Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 26.05.2016 09:00
Hostačovka, Vilémov, odstranění travního porostu, ř.km 13,190-13,500
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
IDVT 10175711, Výčapy - Dolní Bučice, ř.km 1,600-3,482, odstranění travního porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
Poldr Bohuslavice n. M., Bohuslavice n. M., oprava odvodnění vzdušné paty hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 03.06.2016 10:00
Porák, Čejkovice, rekonstrukce opevnění, ř. km 0,00 - 0,120
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 27.05.2016 10:00
Ředický potok, obnova vodního toku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 27.05.2016 09:00
Zaříčanský potok, Borek, Zaříčany, odstranění travního porostu ř.km. 0,000-3,984
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
Zlatý potok, Třemošnice, odstranění travního porostu, ř.km 1,500-5,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
MVE Veletov, modernizace a rekonstrukce
podlimitní Zadáno 13.05.2016 08.08.2016 10:00
DVT Broumovsko, Martínkovický a Křinický potok, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 24.05.2016 09:00
Revize zdvihacích zařízení, tlakových nádob a žebříků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 23.05.2016 11:00
Opatovický kanál, Výrov, odstranění nánosů z levého břehu, ř.km 7,170-7,480
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 27.05.2016 10:00
Tichá Orlice, Choceň, oprava parapetů u autobusového nádraží, ř.km 28,100-28,400
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 27.05.2016 10:00
VD Les Království, obnova NKP
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 18.05.2016 09:00
VD Seč, oprava spárování zdí přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2016 27.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016