Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zařízení Dell - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2019 20.12.2019 09:00
Olešnice, Zlíč, kácení a pěstební zásahy, ř. km 0,200 -0,500, I. až III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2019 03.01.2020 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - Tabulový uzávěr T2, ř. km 45,5570
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019
Tlačné čluny, oprava plavidel
nadlimitní Zadáno 18.11.2019 23.01.2020 10:00
VD Střekov, oprava horních vrat VPK
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2019 03.12.2019 09:00
Dodávka čisticích prostředků a jiného drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2019 02.12.2019 10:00
Střední scénář klimatické změny pro vodní hospodářství na základě simulací - podklad pro Generel PLA
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2019 25.11.2019 10:00
GIS SW pro PVZ
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 29.11.2019 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2019 19.11.2019 09:00
Provozní řády
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2019 25.11.2019 09:00
VD Rozkoš, pěstební zásah do porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 13.11.2019 09:00
Zajištění provozu a funkce PPO Ústí nad Labem – Levý břeh
nadlimitní Zadáno 24.10.2019 25.11.2019 10:00
Zařízení IBM - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 07.11.2019 09:00
Systém ATLAS - upgrade 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016