Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016 03.10.2016 09:00
Labe, Ústí nad Labem, Děčín, odstranění nánosů z přístavů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016 03.10.2016 10:00
Labe, VD Obříství, VD Lobkovice, VD Kostelec nad Labem, zprůchodnění migračních překážek
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016 26.09.2016 13:30
MVE Týnec nad Labem - výstavba
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016 26.09.2016 13:00
Instalace měření výroby a spotřeby MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2016 29.09.2016 14:00
Třebovka, Opatov, odstranění nánosů, ř.km 25,420-30,700
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 15.09.2016 09:00
"Smlouva o servisních službách Oracle"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016
Smlouva o poskytování záložního zdroje elektřiny
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 25.09.2016 00:00
SW licence Datacenter 640 call, 4 Datacenter
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016
Výzva k podání nabídek č. 3 - Dodávky terénních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2016
Mohelka, ř.km 5.0 – 27.0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 12.09.2016 12:00
Černá Říčka, Desná v J.H., oprava zdí PB a LB a stupňů, ř. km 0,846 - 1,160
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 01.09.2016 10:00
Merklovický potok, Vamberk, obnova koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 30.08.2016 11:00
Poldr Olšovka, vyrovnání koruny hráze a zkapacitnění bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 31.08.2016 09:00
Františkovský a Plátenický potok, rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2016 30.08.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016