Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výravský potok, Výrava, oprava dlažeb, ř. km 3,360 – 4,030
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2016 22.06.2016 09:00
Zdobnice, Vamberk, oprava úpravy, ř. k m 1,542 - 1,805
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 17.06.2016 10:00
Černilovský potok, Újezd – Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 – 5,900
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 21.06.2016 10:00
Huntířovský potok, Vítězná – Huntířov, odstranění nánosů a oprava opevnění, ř. km 0,000 – 1,300
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 20.06.2016 10:00
Jordán, Rožnov, oprava dlažeb, ř. km 5,170 – 5,600
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 16.06.2016 10:00
Radečka, Úpice, oprava koryta, ř. km 0,630 – 0,770
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 16.06.2016 09:00
Šumburský potok, Tanvald, oprava koryta, ř.km 0,430–0,650
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 14.06.2016 10:00
Tišický potok, IDVT 10185643, Tišice, oprava koryta v ř.km 0,600–1,600
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 14.06.2016 09:00
Labe, Labiště pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2016 09.06.2016 10:00
MVN Radim Bonda, odstranění nánosů a zprůtočnění koryta pod nádrží
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2016 15.06.2016 10:00
Orlice, Týniště n.O., revitalizace ramene Jordán
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2016 09.06.2016 09:00
Vodohospodářské řešení vybraných nadrží Povodí Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2016 21.06.2016 09:00
VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 07.06.2016 09:00
SN Žireč
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 03.06.2016 09:00
Doubrava, Zaboří - Habrkovice, odstranění travního porostu, ř.km 1,500-5,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016