Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace rejd plavební komory Dolní Beřkovice - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 08.03.2021 10:00
Projekt redesign WAN/LAN
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2021 10.03.2021 09:00
Objekty Z3, víceúčelový objekt, oprava + rekonstrukce garáží dopravy
podlimitní Zadáno 12.02.2021 30.03.2021 10:00
VD Poděbrady, oprava Gallových řetězů jezu
podlimitní Zadáno 11.02.2021 04.03.2021 10:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD) po dobu stavby
podlimitní Zadáno 08.02.2021 25.02.2021 10:00
HW virtualizační platformy - prodloužení záruky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2021 22.02.2021 09:00
VD Rozkoš, oprava segmentových uzávěrů spodních výpustí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2021 01.03.2021 09:00
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2021 17.02.2021 09:00
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze - výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2021 16.02.2021 09:00
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021
VD Velký rybník, sanace skály
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 28.01.2021 09:00
Labe, Pardubice, protipovodňová ochrana, LB, řeka Labe a Chrudimka – zpracování geometrických plánů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2021 09.02.2021 09:00
Smlouva o poskytnutí cloudové služby E-ZAK
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2020
Oprava vozidla Škoda Fabia kombi po havárii
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2020
Zařízení Dell - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2020 17.12.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016