Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Srnojedy, rekonstrukce jezu – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi PD a realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 18.01.2018 09:00
Smlouva o poskytování služby on-line GPS monitoringu vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2018
Rámcová smlouva, beton, oblast Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2018
Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř.km 0,000-17,200
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 16.10.2017 09:00
Orličský potok, Jablonné n. O., odstranění nánosů z přepážek, ř.km 1,250-1,830
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Teplický potok, Běstovice, odstranění nánosů, ř.km 0,900-1,300
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
VD Les Království, vodovodní řad a přípojky
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.06.2017
Bulovský potok, ř.km 6.0 - 11.5, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř.km 15,200-16,580
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 13.06.2017 09:00
Bělá, Jizerka, Košátecký potok, Harcovský potok – aktualizace ZÚ nad DMR
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 31.05.2017 12:00
Cidlina, Zbraň-Žiželice, oprava koryta, ř. km 18,354 - 20,934
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 17.05.2017 09:00
Úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení z důvodu výstavby protipovodňových opatření na akci Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.04.2017
Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 04.05.2017 09:00
Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 25.04.2017 10:00
Malostranský potok, Výrava, odstranění nánosu, ř. km 8,62 - 9,68
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 26.04.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016