Veřejná zakázka: Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, ř. km 12,713 – 12,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19193
Systémové číslo: P24V00000398
Evidenční číslo zadavatele: 229211001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.05.2024
Nabídku podat do: 30.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, ř. km 12,713 – 12,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, ř. km 12,713 – 12,800“ v katastrálním území Heřmanův Městec. V rámci realizace akce dojde k rekonstrukci opěrných zdí a opevnění koryta vodního toku včetně opevnění dna. Součástí akce bude také rekonstrukce stabilizačních prahů ve dně a spádového stupně.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 844 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy