Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon odborného lesního hospodáře (OLH) na období 2022-2027
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022 16.06.2022 12:00
Geofyzikální průzkum sypaných zemních hrází
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2022 17.06.2022 09:00
Dodávka audiovizuálních a fotografických přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2022 10.06.2022 09:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - elektrické spotřebiče
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2022 09.06.2022 09:00
MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2022
Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže
podlimitní Zadáno 25.05.2022 24.06.2022 10:00
PS Litoměřice, pravidelný úklid provozní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2022 14.06.2022 09:00
Licence HCL Domino upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2022 02.06.2022 09:00
Bezpečnostní prvky IS - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2022 30.05.2022 09:00
Provedení dobrovolné dražby nemovitostí v katastrálních územích Liberec a Křižanovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2022 02.06.2022 10:00
VD Pardubice, modernizace vzpěrných vrat
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2022 30.05.2022 10:00
Servis a údržba výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 27.05.2022 12:00
SN Víska, geotechnický monitoring
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2022
Telekomunikační zařízení a infrastruktura – dodávka telefonní ústředny a servis
podlimitní Zadáno 02.05.2022 24.05.2022 10:00
Labe, zdrže Poděbrady, Střekov, koncepce využití vodní plochy a břehových pozemků
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2022 27.05.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016