Veřejná zakázka: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17193
Systémové číslo: P22V00000817
Evidenční číslo zadavatele: 219160018, 119200005, 139120002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-030987
Datum zahájení: 04.08.2022
Nabídku podat do: 08.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor“ je výkon stálého technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a výkon geotechnického dozoru (dále jen GTD) ve fázi realizace na stavbě „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“.
Náplní činností TDS a GTD je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů zájmy objednatele při kontrole souladu realizace stavby se zadávací projektovou dokumentací, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.
Bližší a další specifikace viz Smlouva příkazní o výkonu funkce odpovědného zástupce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 322 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky