Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MVE Litice, portálový jeřáb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2016
Budova PS MB, rekonstrukce objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2015 28.01.2016 10:00
Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábřežních zdí u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 - 20,044
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2015 11.01.2016 09:00
Rámcová smlouva na zajištění potápěčských prací na vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 15.12.2015 01.02.2016 09:00
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2015 17.12.2015 12:00
Provozní středisko Vysoké Mýto, oprava asfaltových ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2015 08.01.2016 10:00
VD Křižanovice, oprava střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2015 08.01.2016 10:00
Výměna serverů Oracle RAC
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2015 02.12.2015 09:15
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel, doplňková pojištění, havarijní pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2015 01.12.2015 09:00
Cidlina, Sány, rekonstrukce jezu ř. km 7,440
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2015 26.11.2015 09:00
VD Střekov, oprava IV. jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2015
Novohradka, Lozice, odstranění nánosů v intravilánu obce, ř.km 23,267-23,632
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2015 04.11.2015 10:00
Dodávka centrálního datového úložiště
podlimitní Zadáno 22.10.2015 06.11.2015 09:00
Labe, Mělník - Hadík, rekonstrukce mostku přes vyústění odpadu A
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2015 06.11.2015 09:00
VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 15.10.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016