Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Sojovice, rekonstrukce klapky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2016 12.05.2016 09:00
DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 10:00
Opatovický kanál, Semín-Podůlšany, odstranění nánosů, ř. km 1,010-23,945
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 09:00
Daškův splav, rekonstrukce vtokových stavidel do Mlýnského náhonu Metuje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 29.04.2016 10:30
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 14.04.2016 09:00
MVN Tutleky, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 12.04.2016 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - projekt
nadlimitní Zadáno 30.03.2016 16.05.2016 09:00
Mrlina, Vestec, Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů – poldr Mlýnec
podlimitní Zadáno 23.03.2016 11.04.2016 08:30
Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 - 2,785
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2016 11.04.2016 09:00
Loučná, Velké Koloděje, výsadba břehových porostů, LB, úsek č.9, ř.km 4,468-5,642
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2016 08.04.2016 10:00
Provedení auditu v letech 2016 – 2018 pro Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2016 18.03.2016 09:30
Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2016 08.03.2016 09:00
MVN Jásenná, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2016 25.02.2016 09:00
Kancelářská technika a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2016
Vypracování energetických auditů určených objektů Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016 09.02.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016