12.12.2022 08:30
Drahyně, Horní Vlčkovice, kácení stromů, ř.km 5,770 - 6,080
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 12.12.2022 08:00
Univerzální drapák pro Kaiser S12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 06.12.2022 09:00
VD Pařížov, oprava segmentů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 19.12.2022 08:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2022 01.12.2022 13:00
Kontrolní povodňové vlny TPV 10 000 na Lužické Nise a Lomnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2022 02.12.2022 12:00
Pekelský potok, suché retenční nádrže Raspenava, studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2022 07.12.2022 12:00
ŘSP, oprava střechy budovy B a rekonstrukce střechy budovy A, včetně instalace FVE na střeše budovy A a C
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2022 13.12.2022 10:00
PPO Píšťany - sklad MPPZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2022 01.12.2022 09:00
Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2022 06.12.2022 10:00
Vrchlice, Malešov, oprava úpravy ř. km 15,800 - 17,200
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.11.2022 02.12.2022 08:00
VD Platěnice, oprava zdí v podjezí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.11.2022 02.12.2022 08:00
VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 - 999,460
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2022 28.11.2022 09:00
Oprava plavidla BPP 401, PL32104673
VZ malého rozsahu Zadávání 04.11.2022 16.11.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››