Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provozní řády
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 21.11.2017 09:00
SYS SW TrendMicro - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 08.11.2017 09:00
MVE Labská, modernizace a rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 08.11.2017 09:00
Telekomunikační zařízení a infrastruktura
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017 10.11.2017 09:00
Oprava HPLC-MS/MS - výměna kapiláry
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017
Oprava kompresoru - výměna elementu SF8
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017
Zařízení IBM - prodloužení záruky
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2017 01.11.2017 09:00
PS Roudnice n. L., úklid provozních objektů a kanceláří
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 08.11.2017 09:00
Labe, zdrž Brandýs nad Labem, kácení a výsadba doprovodného porostu, PB ř. km 866,00 - 867,00
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 25.10.2017 09:00
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
podlimitní Zadáno 18.10.2017 29.01.2018 09:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2017 26.10.2017 09:00
Bezpečnostní prvky LAN
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 23.10.2017 09:00
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017
VD Rozkoš, aktualizace studie rozvoje rekreace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 14.11.2017 09:00
VD Rozkoš, návrh technického řešení zabezpečení proti abrazi
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 14.11.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016