Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Větrovský potok, ř.km 0.0 - 3.0, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Bulovský potok, ř.km 6.0 - 11.5, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
VD Střekov, oprava vrat MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 13.06.2017 09:00
Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř.km 15,200-16,580
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 13.06.2017 09:00
Studie odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Mrliny
podlimitní Zadáno 26.05.2017 12.06.2017 09:30
Provozní budova Pardubice, zřízení klimatizace čp.135
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 02.06.2017 09:00
Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 07.06.2017 09:00
"Aplikace mNádrže"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017
"Aplikace mSrážky"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017
Bylanka, Svítkov, studie proveditelnosti protipovodňové ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 07.06.2017 12:00
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa
podlimitní Zadáno 23.05.2017 10.07.2017 08:30
Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000-1,315
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 02.06.2017 09:00
Labe, Račice, protipovodňová ochrana - IGP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 30.05.2017 09:00
VD Mšeno, rekonstrukce MVE a šoupátkových uzávěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 25.05.2017 09:00
Nákup pozemků, Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 22.05.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016