Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PS Služeb Pouchov, oprava keramických obkladů stěn mycího boxu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 04.10.2019 09:15
Mulčovací rameno
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 04.10.2019 09:00
VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 03.10.2019 09:00
VD Pařížov, rekonstrukce spodních hrázových výpustí + MVE rekonstrukce a modernizace
podlimitní Zadáno 18.09.2019 08.10.2019 10:00
Podvalník (RZ 1H2 1444), oprava náprav
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2019 11.09.2019 12:00
IDVT 10166431, Lánov, mýcení břehového porostu, ř. km 0,700 - 0,900
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 25.09.2019 09:00
AuditPro - 750 licencí, update
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 24.09.2019 09:00
HP CarePack pro VMware - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 17.09.2019 09:00
Antivirus
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 23.09.2019 09:00
SW TrendMicro - antispam - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 23.09.2019 09:00
Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace – náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 10.09.2019 10:00
Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Povodí Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 20.09.2019 10:00
Zařízení na přípravu demi vody
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2019 13.09.2019 09:00
VD Hubálov, oprava a rekonstrukce jezu - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2019
VD Klavary, oprava vodního díla – variantní návrh řešení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016