Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Týnec n.L., modernizace plata plavební komory - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021 11.01.2022 10:00
VD Střekov, oprava horních vrat VPK + oprava provizorního hrazení VPK
podlimitní Zadáno 17.12.2021 25.01.2022 10:00
ŘSP, budova B, renovace povrchu elastické podlahoviny
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2021
Labe, Děčín-Podskalí, oprava břehového opevnění, ř.km 735,8-736,6
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2021 05.01.2022 09:00
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7 - výkon činnosti KOO BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 22.12.2021 09:00
Dědina, Městec – Pulice, aktualizace ZÚ na soutoku Dědiny a Zlatého potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2021 21.12.2021 12:00
Úpa, Poříčí u Trutnova, kácení dřevin, ř. km 46,140 - 46,190
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2021 20.12.2021 08:30
MVE Litice, hrabací stroj, rozšíření řídícího systému
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2021 16.12.2021 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - lícové betony, ověřovací průkazní zkoušky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2021
Dohledový systém ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021 15.12.2021 09:00
Rámcová smlouva, kámen, oblasti Dvůr Králové a Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021
Rámcová smlouva, uložení objemného odpadu - pařezy, dřevní hmota, pro závod Z1, Z2, Z3
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021
Echolot
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2021
Audit účetních závěrek a výročních zpráv státního podniku za kalendářní roky 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 14.12.2021 10:00
SW KROS 4 podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016