Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VD Hradištko, oprava jezových polí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava ocelových konstrukcí hradících těles všech tří jezových polí stavidlového jezu nacházejícího se na Labi v k.ú. Kostomlaty nad Labem.
Oprava bude provedena výměnou stávajících ocelových konstrukcí za nové shodného typu i dispozičních parametrů. Práce budou probíhat postupně po jednotlivých jezových polích ve vyčerpané jímce pod ochranou provizorního hrazení z dolní i horní vody. Stavba je členěna na 3 stavební objekty (SO 01, 02 a 03) a 3 provozní soubory (PS 01, 02 a 03).
Stavební objekty SO 01, 02 a 03 Oprava spodní stavby levého, středního a pravého jezového pole prezentují opravy stěn pilířů, dosedacího prahu a dna vývaru a to ve všech 3 jezových polích.
Provozní soubory PS 01, 02 a 03 Oprava hradící konstrukce levého, středního a pravého jezového pole prezentují provedení shodných technologických prací na všech 3 jezových polích. Hradící konstrukce stavidla s klapkou budou demontovány a odvezeny. Budou provedeny opravy pojezdových i vodících kolejnic stavidel i dosedacích prahů štítů a bočního těsnění. Dále bude provedena revize pohonů stavidel, zdvihadel včetně transmisí a převodovek. Následně bude po dílech namontována nová hradící konstrukce shodného typu.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

=> Prohlídka místa budoucího plnění se uskuteční dne 18. 10. 2023 v 10:00 hodin. Zájemci o účast na prohlídce místa plnění se setkají na plavební komoře Hradištko viz https://mapy.cz/s/jovakokabe <=
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)
Kontakt: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.12.2023 10:00
Datum zahájení: 03.10.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: