Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, MVE Přední louky - Možnosti hydroenergetického využítí lokality - 1. etapa - Podkladová studie pro investiční záměr
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016
Oprava nákladního vozidla T815 S3 SPZ PUB 01-71
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016
Administrativní budova Pardubice, oprava hlavního přívodu el.energie-havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016
IDVT 10171695, Opočno, oprava rozdělovacího objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 01.07.2016 10:00
Houdkovický potok, Semechnice, oprava opevnění, ř.km 0,080 – 0,270
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016 28.06.2016 10:00
Jasenná, Starý Ples, odstranění nánosů, ř. km 0,960 – 2,200
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 24.06.2016 09:00
PVE PODLEŠÍN - Možnosti hydroenergetického využití lokality
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 24.06.2016 10:00
IDVT 10177798, Libice n.C. – Odřepsy, odstranění nánosů, ř. km 0,950–2,300
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2016 23.06.2016 09:00
Křinecká Blatnice, Bošín - Jíkev, odstranění nánosů, ř. km 7,900 - 11,800
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2016 22.06.2016 11:00
Mlýnská Cidlina, Žiželice, odtěžení nánosů, ř.km 0,000 – 0,500
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2016 23.06.2016 10:00
DVT, oblast Holicko, odtěžení sedimentů - průzkum a ekologický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
DVT, Oblast Sopřečské rybníky, odtěžení sedimentů - průzkum a ekologický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
DVT, oblast Ústí nad Orlicí, odtěžení sedimentů - průzkum a ekologický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
Slatinka s přítoky, Slatina, ř.km 0,000-4,900m, oprava úpravy - průzkum a ekologický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
Sloupnický potok, Dolní Sloupnice ř.km 8,220 - 8,450; 9,200 - 9,470 - průzkum a ekologický dohled
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016