Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
25 ks přenosných monitorovacích stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017
Krounka, Kutřín, výstavba poldru
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.06.2017
MVN Levínská Olešnice, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 15.06.2017 09:00
Dunajka, ř.km 0.0 - 4.8, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Chrudimka, ř.km 43.0 - 47.0, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Větrovský potok, ř.km 0.0 - 3.0, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Bulovský potok, ř.km 6.0 - 11.5, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
VD Střekov, oprava vrat MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 13.06.2017 09:00
Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř.km 15,200-16,580
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 13.06.2017 09:00
Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Mrliny
podlimitní Zadáno 26.05.2017 12.06.2017 09:30
Provozní budova Pardubice, zřízení klimatizace čp.135
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 02.06.2017 09:00
Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 07.06.2017 09:00
"Aplikace mNádrže"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017
"Aplikace mSrážky"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017
Bylanka, Svítkov, studie proveditelnosti protipovodňové ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 07.06.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016