Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat
podlimitní Vyhodnoceno 19.03.2019 08.04.2019 10:00
Smržovský potok, Smržov, oprava koryta, ř. km 3,220 - 3,675
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 04.04.2019 09:00
Labe, Povrly, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 29.03.2019 09:00
Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř.km 4,800-6,230
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 03.04.2019 09:00
VD Střekov, oprava těsnění horních vrat VPK
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 31.03.2019 00:00
Zabezpečení servisní činnosti a provádění následných oprav na zabezpečovacím systému
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 27.03.2019 13:00
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019
SOB Křižanovice, oprava objektu č.p. 35
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 26.03.2019 09:00
Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř.km 1,870-4,370
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 25.03.2019 09:30
MVN Sběř, rekonstrukce a zkapacitnění BP
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 09.04.2019 10:00
VD Č.Kopisty, oprava horní aretace střed.sektoru
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 01.04.2019 10:15
VD Střekov, oprava střechy velínu PK
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 01.04.2019 10:00
Nákup 16 ks mobilních měřících stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019
Lipkovský potok, Dolní Lipka, úprava průlehu zátopy poldru
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 25.03.2019 10:00
Provádění zahradnických prací v areálu Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40  ››