Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Hradištko, oprava jezových polí
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2023 10:40:43
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.2

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_ZD_2_zmena_ZP_vd_hradistko.pdf (641.04 KB)
- ZP_VD_Hradistko_vysv_2.pdf (1.01 MB)
- SOD Hradistko_v2.docx (37.95 KB)