Veřejná zakázka: VD Klavary, oprava vodního díla – variantní návrh řešení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13087
Systémové číslo: P19V00001129
Evidenční číslo zadavatele: 139170017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.08.2019

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Klavary, oprava vodního díla – variantní návrh řešení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování Návrhu opatření k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla Klavary na Labi v ř. km. 916,539. Předmětem návrhu jsou stavební konstrukce jezu – tj. pilíře po úroveň plat a jezová pole
Návrh opatření k zajištění bezpečnosti a stability vodního díla Klavary bude spočívat v:
• souhrnném zhodnocení výsledků provedených průzkumů (včetně výsledků průzkumů z roku 2019), dosavadních provozních poznatků a archivních podkladů, vztahujících se k tělesu jezu a jeho podloží,
• vypracovaní variantního řešení stabilizace a zajištění dlouhodobé bezpečnosti jezu (tj. jezových pilířů a jezových polí), např. formou injektáže, výměny stabilizačního materiálu pilířů, nebo realizace nových konstrukcí - minimálně 3 varianty,
• zhodnocení navržených variant z hlediska - odborného odhadu nákladů na jejich realizaci, provozních předpokladů a vyplývajících omezení provozu díla (jezu i zdrže), odhadu životnosti a spolehlivosti, rizik během provádění stavby, atp.,
• doporučení pro případné další doplnění průzkumů a rozborů materiálu,
• pro vybranou variantu bude navrženo členění na stavební objekty a provozní soubory s bodovým popisem řešení rozsahu rekonstrukce a základních parametrů těchto stavebních objektů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
  Důvod použití jednacího řízení:
  Výjimka z OS 5/2019
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hradec Králové - Slezské Předměstí
Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky