Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dron
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2022
PPO Ústí nad Labem - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2022 25.08.2022 09:00
Labe, Račice, protipovodňová ochrana - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 22.08.2022 09:00
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činností: technický dozor stavebníka a geotechnický dozor
nadlimitní Zadáno 04.08.2022 08.09.2022 10:00
Vozidlo Škoda Octavia, oprava po havárii
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022
VD Josefův Důl, diagnostika asfaltobetonového pláště hlavní a boční hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022 25.08.2022 09:00
Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2022 04.08.2022 09:00
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – stavební část
podlimitní Zadáno 19.07.2022 18.08.2022 10:00
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 02.08.2022 09:00
Příprava a realizace zadávacího řízení na pořízení, provoz a rozvoj Ekonomického informačního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 02.08.2022 10:00
Smlouva příkazní o poskytování právních služeb, Krounka, Kutřín, výstavba poldru
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 19.07.2022 10:00
Kamenice, Velké Hamry, smýcení náletů ř.km 13,339 - 14,550
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 15.07.2022 09:00
MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 18.07.2022 10:00
HW diskové pole Hitachi G200 - prodloužení záruky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 14.07.2022 10:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 14.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016