Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Velmi přesný digitální nivelační přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2020
HP CarePack pro VMware - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2020 07.09.2020 09:00
VD Kostelec nad Labem, SOB č.p. 803, oprava TZB
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 14.08.2020 00:00
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK (říjen)
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2020 25.08.2020 09:00
VD Rozkoš, oprava příjezdové komunikace k MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020
Bylanka, Svítkov, aktualizace návrhu PPO po realizaci poldru Dřenice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020
Štědrý potok, aktualizace studie odtokových poměrů a záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020
VD Lovosice, oprava čerpadla jezu NBD-400
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2020 09.08.2020 00:00
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK (září)
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2020 14.08.2020 09:00
VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2020 17.08.2020 09:00
VD Hubálov, rekonstrukce jezu – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 05.08.2020 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru
nadlimitní Zadáno 20.07.2020 13.11.2020 10:00
VD Střekov, oprava pohonu horních vrat MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 03.08.2020 10:00
VD Lovosice, výměna procesorů VPK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2020 30.07.2020 10:00
Myčka kapotová průchozí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 21.07.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016