Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT Senický potok, ústí-Jankovice, oprava koryta, ř.km 0,000-3,200, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 28.04.2017 09:00
PS Ústí nad Labem, Litoměřická 897, rekonstrukce budovy a přípojek
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 12.04.2017 09:00
Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,270 - 11,500
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 05.04.2017 10:00
Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 -45,300
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 28.03.2017 09:00
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017
Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,760 - 1070,931
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 21.03.2017 10:00
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu – INGEO
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 16.03.2017 10:00
VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2017 16.03.2017 09:00
Stebenka 10185609, Turnov, oprava + rekonstrukce koryta, ř. km 0,370-2,000
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 14.03.2017 09:00
„Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ – výkon činnosti technického dozoru objednatele
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 14.03.2017 10:00
VD Chroustovice, rekonstrukce hradící konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2017 06.03.2017 10:00
Dědina, Dobruška, oprava opevnění ř.km 27,570-27,900
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2017 02.03.2017 09:00
Údržba DVT Kolínsko
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 07.03.2017 09:00
VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 28.02.2017 09:00
IDVT 10166909, Hajnice, odstranění nánosů z upraveného koryta, ř. km 0,090 – 0,260
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 02.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016