Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzorkovač odpadních vod - 3 ks
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 12.04.2023 09:00
Autokláv
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 12.04.2023 09:00
Opatovický kanál, Semín, kompenzační výsadba, ř. km 0,000 - 0,380
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 21.04.2023 08:00
VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 13.04.2023 10:00
VD Vrchlice, zabezpečení skalní stěny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 13.04.2023 09:00
VD Hučák, oprava mostní konstrukce jezu - stavebně diagnostický průzkum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 10:00
VD Kolín, přestavba strážní budovy č.p.85
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 09:00
VD Lovosice, oprava procesoru PJP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 13.04.2023 09:00
Plovoucí garáž pro měřící loď Střekov, zhotovení projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 13.04.2023 09:30
MVE Litice, diagnostika betonových konstrukcí vtokového objektu a vodního zámku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 13.04.2023 09:30
EIS - ekonomický informační systém
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 25.04.2023 23:59
Krátkodobý podnájem nebytových prostor a poskytnutí služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023
Lodrantka, Horní a Dolní roveň sekání vodního rostlinstva v úpravě ř. km 0,000 - 3,300
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 14.04.2023 08:00
Labe, Lhotka - Lovosice, odstranění sedimentů (ř. km 784,99 – ř. km 787,38)
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2023 13.04.2023 10:00
Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Souš a Josefův Důl
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2023 12.04.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››