Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace plavebního značení na plavebních komorách dolního Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017 07.06.2017 09:00
"Aplikace mNádrže"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017
"Aplikace mSrážky"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2017
Bylanka, Svítkov, studie proveditelnosti protipovodňové ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 07.06.2017 12:00
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa
podlimitní Zadáno 23.05.2017 10.07.2017 08:30
Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000-1,315
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 02.06.2017 09:00
Labe, Račice, protipovodňová ochrana - IGP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 30.05.2017 09:00
VD Mšeno, rekonstrukce MVE a šoupátkových uzávěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 25.05.2017 09:00
Nákup pozemků, Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 22.05.2017 14:00
Bělá, Jizerka, Košátecký potok, Harcovský potok – aktualizace ZÚ nad DMR
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 31.05.2017 12:00
Poskytování strážní služby - Souš, Josefův Důl
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 26.05.2017 10:00
Poskytování strážní služby - Hamry, Křižanovice, Vrchlice a Práčov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 26.05.2017 10:00
MVE Litice - garanční měření, 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017
"Licence Windows Servwr 2010 Standard pro 3ks serverů"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017
Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017 24.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016