Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Trotina, Lužany nad Trotinou, oprava dlažeb, ř. km 9,220 – 9,480 – DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 03.03.2020 09:30
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 28.02.2020 09:00
Rámcová smlouva, kontrola tech. stavu vozidel, oblast Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020
Studie opatření k posílení akumulační funkce suchých nádrží
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 06.03.2020 09:00
VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru
podlimitní Zadáno 11.02.2020 03.03.2020 10:00
Labe,Pardubice,LB,ř km 965,70-967,30 , ošetření stromů včetně památných dubů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 11.03.2020 09:00
Labe ,zdrž Týnec nad Labem, PB a LB, ř km 936,10-938,40,pokácení 14 ks topolů kanadských
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 19.02.2020 09:00
Nákup hutního materiálu pro Z3
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2020 22.02.2021 00:00
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020
Pojištění odpovědnosti a dlouhodobého majetku České republiky, s nímž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 20.02.2020 10:00
Labe, Hradec Králové, oprava spárování opěrných zdí, ř.km 994,330 - 994,440
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 10.02.2020 10:00
VD Josefův Důl, technická pomoc - rešerše podkladů a dokumentů ke stavu AB pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020
Bystřice, shybka Komárov, vyčištění shybky, ř. km 22,500
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 06.02.2020 09:00
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 31.01.2020 00:00
Rámcová smlouva, hutní materiál, závod Jablonec n. N. (PTÚ HK)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016