Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava ICP/MS OptiMass 9500 firmy GBC
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018
VD České Kopisty, oprava hydraulického rozvodu klapky MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 25.10.2018 13:00
VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 23.10.2018 09:00
Provádění úklidových prací v budovách Povodí Labe, s. p. v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 31.10.2018 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - vizualizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018
Provozní řády
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 26.10.2018 09:00
Rámcová smlouva, odpady, oblast Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2018
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 18.10.2018 09:00
Tlačný člun BPP 400, PL 103863, oprava dnové obšívky a outorů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 17.10.2018 09:00
VD Poděbrady, oprava jezové lávky - podrobný diagnostický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 16.10.2018 09:00
Cidlina, Libice n. C., oprava nátrží včetně patek, ř.km 0,000 - 1,600
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 11.10.2018 09:00
VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze
podlimitní Zadáno 01.10.2018 25.10.2018 10:00
Servisní prohlídka MVE Lobkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 22.10.2018 00:00
VD Mšeno II, cesta okolo nádrže, probírka břehových porostů, I. etapa a VD Mšeno III, cesta okolo nádrže, probírka břehových porostů, I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 28.09.2018 09.10.2018 08:30
VD Harcov, promenádní cesta, I. etapa zásahu, ř.km 1,700 - 2,700
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2018 09.10.2018 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40  ››