Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Daškův splav, rekonstrukce vtokových stavidel do Mlýnského náhonu Metuje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 29.04.2016 10:30
PS Čáslav, rekonstrukce a přístavba budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 28.04.2016 09:00
Generel břehových porostů na vybraných tocích na území města Hradce Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 29.04.2016 12:00
VD Klavary + Pardubice + Kolín + Lobkovice, oprava hradících konstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2016 27.04.2016 09:00
Proložský potok, Skuhrov nad Bělou, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 26.04.2016 09:00
Štědrý potok, Kostelec nad Orlicí – Lupenice, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2016 21.04.2016 09:00
VD Střekov, oprava IV. jezového pole
podlimitní Zadáno 08.04.2016 01.06.2016 09:00
Chrudimka, Chrudim, sekání porostů, ř.km 21,453-23,106
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2016 22.04.2016 10:00
Rekonstrukce odpružení vrat MPK VD Štětí, VD České Kopisty, VD Lovosice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 19.04.2016 09:00
PS Žamberk, DVT, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 22.04.2016 10:00
PS Žamberk, VVT, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 22.04.2016 10:00
VD Pastviny, doplnění zařízení TBD
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 13.04.2016 09:00
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 14.04.2016 09:00
MVN Hoděčín, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 12.04.2016 10:00
MVN Tutleky, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 12.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016