Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2018
Servis HW - Servis skenerů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 27.09.2018 09:00
HP CarePack pro 7 WMware - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 13.09.2018 09:00
Malý Labský náhon, Hradec Králové, kácení porostů, ř. km 6,300 – 6,420
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 18.09.2018 09:00
Inspekční prohlídky plavidel závodu Roudnice nad Labem - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2018 10.09.2018 08:00
Instalace hydraulických okruhů - Kaiser
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018
VD Klavary - stavebně technický průzkum pravého jezového pole při zahražení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018 31.08.2018 09:00
Reform Metrac H7X, RZ H00 58 04, oprava stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2018
Odborný posudek povodňových škod a určení výše rezervy na opravy hmotného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018
Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část
nadlimitní Zadáno 17.08.2018 12.11.2018 10:00
VD Les Království - technický návrh rekonstrukce výpusti v levém obtoku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2018 29.08.2018 09:00
VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2018
SW TrendMicro - antispam - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2018 27.08.2018 09:00
Oracle - centrální databáze - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2018
Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe
nadlimitní Zadáno 01.08.2018 13.09.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016