Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Les Království, obnova NKP
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.04.2017
PS Ústí nad Labem, Litoměřická 897, rekonstrukce budovy a přípojek
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 12.04.2017 09:00
Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,900 – 56,986
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 11.04.2017 09:00
PD - DVT Jordán (IDVT 10182950), Odolena Voda, oprava koryta, ř.km 0,000-1,400
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 13.04.2017 09:00
Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,270 - 11,500
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 05.04.2017 10:00
Dodávka software na vyhodnocování dat z digitálních tachografů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017
Smlouva o dílo - tisk Výroční zprávy 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2017
"Nákup produkčního skeneru"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017
Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 -45,300
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 28.03.2017 09:00
MenziMuck A61, oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 16.03.2017 09:00
Provozní řády
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2017 29.03.2017 09:00
Mrlina, Rašovice - Havransko, nánosy na bermách, ř.km 6,642-7,978
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 22.03.2017 10:00
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017
Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,760 - 1070,931
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 21.03.2017 10:00
VD Štětí, oprava strojoven jezu a přechodové lávky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 21.03.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016