Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Klavary, VD Lobkovice, oprava hradících konstrukcí
podlimitní Zadáno 09.05.2017 29.05.2017 08:30
VD Štětí, VPK + MPK, injektáž zdí, oprava spárování a oprava dna
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017 23.05.2017 09:00
Nebovidský potok, ř.km 0.0 – 5.5, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 15.05.2017 12:00
Bystřice, Chlumec nad Cidlinou - Roudnice, odstranění nánosů, ř. km 0,000-13,200
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 18.05.2017 09:00
Cidlina, Zbraň-Žiželice, oprava koryta, ř. km 18,354 - 20,934
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 17.05.2017 09:00
Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava + rekonstrukce garáží dopravy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 18.05.2017 09:00
Smlouva o zajištění propagace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017
LVC, obnova nátěrů svodidel
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:00
Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000-0,342, oprava koryta (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 15.05.2017 09:00
Blahovský potok, 10185440, Vysoké Mýto, 0,200 - 1,300, oprava koryta (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 15.05.2017 09:00
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:00
Úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení z důvodu výstavby protipovodňových opatření na akci Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.04.2017
Laboratorní rozbory a zkoušky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017
VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 09.05.2017 10:00
Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 04.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016