Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Mšeno - realizace dokumentačních a zkušebních prací na průzkumných vrtech
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020
VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 23.04.2020 09:00
VD Štětí, oprava strojoven jezu a přechodové lávky
podlimitní Zadáno 06.04.2020 25.05.2020 10:00
Jez Nemošice, obnova nátěrů hradící konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 22.04.2020 10:00
Aktivní zóny pro vodní toky v oblastech s významným povodňovým rizikem (OsVPR)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 11.05.2020 12:00
Tichá Orlice, ř.km 95,5 – 101,0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 29.04.2020 12:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 21.04.2020 09:00
Oracle - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 27.04.2020 09:00
VMWare - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 23.04.2020 09:00
Velká strouha, ř.km 0,0 – 6,2, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 29.04.2020 12:00
Veeam upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 01.04.2020 09:00
VD Jahodnice, obnova vodního díla – biologický dohled
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020
VD Obříství - VD Lovosice, kontrola a nastavení el. pohonů sektorových jezů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 23.03.2020 09:00
Poskytování odborné pomoci dle Dohody ADR
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 24.03.2020 09:00
VD Strašík – hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 17.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016