Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Lovosice, VD Č.Kopisty, VD D. Beřkovice, VD Obříství, oprava tlakových uzávěrů do sektorových jezů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 24.06.2021 11:00
Labe, pravý břeh, Pardubice, Rosice n.L., ř. km 964,550 – 966,900, ošetření 24 ks stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 24.06.2021 09:00
Labe, Valtířov, Děčín, zpracování PD pro provedení opravy břehového opevnění
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 24.06.2021 10:30
PS Kostomlaty nad Labem, oprava střechy garáží a dílny
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 29.06.2021 09:30
PS Jičín, provozní budova, oprava oken v suterénu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2021
Zátěžové scénáře bilančně ohrožených vodárenských nádrží Souš, Josefův Důl a Vrchlice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2021 21.06.2021 09:30
VD Střekov, oprava dělící zdi rybího přechodu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2021 18.06.2021 10:00
VD Rožátov, oprava dna štěrkové propusti
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 21.06.2021 08:30
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 14.06.2021 09:00
Dodávka dodávkových vozidel - 9 ks
nadlimitní Zadáno 31.05.2021 29.07.2021 10:00
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze, zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD).
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2021 10.06.2021 09:00
VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2021 15.06.2021 09:00
VD Obříství, sanace dna nadjezí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2021 21.06.2021 09:00
Řetězy (pro plovoucí plavební značení)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2021 11.06.2021 09:00
Plazmový řezací stroj
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2021 11.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016