Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Klavary, protikorozní ochrana vrat PK
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 20.07.2021 10:00
Malý labský náhon, Hradec Králové, kácení porostů, ř.km 6,275 - 6,520
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 20.07.2021 09:00
Traktor H02 2918, oprava spojky a mechanismu řazení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021
Kaiser S10, H02 5688, oprava rozvaděče hydraulického systému
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2021
VD Hněvousice, provizorní podepření přemostění náhonu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2021
VD Fojtka, oprava profilu přítokového limnigrafu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 19.07.2021 08:30
Lužická Nisa, st. hranice – Liberec, posouzení vlivu navrhovaných PPO na odtokové poměry
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 13.07.2021 12:00
VD Střekov, oprava těsnění I. jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 12.07.2021 09:00
Budova Štětí č.p. 108, oprava budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 07.07.2021 10:00
Stebenka, Chutnovka, probírka břehového porostu ř.km 7,300 - 8,300
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 19.07.2021 08:30
Mohelka, Hodkovice n.M., probírka břehového porostu, ř.km 27,085 - 27,140 a ř.km
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 19.07.2021 08:30
Zlatý potok, Třemošnice, oprava stupňů, ř.km 2,530 a 2,580
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 30.06.2021 09:00
VD Mšeno, oprava měrného jízku za vývarem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 30.06.2021 08:30
Budova Roudnice n.L., č.p. 223, oprava budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 25.06.2021 10:00
Ponorné kalové čerpadlo - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 28.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016