Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Mšeno, injekční štola, oprava funkce dilatační spáry a VD Mšeno, oprava střechy domků spodních výpustí
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 09.10.2018 08:30
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - ověřovací IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 10.10.2018 09:00
Labe, LB, Heřmanice - Stanovice, ř. km 1021,700 - 1026,700, pěstební zásahy, I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2018 09.10.2018 09:00
VMware - podpora (maintenance virtualizačního SW)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 04.10.2018 10:00
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - činnost koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 04.10.2018 09:00
VD Práčov, oprava tělesa bezpečnostního přelivu, ř.km 30,400
podlimitní Vyhodnoceno 18.09.2018 18.10.2018 10:00
Úpa, Česká Skalice, kácení porostů, ř. km 12,170 - 12,700
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 08.10.2018 09:00
Dodávka čistících prostředků a jiného drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 26.09.2018 09:00
AuditPro - 750 licencí, update
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2018 26.09.2018 09:00
VD Střekov, oprava střechy strojovny jezu a oprava tubusu nad lávkou ČD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 02.10.2018 09:00
Servis HW - Servis skenerů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 27.09.2018 09:00
Jizera, Tuřice, kácení nebezpečných stromů u zahrádkářské kolonie, ř.km 12,000-12,200
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 27.09.2018 08:30
MVN Tutleky, obnova vodního díla
podlimitní Vyhodnoceno 12.09.2018 11.10.2018 10:00
Košátecký potok,Byšice,kácení nebezpečných stromů v intravilánu obce,řkm 9,300-9,530
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2018 27.09.2018 08:30
Jizera,Čejetice-Mladá Boleslav,kácení a ošetření nebezpečných stromů,řkm 35,400-38,260
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2018 27.09.2018 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40  ››