Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MVN Brdo, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 24.03.2016 10:00
Černilovský potok, Černilov, rekonstrukce opevnění koryta, ř. km 6,05-8,90
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 23.03.2016 10:00
MVN Dubí, Brslenka, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 22.03.2016 09:00
VD Pardubice, oprava rozvodny jezu a PK
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 23.03.2016 09:00
PD Pardubice, demolice provozního objektu 02
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016
Provedení auditu v letech 2016 – 2018 pro Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2016 18.03.2016 09:30
Chlístovický potok, Chlístovice, obnova koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2016 15.03.2016 09:00
VD Brandýs n. L., oprava překladiště v DPK na PB
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 10.03.2016 09:00
Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2016 08.03.2016 09:00
MVN Jásenná, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2016 25.02.2016 09:00
MVN Libuň, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2016 25.02.2016 10:00
VD Roudnice nad Labem, náhradní zdroj el. energie pro jez
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2016 09.03.2016 10:00
Chrudimka, Štětín, oprava stupně pod mostem, ř.km 9,129
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 04.03.2016 10:00
MVE Vrchlice, rekonstrukce soustrojí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 26.02.2016 09:00
MVN Králický rybník, Plynárenský potok, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 24.02.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016