Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bílá Desná, Desná I, oprava spádového stupně č.27, ř.km 2,385
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2022 20.07.2022 09:00
Kamenice, Velké Hamry, smýcení náletů ř.km 13,339 - 14,550
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 15.07.2022 09:00
MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 18.07.2022 10:00
HW diskové pole Hitachi G200 - prodloužení záruky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 14.07.2022 10:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 14.07.2022 09:00
Lužická Nisa, Jablonec n. N., havárie PB zdi, ř.km 44,400 - 44,420
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2022 13.07.2022 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru – projekt, aktualizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022
Traktor H02 2917, oprava hnací hřídele a spojky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2022
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022
Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 5,270 - 5,580
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 07.07.2022 10:00
Autojeřáb – 35 t
nadlimitní Vyhodnoceno 16.06.2022 23.08.2022 10:00
Cidlina, Chlumec n. C., dolní jez, ř. km 29,056, oprava podesty
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2022 27.06.2022 08:00
Vzorkovač odpadních vod - 3 ks
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2022 22.06.2022 10:00
Filtrační jednotka AOX
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2022 22.06.2022 10:00
VD Kolín, oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 22.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40  ››