Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Č. Kopisty, oprava dolních vrat MPK a VD Lovosice, oprava patního ložiska levé vrátně dolních vrat VPK
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 01.06.2020 10:00
ŘSP, úprava zabezpečovacího systému PZTS (EZS) a přístupového systému (EKV) pro změnu režimu recepce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020
VD Obříství - VD Lovosice, kontrola převodovek zpětné vazby
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 25.05.2020 10:00
VD Obříství - VD Lovosice, kontrola čerpadel sektorových jezů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2020 25.05.2020 09:00
VD Střekov, oprava provizorního hrazení VPK z dolní a horní vody
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2020 12.05.2020 09:00
Radiokomunikační služba pro spojení VHD s přehradami a vybranými jezy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2020 11.05.2020 09:00
Dědina, Třebechovice - Polánky, těžba nánosů ř.km 1,800 - 4,850
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020 07.05.2020 09:00
VD Mšeno - realizace dokumentačních a zkušebních prací na průzkumných vrtech
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2020
VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 23.04.2020 09:00
VD Štětí, oprava strojoven jezu a přechodové lávky
podlimitní Zadáno 06.04.2020 25.05.2020 10:00
Jez Nemošice, obnova nátěrů hradící konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 22.04.2020 10:00
Aktivní zóny pro vodní toky v oblastech s významným povodňovým rizikem (OsVPR)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 11.05.2020 12:00
Tichá Orlice, ř.km 95,5 – 101,0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 29.04.2020 12:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 21.04.2020 09:00
Oracle - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 27.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016