Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic – IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 30.05.2019 09:00
Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,600-0,900 – vrtný průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 30.05.2019 10:00
Síťový balancer - F5 - BIG-IP SERVICE
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 29.05.2019 09:00
Slepá ramena Labe v Pardubicích, Cihelna ř.km 968,100 a Brozany ř.km 970,70 , odstranění a údržba stromů v havarijním stavu, provedení náhradní výsadby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 28.05.2019 10:00
Ličná, ř.km 0.0 – 5.0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 31.05.2019 12:00
Geofyzikální průzkum sypaných zemních hrází
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 31.05.2019 09:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - nádobí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 23.05.2019 14:00
Dubanka, ř.km 0.0 – 5.3, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 28.05.2019 12:00
Digitální kamera k mikroskopu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 20.05.2019 09:00
VD Veletov a VD Velký Osek, rekonstrukce elektrických rozvodů a vytápění
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2019 14.05.2019 09:00
VD Mšeno, oprava koruny hráze bez přemostění přelivu
podlimitní Zadáno 15.04.2019 14.05.2019 10:00
Černilovský potok, Černilov, sečení břehových porostů, ř. km 5,920 - 8,770
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 26.04.2019 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 30.04.2019 09:00
Hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod za období 2016-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019
Návrh opatření ke zvýšení retence vody v povodí řeky Doubravy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 11.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016