Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Linux Servery - podpora Redhat Ent. Linux
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2019 08.04.2019 10:00
VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2019 08.04.2019 10:00
Smržovský potok, Smržov, oprava koryta, ř. km 3,220 - 3,675
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 04.04.2019 09:00
Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř.km 4,800-6,230
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 03.04.2019 09:00
Dodávka prostředku na hubení plevele, travního semene a hnojiva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 01.04.2019 08:00
Nákup polypropylenových trub
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 29.03.2019 08:00
SOB Křižanovice, oprava objektu č.p. 35
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.03.2019 26.03.2019 09:00
Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř.km 1,870-4,370
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 25.03.2019 09:30
MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2019 09.04.2019 10:00
VD Č.Kopisty, oprava horní aretace střed.sektoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2019 01.04.2019 10:15
VD Střekov, oprava střechy velínu PK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.03.2019 01.04.2019 10:00
Lipkovský potok, Dolní Lipka, úprava průlehu zátopy poldru
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2019 25.03.2019 10:00
Provádění zahradnických prací v areálu Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2019 18.03.2019 14:00
VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2019 25.03.2019 09:00
Výmola, Vyšehořovice - Kozovazy, oprava koryta, ř.km 6,500-9,500
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2019 29.03.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40  ››