Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, Mělník - Hadík, rekonstrukce mostku přes vyústění odpadu A
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2015 06.11.2015 09:00
VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce těsnění a bočních štítů sektorů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2015 15.10.2015 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
podlimitní Zadáno 24.09.2015 12.10.2015 09:00
Ředička, ř.km 3,0 - 15,0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015 05.10.2015 12:00
Smrkovický p., Staré Smrkovice, odstranění nánosů, ř. km 2,025 - 3,080
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015 06.10.2015 09:00
Poldr Králíky, ohumusování, osetí hráze a protierozní rohože v místech bez travního porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2015 02.10.2015 10:00
Tichá Orlice, Verměřovice, protipovodňová ochrana
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015 01.10.2015 09:30
VD Křižanovice, rekonstrukce uzávěru spodní výpusti DN 2000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015 01.10.2015 09:00
Mrlina, Budiměřice - Rašovice, odstranění nánosů, ř. km 4,050 - 6,642
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 30.09.2015 09:30
Těžení nánosů Z2 (Ležák, Bítovany a VD Kobylnice)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 23.09.2015 10:30
Hydraulická ruka na traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2015 02.10.2015 10:00
Provozní objekt Dolní Lipka, rekonstrukce garáže
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2015 02.10.2015 10:00
Habřinský potok, Vlčí Habřina, odstranění sedimentů z koryta, ř.km 1,700-2,900
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 22.09.2015 09:30
VD Střekov, instalace odpružení horních a středních vrat MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2015 16.09.2015 09:30
VD Brandýs n/L., výstavba ČOV a VD Týnec n/L., kanalizační přípojky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2015 15.09.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016