Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na zajištění potápěčských prací na vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 15.12.2015 01.02.2016 09:00
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2015 17.12.2015 12:00
Provozní středisko Vysoké Mýto, oprava asfaltových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2015 08.01.2016 10:00
VD Křižanovice, oprava střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2015 08.01.2016 10:00
Výměna serverů Oracle RAC
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2015 02.12.2015 09:15
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel, doplňková pojištění, havarijní pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 01.12.2015 09:00
Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2015 26.11.2015 09:00
VD Střekov, oprava IV. jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015
Novohradka, Lozice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř.km 23,267-23,632
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2015 04.11.2015 10:00
Labe, Mělník - Hadík, rekonstrukce mostku přes vyústění odpadu A
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2015 06.11.2015 09:00
VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 15.10.2015 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
podlimitní Zadáno 24.09.2015 12.10.2015 09:00
Ředička, ř.km 3,0 - 15,0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015 05.10.2015 12:00
Smrkovický p., Staré Smrkovice, odstranění nánosů, ř. km 2,025 - 3,080
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015 06.10.2015 09:00
Poldr Králíky, ohumusování, osetí hráze a protierozní rohože v místech bez travního porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2015 02.10.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016