Veřejná zakázka: VD Hradištko, oprava jezových polí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18588
Systémové číslo: P23V00000931
Evidenční číslo zadavatele: 139200001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-043781
Datum zahájení: 03.10.2023
Nabídku podat do: 03.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Hradištko, oprava jezových polí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava ocelových konstrukcí hradících těles všech tří jezových polí stavidlového jezu nacházejícího se na Labi v k.ú. Kostomlaty nad Labem.
Oprava bude provedena výměnou stávajících ocelových konstrukcí za nové shodného typu i dispozičních parametrů. Práce budou probíhat postupně po jednotlivých jezových polích ve vyčerpané jímce pod ochranou provizorního hrazení z dolní i horní vody. Stavba je členěna na 3 stavební objekty (SO 01, 02 a 03) a 3 provozní soubory (PS 01, 02 a 03).
Stavební objekty SO 01, 02 a 03 Oprava spodní stavby levého, středního a pravého jezového pole prezentují opravy stěn pilířů, dosedacího prahu a dna vývaru a to ve všech 3 jezových polích.
Provozní soubory PS 01, 02 a 03 Oprava hradící konstrukce levého, středního a pravého jezového pole prezentují provedení shodných technologických prací na všech 3 jezových polích. Hradící konstrukce stavidla s klapkou budou demontovány a odvezeny. Budou provedeny opravy pojezdových i vodících kolejnic stavidel i dosedacích prahů štítů a bočního těsnění. Dále bude provedena revize pohonů stavidel, zdvihadel včetně transmisí a převodovek. Následně bude po dílech namontována nová hradící konstrukce shodného typu.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

=> Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční dne 18. 10. 2023 v 10:00 hodin. Zájemci o účast na prohlídce místa plnění se setkají na plavební komoře Hradištko viz https://mapy.cz/s/jovakokabe <=

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 124 544 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky