Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624 – IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020
VD Strašík – hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 17.03.2020 09:00
PS Dvůr Králové n.L., východ, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2020 18.03.2020 10:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - Projekt kontrolních měření a Program TBD po dobu stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 16.03.2020 09:00
Metuje, Hronov, sečení břehových porostů, ř. km 41,500 – 44,800
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2020 18.03.2020 09:30
PS Jičín, DVT, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2020 18.03.2020 09:00
ŘSP, budova A, renovace povrchu elastické podlahoviny
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020
Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2020 09.03.2020 09:00
Rámcová smlouva, kamenivo, pro Z1 Jablonec nad Nisou a Z2 Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020
Rámcová smlouva, kamenivo, pro Z1 Jablonec nad Nisou a Z2 Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020
Metuje, Náchod, sečení břehových porostů, ř. km 33,200 – 38,560
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 05.03.2020 09:00
PS Dvůr Králové n.L., západ, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 04.03.2020 09:00
PS Jičín, VT, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 06.03.2020 09:00
Labe, Prostřední Žleb-Obříství, kácení 126 ks stromů, generel - naléhavost 2 a 3 (ř.km 735,93-847,07)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 27.02.2020 09:00
Úpa, Mladé Buky, odstranění nánosů v obci, ř. km 55,000 - 58,000 - DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 03.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016