Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zálohovací systém virtualizační infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 22.12.2016 10:00
Oprava analyzátoru AOX
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016
DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 15.12.2016 09:00
VD Křižanovice, rekonstrukce uzávěru spodní výpusti DN 2000
podlimitní Zadáno 29.11.2016 21.12.2016 09:30
Jizera, jez Horní Sytová, jez Dolánky, zprůchodnění migračních překážek
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 13.12.2016 09:00
Lukavický potok, Letohrad, 1,000 - 1,750, obnova koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 06.12.2016 09:00
Pekelský potok, oprava opevnění, ř.km 8,742 - 9,382
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2016 16.12.2016 09:00
Nájemní smlouva na kontejnery - jez Kostomlátky u Nymburka
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2016
Mobilní tryskací souprava (vč. příslušenství)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 22.11.2016 11:00
Mobilní kompresor šroubový (5000 l/min)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 22.11.2016 10:30
Majetkoprávní vypořádání Jahodovský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016
Majetkoprávní vypořádání Olešnický potok
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016
Likvidace a uložení odpadu z vodního toku Zadní Lodrantka
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Instalace vodotěsných poklopů do velínů hydrostatických jezů na Z5 - 4 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 12.10.2016 09:00
MVE Počaply, modernizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 27.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016