Veřejná zakázka: VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí + MVE rekonstrukce a modernizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13154
Systémové číslo: P19V00001196
Evidenční číslo zadavatele: 229140006, 229080005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-041703
Datum zahájení: 18.09.2019
Nabídku podat do: 08.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí + MVE rekonstrukce a modernizace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí + MVE rekonstrukce a modernizace“ je vypracování projektových dokumentací pro 2 akce: "VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí " a "MVE Pařížov, modernizace a rekonstrukce" včetně výkonu inženýrské činnosti.
U akce "VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí" je předmětem VZ fyzikální modelový výzkum uspořádání levé spodní výpusti, fyzikální modelový výzkum spadiště bočního bezpečnostního přelivu, vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR), vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), vypracování Projektu kontrolních měření týkajících se zařízení TBD a vypracování doplňku Programu TBD pro období rekonstrukce VD a výkon inženýrské činnosti.
U akce "MVE Pařížov, modernizace a rekonstrukce" je předmětem VZ matematické modelování přesného tvaru odbočky na MVE, vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR), vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výkon inženýrské činnosti.
Výkon inženýrské činnosti zahrnuje zajištění veškerých pravomocných povolení potřebných pro realizaci budoucího díla včetně zajištění veškerých podkladů nutných pro vydání těchto povolení včetně úhrady všech správních poplatků.
Předmětem VZ je i výkon autorského dozoru v průběhu realizace prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 975 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky