Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provozní řády
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 25.11.2019 09:00
Zakoupení ramene - Menzi Muck A61
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2019 30.11.2019 00:00
Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885
podlimitní Zadáno 30.10.2019 16.12.2019 10:00
VD Rozkoš, pěstební zásah do porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 13.11.2019 09:00
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem – Levý břeh
nadlimitní Zadáno 24.10.2019 25.11.2019 10:00
Zařízení IBM - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 07.11.2019 09:00
Systém ATLAS - upgrade 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019
VD Ivanské jezero, obnova vodního díla
podlimitní Zadáno 18.10.2019 11.11.2019 10:00
IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2019 07.11.2019 10:00
Dodávka dodávkových vozidel - 11 ks
nadlimitní Zadáno 17.10.2019 18.11.2019 10:00
Průtokoměry na plavidlo Ústí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2019
Zpracování technických podkladů pro posudek kompenzačních opatření Koncepce vodní dopravy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2019
VD Lysá n. L., oprava komínových těles včetně vyvložkování komínů OB č.p. 316
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 31.10.2019 09:00
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 30.10.2019 10:00
Malířské práce v budově A ředistlství státního podniku Povodí Labe - přízemí. a 4. patro
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016