Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MVN Králický rybník, Plynárenský potok, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 24.02.2016 09:00
VD Josefův Důl, rekonstrukce kompresorové stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2016 23.02.2016 09:00
Rtyňka, Rtyně v Podkrkonoší, zkapacitnění koryta toku, ř. km 6,860 – 6,880
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2016 18.02.2016 09:00
Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2016 17.02.2016 09:00
Jez Doudleby n. O., rekonstrukce propusti pro převod ledů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016 16.02.2016 09:00
VD Týnec nad Labem, oprava ložisek, nátěrů, modernizace hydraulického ovládání, těsnění a bočních štítů jezu
nadlimitní Zadáno 03.02.2016 29.03.2016 09:00
MVN Slepotice, Kolajka
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2016
Kancelářská technika a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2016
VD Rozkoš, dům hrázného, zateplení budovy, rekonstrukce střechy a oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2016 10.02.2016 09:00
Jezbinský potok, Jaroměř - Zaloňov, odstranění nánosů, ř. km 1,700 - 6,000
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
Librantický potok, Rusek - Librantice, odstranění nánosu, ř. km 0,000 - 7,500
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
Velenický potok, Šumbor - Podmoky, odstranění nánosů, ř. km 4,100 - 11,600
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
Vypracování energetických auditů určených objektů Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016 09.02.2016 14:00
MVE Litice, portálový jeřáb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2016
Budova PS MB, rekonstrukce objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2015 28.01.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016