Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Těžení nánosů Z2 (Ležák, Bítovany a VD Kobylnice)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 23.09.2015 10:30
Hydraulická ruka na traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2015 02.10.2015 10:00
Provozní objekt Dolní Lipka, rekonstrukce garáže
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2015 02.10.2015 10:00
Habřinský potok, Vlčí Habřina, odstranění sedimentů z koryta, ř.km 1,700-2,900
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 22.09.2015 09:30
VD Střekov, instalace odpružení horních a středních vrat MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015 16.09.2015 09:30
VD Brandýs n/L., výstavba ČOV a VD Týnec n/L., kanalizační přípojky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2015 15.09.2015 09:00
VD Sojovice, rekonstrukce klapky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2015 15.09.2015 10:00
Dolecký potok, Bojiště u Trutnova, rekonstrukce, ř.km 5,080 - 5,160 + Labe, Hostinné, odstranění nánosů v areálu KRPA PAPER, ř.km 1053,680 - 1054,180
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2015 11.09.2015 09:00
Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž
nadlimitní Zadáno 26.08.2015 13.10.2015 09:00
Geofyzikální průzkumy hrází a objektů v období 2015-2016
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 11.09.2015 09:30
Harcovský potok, oprava koryta, ř.km 0,000-4,250
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2015 02.09.2015 10:00
Mrlina, Zábrdovice, rekonstrukce jezu, ř. km 13,094
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2015 02.09.2015 09:00
Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2015 31.08.2015 09:00
VD Křižanovice,oprava střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zrušeno 15.08.2015 31.08.2015 10:00
Vítkovský potok, ř. km 0,0 - 6,0 vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015 24.08.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016