Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dolecký potok, Bojiště u Trutnova, rekonstrukce, ř.km 5,080 - 5,160 + Labe, Hostinné, odstranění nánosů v areálu KRPA PAPER, ř.km 1053,680 - 1054,180
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2015 11.09.2015 09:00
Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž
nadlimitní Zadáno 26.08.2015 13.10.2015 09:00
Mrlina, Zábrdovice, rekonstrukce jezu, ř. km 13,094
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2015 02.09.2015 09:00
Účast na veletrhu Vodovody a kanalizace 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2015
Smlouva o nákupu a užití produktů Sodexo
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2014
Uveřejnění smlouvy - Chaloupská svodnice, Hradec Králové, výstavba suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2012
Uveřejnění smlouvy - Světská svodnice, Hradec Králové - Světí, výstavba suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016