Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vodohospodářské řešení vybraných nadrží Povodí Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2016 21.06.2016 09:00
VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 07.06.2016 09:00
SN Žireč
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 03.06.2016 09:00
VD Pastviny, rekonstrukce osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 03.06.2016 10:00
Majetkoprávní příprava stavby "Od Okruhu, Přední Lhota, obnovení otevřeného profilu toku“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 03.06.2016 12:00
MVN Mlázovice, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 30.05.2016 09:00
Doubrava, Zaboří - Habrkovice, odstranění travního porostu, ř.km 1,500-5,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
DVT Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 26.05.2016 09:00
Hostačovka, Vilémov, odstranění travního porostu, ř.km 13,190-13,500
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
IDVT 10175711, Výčapy - Dolní Bučice, ř.km 1,600-3,482, odstranění travního porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
Poldr Bohuslavice n. M., Bohuslavice n. M., oprava odvodnění vzdušné paty hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 03.06.2016 10:00
Porák, Čejkovice, rekonstrukce opevnění, ř. km 0,00 - 0,120
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 27.05.2016 10:00
Ředický potok, obnova vodního toku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 27.05.2016 09:00
Zaříčanský potok, Borek, Zaříčany, odstranění travního porostu ř.km. 0,000-3,984
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
Zlatý potok, Třemošnice, odstranění travního porostu, ř.km 1,500-5,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016