Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chrudimka, Chrudim, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta a hrázemi - aktualizace geodetického zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 13.09.2017 09:00
MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov
podlimitní Zadáno 31.08.2017 25.09.2017 08:30
Bezděkovka (IDVT 10175214), Bezděkov, úprava koryta v obci
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2017 05.09.2017 09:00
VD Srnojedy, rekonstrukce jezu
podlimitní Zadáno 21.08.2017 18.09.2017 08:30
Smlouva o dílo - kurz Vůdce malého plavidla
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2017
VD Les Království, obnova NKP
podlimitní Zadáno 11.08.2017 03.10.2017 08:30
Zajištění mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2017 29.08.2017 09:00
Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě ve Zlíči
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2017 24.08.2017 12:00
VD Klavary, oprava levého jezového pilíře - stavební a vrtný průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 15.08.2017 09:00
Labe, Děčín - přístav Rozbělesy, odstranění nánosu
podlimitní Zadáno 26.07.2017 21.08.2017 08:30
VD Jahodnice, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 08.08.2017 09:00
Technická podpora Oracle
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017
Zpracování Analýzy dopadů GDPR a návrh nezbytných opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 17.07.2017 10:00
Majetkoprávní vypořádání liniových úprav DVT
podlimitní Zadáno 30.06.2017 24.07.2017 08:30
Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580 (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016