Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - nádobí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 23.05.2019 14:00
Smržovský potok 10101654 , Smržovka, oprava koryta , ř. km 0,000 - 3,800
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 22.05.2019 09:00
Dubanka, ř.km 0.0 – 5.3, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 28.05.2019 12:00
Návěsy NS3 a NS5 za traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 23.05.2019 09:00
Digitální kamera k mikroskopu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2019 20.05.2019 09:00
VD Veletov a VD Velký Osek, rekonstrukce elektrických rozvodů a vytápění
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2019 14.05.2019 09:00
VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu
podlimitní Zadáno 15.04.2019 14.05.2019 10:00
Černilovský potok, Černilov, sečení břehových porostů, ř. km 5,920 - 8,770
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 26.04.2019 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 30.04.2019 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - ověření základních vlastností betonů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019
Hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod za období 2016-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019
Cidlina, Jičín, oprava opevnění v ř. km 75,950 - 76,035
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 17.04.2019 09:00
Návrh opatření ke zvýšení retence vody v povodí řeky Doubravy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 11.04.2019 10:00
AutoCAD SW - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 08.04.2019 09:00
VD Souš, výměna ucpávek na návodních šoupatech spodních výpustí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 18.04.2019 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016