Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 23.04.2020 09:00
VD Rožátov, oprava dna štěrkové propusti
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 27.04.2020 08:30
Labe a Úpa, Jaroměř, sečení břehových porostů, ř. km 1014,7 – 1016,5 a 0,000 - 0,260
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 22.04.2020 09:00
VD Štětí, oprava strojoven jezu a přechodové lávky
podlimitní Vyhodnoceno 06.04.2020 25.05.2020 10:00
Velký Dřevíč, sečení břehových porostů, ř. km 0,100 – 2,300
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 22.04.2020 09:30
Jez Nemošice, obnova nátěrů hradící konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 22.04.2020 10:00
Aktivní zóny pro vodní toky v oblastech s významným povodňovým rizikem (OsVPR)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 11.05.2020 12:00
Tichá Orlice, ř.km 95,5 – 101,0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 29.04.2020 12:00
VD Fojtka, oprava profilu přítokového limnigrafu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 27.04.2020 08:30
VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat
podlimitní Vyhodnoceno 02.04.2020 30.04.2020 10:00
Olšina, Mříčná, probírka břehového porostu,ř.km. 6,280 - 7,265
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 27.04.2020 08:30
LVC, obnova nátěrů svodidel
podlimitní Vyhodnoceno 01.04.2020 27.04.2020 10:00
Dodávka prostředku na hubení plevele, travního semene a hnojiva
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 17.04.2020 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 21.04.2020 09:00
Oracle - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 27.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50  ››